TERCA–tiilitalolla on ylivoimaiset ominaisuudet

Oletko tutustunut eri rakennevaihtoehtoihin? Kuinka paljon sinulle merkitsee esimerkiksi alhaiset energiakustannukset tai huoltovapaus? Entä hyvä jälleenmyyntiarvo? Ennen rakentamisen aloittamista on hyvä punnita eri vaihtoehtoja. Omakotitalon tärkeimmän rakenteen eli rungon ja julkisivun rakentamiskustannus on TERCA -tiilikodissa vain n. 10 % talon kaikista talon rakennuskustannuksista.

Tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan. Aikojen kuluessa tiilenvalmistuksen tekniikka on kehittynyt, mutta itse lopputulos, kestävä tiili, on säilyttänyt alkuperäiset ominaisuutensa ja luonteensa. Tiilien väri- ja pintavalikoima on sen sijaan kasvanut. Tiili on turvallinen materiaali: se ei pala, lahoa eikä ruostu. Poltettu tiili kestää hyvin kosteus- ja lämpötilavaihteluja, ja pitkälläkin aikavälillä se on vähän huoltoa vaativa rakennusmateriaali. Muuratun tiilipinnan kauneus säilyy vuosikymmenestä toiseen, ja ikääntyessään tiiliseinä patinoituu kauniisti.

Lisätietoa TERCA-tiilitalosta...

Talo Wienerberger. Julkisivu MRT85, Grafiitinmusta.Talo Wienerberger. Julkisivu MRT85, Grafiitinmusta.

Alhaiset käyttökustannukset ja ekologisuus ovat yhä tärkeämpiä valintakriteereitä

Energiahintojen kohoaminen sekä kasvihuonepäästöjen vähentäminen ovat asioita, joita omakotirakentajat miettivät yhä tarkemmin, ennen kuin tekevät omia valintojaan omakotitalon rakenneratkaisuksi. Enää ei valintaperusteena ole pelkästään ulkonäkö, vaan myös rakenteen alhaiset käyttö- ja huoltokustannukset.

Kun vielä 90-luvulla tehtiin päätöksiä pelkästään hankintahinnan ja ulkonäön perusteella, niin 2000-luvun tärkeiksi valintakriteereiksi ovat nousemassa erilaiset ekologiset arvot, kuten pitkäaikaiskestävyys, huoltovapaus sekä energiaa säästävät matala- ja passiivienergiaratkaisut – ulkonäköäkään unohtamatta.

Tiili on turvallinen materiaali: se ei pala, lahoa eikä ruostu. Poltettu tiili kestää hyvin kosteus- ja lämpötilavaihteluja.Tiili on turvallinen materiaali: se ei pala, lahoa eikä ruostu. Poltettu tiili kestää hyvin kosteus- ja lämpötilavaihteluja.

Täystiilitalo täyttää helposti tulevat energiantehokkuusvaatimukset

Suomen Ympäristöministeriö on esittänyt tulevaisuuden rakennuksille entistä tiukempia tavoitteita sekä päästöjen että energiankulutuksen suhteen. Tästä johtuen myös ulkoseinän U-arvo vaatimustakin on kiristetty 2000-luvulla jo useaan otteeseen.

Vuoden 2010 alusta astuivat voimaan uudet lämmöneristysvaatimukset. Näin esimerkiksi ulkoseinien uusi lämmöneristysvaatimus on 0,17 W/m²K. Terca – täystiilitaloratkaisussa ulkoseinärakenne on helppo toteuttaa jokaisen omien toiveiden mukaisesti, olipa kysymyksessä matala- tai passiivienergiatalo-ratkaisu. Uudet määräykset täyttävä täystiilinen Terca-ulkoseinärakenne aikaansaadaan jo150 mm paksuisella SPU-AL-eristeellä tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi 205 mm paksuisella mineraalivillaeristeellä.

Tiilikuorimuuri ja ilmarako alentavat energiakustannuksia

Eristävyyden kannalta seinärakenteen tärkein osa on sen lämmöneriste. Jotta eristeiden toimivuus täyttäisi niille asetetut laatuvaatimukset, tulee eristävän osuuden pysyä kuivana kaikissa olosuhteissa. Märän rakenteen eristävyys ei ole sama kuin kuivan rakenteen. Sellaiset rakenneratkaisut, joissa lämpöä eristävät rakenneosat eivät ole suorassa kosketuksessa ulkoisen vesirasituksen kanssa, kuten täystiilirakenteessa, toimivat energiateknisesti paremmin kuin rakenteet, joissa eristävä rakenneosa on kiinteä osa ulkoseinärakennetta.

Sisäpuoliset tilirakenteet parantavat asumisviihtyvyyttä myös kesäaikaan

Lämpimän kesäjakson aikana massiivisuuden kautta saatava jäähdytysenergiahyöty on talviaikaista energiansäästöä vielä paljon suurempi eli jopa 30 %. Omakotitalojen jäähdytystarve on yleistynyt jo nyt ja se tulee lisääntymään kasvavassa määrin myös tulevaisuudessa ilmaston lämpenemisestä johtuvien kesälämpötilojen noustessa.

Rakenteellisista ominaisuuksistaan johtuen täystiilitalo on miellyttävän viileä myös kesähelteillä, ja mikä parasta - ilman runsaasti energiaa kuluttavaa erillistä jäähdytysjärjestelmää. Periaate on se, että korkeahyötysuhteisen ilmanvaihtokoneen kautta sisään tuotu yönaikainen viileämpi ilma varastoituu rakennuksen sisäpuolisiin massiivirakenteisiin luovuttaen sitä edelleen päivän aikana huoneilmaan. Näin huoneilman lämpötilahuiput saadaan alhaisemmiksi ja asuminen on miellyttävämpää myös hellejaksojen aikana – ilman erillistä jäähdytysjärjestelmää.

Sisäpuoliset tilirakenteet parantavat asumisviihtyvyyttä myös kesäaikaan.Sisäpuoliset tilirakenteet parantavat asumisviihtyvyyttä myös kesäaikaan.

Ääneneristävyys on olennainen osa asumisviihtyvyyttä

Monikaan ei ehkä ole tullut ajatelleeksi, miten eri materiaalit ja rakenneratkaisut poikkeavat ääniteknisesti toisistaan. Ääneneristävyys on kuitenkin olennainen asia, joka tulisi selvittää ennen rakenneratkaisun valintaa. Täystiilinen ulkoseinärakenne on erinomainen äänieriste ulkoista melua vastaan. Esimerkiksi liikenne- ja lentomelualueilla vain harva rakenne täyttää sellaisenaan nämä vaatimukset. Täystiilisen ulkoseinän ääneneristävyys on yli 55 dB, joka on parasta mahdollista tasoa.

Miten hankit TERCA-tiilitalon?

Suunnittelu kannattaa antaa arkkitehdin tehtäväksi. Tällöin talosta saadaan hyvä kokonaisuus, joka vastaa parhaiten rakentajan asettamia toiminnallisia ja ulkonäöllisiä tavoitteita. Ammattisuunnittelija pystyy sopeuttamaan talon hyvin myös rakennettavaan ympäristöön.

Varsinainen rakentaminen on hyvä antaa ammattilaisten toteutettavaksi. Rakennusurakan voi tarvittaessa paloitella järkeviin kokonaisuuksiin. Hyvä vaihtoehto on teettää talo ns. vesikattovalmiuteen muurausalan yrityksellä ja jatkaa sisätilojen tekoa toisilla työkunnilla. Vaihtoehtoisesti hanke voidaan toteuttaa ns. avaimet käteen-urakkana.

TERCA-tiilitalo palvelupisteet auttavat rakentajaa löytämään niin suunnittelijan kuin muurauksen toteuttajatkin.

Jätä yhteydenottopyyntö tästä

 
Julkaistu
5.2.2010