Ruduksen teräsbetonipaaluilla kestävä perustus

Vaikka tonttinne kantavat maakerrokset sijaitsisivatkin anturaperustamissyvyyttä alempana, ei kannata pelästyä. Teräsbetonipaalutuksella saatte kodillenne laadukkaan, turvallisen ja kokonaistaloudellisesti edullisen perustamistavan.

Teräsbetonipaalutuksella saadaan painumaton vahva ratkaisu, joka kestää sukupolvesta toiseen

Teräsbetonipaalut omaavat suuren kantokyvyn, jolloin saadaan pienelläkin paalupistemäärällä varma ja painumaton perustus verrattuna muihin paalutusratkaisuihin. Teräsbetonipaaluja voidaan käyttää myös ns. kitkapaaluina, jolloin paalut lyödään määräsyvyyteen pohjatutkimuksen ja maaperälausunnon mukaan. Kantokyky voidaan todeta/varmistaa tarvittaessa kantavuusmittauksella(PDA).

Yleensä teräsbetonipaalutuksen alustaksi riittää normaali rakennuksen työalusta. Nykyaikaiset paalutuskoneet ovat yllättävänkin notkeita ja niiden kokoaminen tapahtuu käden käänteessä.

Onnistunut paalutoimitus muodostuu useista ammattitaidolla tehdyistä työsuorituksista.Onnistunut paalutoimitus muodostuu useista ammattitaidolla tehdyistä työsuorituksista.

Etukäteiskatselmus läheisiin rakennuksiin tai rakenteisiin

Teräsbetonipaalutuksesta syntyvä tärinähaitta ei normaalisti aiheuta vaurioita hyvinkään lähellä oleville rakennuksille tai rakenteille. Kuitenkin on hyvä teetättää läheisiin rakennuksiin ja rakenteisiin etukäteiskatselmus, turhien riitatilanteiden välttämiseksi. Katselmus ja/tai tärinämittaus on tehtävä, kun lähin rakennus on 60-40 metrin etäisyydellä paalutuksesta, ja mikäli suojelukohde on 30 metrin etäisyydellä.

Kokonaisvaltainen päälutustyö ammattitaitoisesti

Osaavien yhteistyökumppaneidemme tehokas paalutuskalusto ja henkilökunta suorittavat kohteesi paalutustyöt ammattitaidolla ja nopeasti. He hoitavat paalutustyön kokonaisvaltaisesti aina mittaustöistä suunnittelijoiden hyväksyntään asti. Usealla heistä on maanrakennukseen sopivaa kalustoa ja he antavat mielellään tarjouksen myös muista maanrakennustöistä.

Teräsbetonipaalutus on siis vaihtoehto teille jotka haette taloudellisinta ratkaisua kotinne paalutustöille.

Teräsbetonipaalutuksella saadaan painumaton vahva ratkaisu, joka kestää sukupolvesta toiseen.
Teräsbetonipaalutuksella saadaan painumaton vahva ratkaisu, joka kestää sukupolvesta toiseen.

Näin hankit teräsbetonipaalutuksen:

  1. Teetättäkää pohjatutkimus ammattilaisella. Pohjatutkimuksen tulee sisältää perustamistapalausunto. Tutkimus antaa lähtötiedot paalutuksen suunnittelua varten.


  2. Teetättäkää perustussuunnitelma rakennesuunnittelijalla. Perustussuunnitelman tulee sisältää paalukartta, perustukset, rakenne- ja raudoituspiirustukset rakenneleikkauksineen.


  3. Hyväksyttäkää perustussuunnitelma kuntanne/kaupunkinne rakennusvalvontaviranomaisella.


  4. Tilatkaa paalutus. Kysykää tarjoukset kokonaisvaltaisesta toimituksesta materiaaleineen ja töineen yhteistyökumppaneiltamme. Heidän yhteystiedot löydätte nettisivuiltamme klikkaamalla paalutusurakoitsijat.
Rudus Oy Ab
PL 49
00441 Helsinki
www.rudus.fi
 
Julkaistu
5.2.2010