Kosteusvaurioiden tunnistaminen

Haiseeko home


Kosteusvaurio on yleinen vitsaus suomalaisissa kodeissa.Yleensä syynä on suunnitteluvirhe, huonojen materiaalien käyttö ja huolimaton työ. Toisaalta asunnon liian korkea ilmankosteus voi aiheuttaa homeiden kasvua. Home vaatii kosteutta kasvaakseen. Jos vesi ja kosteus pääsevät paikkoihin, joista ne eivät pääse pois, eivätkä kuivu tai tuuletu, ovat homekasvun edellytykset olemassa.

Kosteusvaurion havaitsee yleensä silmämääräisesti. Maalit, muovimatot ja tapetit irtoilevat tai parketit tummuvat. Homeen tuntee usein ummehtuneena maakellarimaisena hajuna. Asukkailla voi olla homeen aiheuttamaa oireilua.

Homevaurion tutkimuksilla pyritään selvittämään nimenomaan vaurion syy, laajuus, vakavuus ja aiheuttaja. Korjaukset eivät onnistu ellei tiedetä, mistä kosteus ja homehtuminen johtuvat.

Pelkkien vaurioiden korjaaminen ilman niihin johtaneiden syiden poistamista johtaa ongelman nopeaan uusiutumiseen. Vauriokohtia ei pidä vain peittää, vaan kosteusvaurion ja sen synnyttämän homekasvun syy on poistettava. Korjaa kosteus- tai homevauriot välittömästi. Korjauksen laiminlyönti kostautuu ja moninkertaistaa ongelman.

Riskiratkaisut aikansa ilmiöitä


Eri aikakausien rakenneratkaisut ovat aiheuttaneet rakennuksille kosteusriskejä. Tyypillisiä riskipaikkoja ovat tasakatot, salaojien puuttuminen, kevytrakenteiset kylpy- ja pesutilojen seinät, riittämättömät vedeneristeet, maavaraisten lattioiden puutteellinen veden nousua katkaiseva kerros, huonosti tuuletettu alapohja, puisten seinien ulottaminen lattia- tai maanpinnan alapuolelle, riittämätön rakenteiden tuuletus tai huonosti toimiva ilmanvaihto.

Tarkista rakennuksesi riskialttius


1. Tuntuuko jossain homeen hajua? Missä? Selvitä
syy.
2. Tiivistyykö ikkunoihin kosteutta? Se viittaa huonoon
ilmanvaihtoon. Ulkolasin sisäpintaan tiivistyvä kosteus
on merkki huonetilan liiallisesta ylipaineesta.
3. Näkyykö parketissa tai muussa lattiapäällysteessä
tummumista tai värimuutoksia? Se voi olla merkki
vakavista kosteusongelmista.
4. Näkyykö irtoilevia muovitapetteja, laattoja,
kupruilevaa maalipintaa, turvonnutta levyä tai rakoja ja halkeamia? Kylpy- ja pesutilat ovat riskialttiita.
5. Toimivatko pesukoneet ja jääkaapin sulatus niin, ettei vettä pääse lattialle?
6. Onko läpiviennit tiivistetty ja vesieristykset tehty huolellisesti? Valuuko vesi hyvin lattiakaivoon?
7. Onko putket ja kanavat eristetty ullakolla huolellisesti niin, ettei kosteus tiivisty ja vahingoita
rakenteita? Onko läpiviennit tehty huolella?
8. Onko rakennuksen ulkovaipassa tai sisätiloissa jälkiä kosteusvaurioista? Selvitä syy.
9. Onko talossa tasakatto ja toimiiko vedenpoisto katolta? Jääkö vesi seisomaan katolle pitkäksi aikaa
sateen jälkeen? Vesivuodot ovat tasakatoissa yleisiä. Tasakatto vaatii säännöllistä huoltoa.
10. Onko talossa räystäät? Ovatko räystäskourut ja syöksytorvet puhtaita roskista?
11. Suojaavatko katto ja räystäät seiniä sateelta?
12. Kertyykö ulkoseinien vierille vettä? Se valuu helposti rakenteisiin.
13. Toimiiko sadevedenpoisto talvellakin?
14. Onko ulkopuolen maanpinta selvästi lattian pintaa alempana? Jos ei, vesi voi päästä rakenteisiin.
15. Onko talossa tuuletettu alapohja? Tarkista, että maapohja on selvästi ylempänä kuin
salaojitustaso.
16. Onko tuuletetussa alapohjassa kuivaa? Ovatko tuuletusaukot riittävät ja tasaisesti jaetut? Onko
tilassa riittävä veden nousua katkaiseva kerros?
17. Kallistuuko maanpinta talon ulkopuolella poispäin rakennuksesta? Kaltevuuden tulee ohjata vesi
pois.
18. Mikä on putkiston kunto? Pyöriikö vesimittarisi, vaikkei kulutusta ole? Se on merkki vuodosta
vesiputkistossa.
19. Pitääkö lämmitysverkostoon jatkuvasti lisätä vettä? Se on merkki vesivuodosta
lämmitysvesiputkissa.

Korjaustöiden suunnittelu


Ensimmäinen tehtävä on selvittää vaurion syy ja laajuus. Jos olet itse epävarma, käytä asiantuntijan apua. Suurin osa kosteus- ja homevaurioiden syistä voidaan todeta jo piirustuksista. Silti jokainen vaurio on yksittäistapaus ja korjaukset on aina suunniteltava tapauskohtaisesti. Homevaurioiden korjaamisessa joudutaan aina purkamaan rakenteita, kuivaamaan, käsittelemään tai poistamaan niitä ja usein rakentamaan uutta. Purkajien on syytä käyttää tehokkaita hengityssuojaimia. Korjattava tila on erotettava ilmatiiviisti muista asuintiloista homepölyn leviämisen ehkäisemiseksi. Korjaustoimiin on ryhdyttävä viipymättä - kosteusongelmat pahenevat nopeasti.
Ympäristöministeriö PL 35
00023 Valtioneuvosto
Puh.09-16 007, fax 09-1603 9545
www.ymparisto.fi
 
Päivitetty
21.11.2006