Ehkäise vesivuodot ajoissa

Vesivuodot aiheutuvat suunnittelu-, asennus- ja/tai käyttövirheestä


Kymmenen viime vuoden aikana vesivahinkojen määrä on kasvanut n. 20 prosenttia. Useimmiten vuodot aiheutuvat talousvesijärjestelmän vioista ja vanhenemisesta. Ota huomioon putkiston ikä. Korroosio, erilaiset asennusvirheet ja heikot liitokset voivat aiheuttaa vaikeasti havaittavia putkivuotoja. VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan 70 prosenttia vuototapauksista esiintyy yli 15 vuotta vanhoissa putkistoissa. Useimmiten vaurion aiheutti korroosio. Myös putkiliitokset osoittautuvat usein vuodon aiheuttajaksi. Vesivahinkoja aikaansaavat myös erilaiset kodinkoneet, kuten pyykin- ja astianpesukoneet, kylmäkalusteet sekä lämminvesivaraajat. Syynä voi olla liitosten syöpyminen, väärä asennustapa tai huolimaton käyttö. Lisäksi kodinkoneita tulee käyttää jatkuvasti oikein ja turvallisesti. Ongelmia aiheuttavat lisäksi kodin märkätiloissa huonosti tiivistetyt läpiviennit. Huolimattomasti tehty lattiakaivon ja vesieristyksen välinen liitos tuhoaa rakenteita salakavalasti.
Vesivaurioiden korjaaminen on kallista ja hankalaa. Usein rakenteita joudutaan purkamaan, kuivattamaan ja uusimaan. Asuminen vaikeutuu tai on remontin aikana jopa mahdotonta. Siksi kannattaa jatkuvasti seurata mahdollisia "vuotovihjeitä" ja tehdä ajoittain perusteellinen kuntotutkimus. Kun vuoto havaitaan, on huolehdittava siitä, että korjaukset suunnittelee asiantuntija ja toteutuksen tekee ammattimies.

Epäile vuotovahinkoa ja selvitä syy heti


Tee itse "talokatsastus" aika ajoin. Ryhdy toimenpiteisiin,

jos rakenteissa:
 • rappaus irtoaa tai lohkeilee
 • kalkkia esiintyy betoni- ja tiilipinnoilla
 • maali irtoaa lattian rajasta
 • maalin väri muuttuu
 • puu tummuu
 • levy turpoaa
 • liimattujen mattojen tai vinyylilevyjen saumat irtoilevat
 • parketti irtoilee tai turpoaa
 • homepilkkuja alkaa esiintyä
 • vettä ilmestyy huonetiloihin
 • ilmassa on ummehtunut ja paha haju


jos putkistossa:
 • vesimittarin näyttö muuttuu esim. 2 - 3 tunnin aikana, vaikka hanat ovat kiinni
 • kuuluu sihisevää vuotoääntä
 • paineenkorotuspumppu käy usein toistuvasti
 • kylmävesihanasta tulee lämmintä vettä
 • joudut jatkuvasti lisäämään vettä lämmitysverkostoon
 • pattereita joudutaan usein ilmaamaan
 • vesi- ja jätevesilasku kasvaa tuntuvasti
 • lämmityskulut nousevat
 • talousvedessä on maku- ja värihaittoja

Selvitä veden laatu


Veden laatuun tulee kiinnittää huomiota. Vaikka vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset, se ei takaa, etteikö vesi voisi syövyttää putkistoja. Siksi omasta kaivosta otettavan veden laatu on aina selvitettävä. Monesti myös yleisestä vesijohtoverkosta tulevan veden laatu kannattaa selvittää. Kun veden laatu tiedetään, voidaan valita oikeat putkimateriaalit. Asiantuntijan kanssa yhdessä kannattaa tutkia eri tekijöiden vaikutusta kussakin tapauksessa erikseen. Näiden lisäksi korroosioon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. veden virtaamisnopeus ja lämpötila.

Suojaa putket jäätymiseltä


Putken jäätyminen ja halkeaminen on yleinen vesivahingon syy. Siksi putkia ei tule asentaa ulkoseiniin eikä muihin kylmyydelle alttiisiin paikkoihin. Jos rakennus talviaikaan jätetään kylmäksi tai ilman riittävää valvontaa, on käyttövesijohdot tyhjennettävä vedestä. Palo- ja sähköturvallisuuden takia jäätyneiden putkien sulattaminen on ainoastaan alan ammattilaisten asia.

Älä jätä pesukonetta päälle

Talojen vesivahingoista lähes 20 prosenttia aiheutuu astian- ja pyykinpesukoneista sekä lämminvesivaraajista. Varsinkin astian- ja pyykinpesukoneiden vahingot olisivat helposti estettävissä kytkemällä ja käyttämällä niitä huolellisesti. Yleisimpiä vahingon aiheuttajia ovat täyttöletkun liittimen löystyminen ja poistoletkun murtuma. Kytkentäletkujen vuoto pysyy helposti huomaamattomana ja paljastuu vasta kosteusvaurioiden perusteella. Uusissa pesukoneissa on tulvasuoja, mutta se ei estä vuotoa täyttöletkusta.
Pesukone on aina liitettävä vesijohtoverkostoon omalla hanalla ja hyväksytyllä, paineenkestävällä täyttöletkulla. Pesukonehana on sijoitettava näkyvälle paikalle, jolloin sen muistaa myös aina käytön jälkeen sulkea. Täyttöletkun sulkuventtiili pitää asentaa helposti käytettävään paikkaan esimerkiksi pesupöydän pintaan. Venttiilin sulkeminen käytön jälkeen tekee täyttöletkun "paineettomaksi" ja estää siten vesivahinkojen synnyn. Pesukoneen poistoletku on asennettava kiinteästi asennusohjeen mukaisesti siten, että koneeseen ei tapahdu takaisinvirtausta. Poistoletkun kunto ja tiiviys tulee tarkastaa määräajoin, esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa.

Näin torjut astian- ja pyykinpesukoneiden vuotovahingot

- Sijoita pesukone lattiakaivolliseen tilaan, jos suinkin mahdollista.
- Asenna pesukonehana näkyvälle paikalle esimerkiksi pesupöydän hanan
yhteyteen.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa ja pesukoneeseen tarkoitettua
paineenkestävää letkua.
- Tarkasta täyttöletkun liittimet säännöllisesti.
- Uusi täyttö- ja poistoletkut 5-10 vuoden välein.
- Vesitiivis lattia pesukoneen alla helpottaa vuotojen havaitsemista.
- Sulje aina pesukoneen hana, kun et käytä pesukonetta.
- Älä käytä pesukonetta ilman valvontaa.
Älä jätä pesukonetta käyntiin, kun menet esimerkiksi töihin, kauppaan tai nukkumaan.

Asenna tuuletusviemärit huolellisesti


Tuuletusviemäri eristetään aina, kun se sijaitsee kylmässä tilassa kuten esimerkiksi ullakolla. Tuuletusviemärin läpiviennit vesikaton ja välipohjan läpi on tiivistettävä huolellisesti.

Lämminvesivaraajakin vanhenee

Suomen pientaloissa on lähes puoli miljoonaa lämminvesivaraajaa. Varaajan vuotovahinko aiheutuu yleensä säiliön puhkisyöpymisestä. Siksi varaaja tulee sijoittaa lattiakaivolla varustettuun tilaan. Jos se ei ole mahdollista, on varaajan alle asennettava vesitiivis kaukalo tai alusta. Veden laadusta riippuen varaajan käyttöikä on 15-20 vuotta - joskus vain 5-10 vuotta. Lämminvesivaraaja on hyvä tarkistaa aika ajoin, mm. sinkkianodit, varaventtiilin toiminta ja yhteiden tiiviys.

Kylmäkalusteetkin tiputtelevat


Jääkaappien ja pakastimien automaattisulatus saattaa tiputella vettä lattialle. Siksi niiden alla olisi hyvä olla esimerkiksi vesitiivis lattia. Sulatusjärjestelmän ajoittainen tarkastus on paikallaan - varsinkin silloin, kun laite on sijoitettu kiintokalusteisiin ulkoseinälle.

Tarkkana märkätiloissa


Lattiakaivo ja siihen liittyvä vedeneristys on asennettava oikein. Käytä lattiakaivon kanssa vain siihen malliin hyväksyttyä korokerengasta. Lattiakaivo on puhdistettava säännöllisesti. Märkätiloissa hanojen peitelevyjen alle jäävät lävistykset, putkikannakeet, ruuvin ja mutterin reiät on tiivistettävä hyvälaatuisella märkätilan silikonilla. Läpiviennissä tulee olla kestävä tiivistys. Tiivistys on tarkistettava 5 - 10 vuoden välein.
Läpivientejä lattian läpi pitää välttää. Vesijohdot tulee ensisijaisesti tuoda yläkautta pinta-asennuksena Läpiviennit on tehtävä huolellisesti, sopivan kokoisina, ei liian suurina. Suihkun ja ammeen kohdalla on vältettävä läpivientejä. Vesi- ja kosteusvaurioiden syy on aina selvitettävä ennen korjaustöitä. Rakenteelliset virheet on korjattava, jotta vahinko ei uusiutuisi.

Toimi siis seuraavasti:

Kosteus- ja homehaittojen välttämiseksi huolehdi sadevesien viemäröinnistä ja salaojien toimivuudesta. Tarkkaile putkiston, kaivojen ja pumppaamon kuntoa ja toimivuutta sekä huolehdi tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä. Taloa rakennettaessa tai korjattaessa on varottava lyömästä nauloja seinissä tai yläpohjassa kulkeviin putkistoihin. Putket tulee aina asentaa siten, että mahdollinen vuoto havaitaan nopeasti. Hyviä ratkaisuja ovat pinta- ja suojaputkiasennukset sekä koteloinnit. Tällöin myös korjaukset ovat helppoja tehdä ja kustannukset vähäiset. Useimmat vesivahingot aiheutuvat vuotavista liitoksista.
Kosteusvauriot pitää ehkäistä ennakolta, jotta säästyisi ikäviltä yllätyksiltä. Kosteusvaurion syynä on suunnittelu-, asennus- ja/tai käyttövirheestä johtuva, yleensä hitaasti syntyvä, tapahtuma. Kosteusvauriot eivät kuulu omaisuusvakuutusten korvausten piiriin. Äkillisesti ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena syntynyt putkivuodosta tai kulutuslaitteen rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko on useista omaisuusvakuutuksista (kotivakuutus) korvattava vahinko. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa menetystä täysimääräisenä vakuutussopimukseen liittyvien omavastuu- ja ikävähennyssäännöksien takia. Vahinko aiheuttaa myös korvaamatonta haittaa ja tilapäisratkaisujen käyttöön turvautumista. Vaikka vakuutukset olisivat kunnossa, ne eivät korvaa sitä vaivaa ja hankaluutta, joita esimerkiksi rakenteiden purkamisesta aiheutuu. Vakuutuksissa ja vakuutusyhtiöiden korvausehdoissa on eroja. Yleensä putkistojen vanheneminen otetaan korvausehdoissa huomioon. Sen sijaan työvirheistä aiheutuneet vahingot eivät kuulu korvausten piiriin. Vakuutuksen korvaavuus on syytä selvittää ennakkoon.

Entä vakuutukset?


Kosteusvauriot pitää ehkäistä ennakolta, jotta säästyisi ikäviltä yllätyksiltä. Kosteusvaurion syynä on suunnittelu-, asennus- ja/tai käyttövirheestä johtuva, yleensä hitaasti syntyvä, tapahtuma. Kosteusvauriot eivät kuulu omaisuusvakuutusten korvausten piiriin. Äkillisesti ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena syntynyt putkivuodosta tai kulutuslaitteen rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko on useista omaisuusvakuutuksista (kotivakuutus) korvattava vahinko. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa menetystä täysimääräisenä vakuutussopimukseen liittyvien omavastuu- ja ikävähennyssäännöksien takia. Vahinko aiheuttaa myös korvaamatonta haittaa ja tilapäisratkaisujen käyttöön turvautumista.
Vaikka vakuutukset olisivat kunnossa, ne eivät korvaa sitä vaivaa ja hankaluutta, joita esimerkiksi rakenteiden purkamisesta aiheutuu. Vakuutuksissa ja vakuutusyhtiöiden korvausehdoissa on eroja. Yleensä putkistojen vanheneminen otetaan korvausehdoissa huomioon. Sen sijaan työvirheistä aiheutuneet vahingot eivät kuulu korvausten piiriin. Vakuutuksen korvaavuus on syytä selvittää ennakkoon.
Ympäristöministeriö PL 35
00023 Valtioneuvosto
Puh.09-16 007, 09-1603 9545
www.ymparisto.fi
 
Päivitetty
21.11.2006