VTT ja Itä-Suomen yliopisto kehittävät energiatehokkuuden seurantamenetelmiä

VTT ja Itä-Suomen yliopisto ovat käynnistäneet rinnakkaisen tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on energiatehokkuuden seurantamenetelmien kehittäminen teollisuusprosessien ja rakennusten energiankulutusta varten.
Itä-Suomen yliopiston Kuopion yksikkö vastaa hankkeessa maalämpöön ja teollisuusprosesseihin liittyvästä tutkimuksesta. Tavoitteena on maalämpöpumppujen tuottaman mittaustiedon ja tarvittavien lisämittausten tehokas hyödyntäminen rakennusten energiatehokkuuden optimoinnissa ja tähän liittyvien palveluiden ja ohjelmistotyökalujen tuotteistamisessa. Lisäksi prosessiteollisuuden järjestelmien energiatehokkuuden osalta tavoitteena on prosessidataan liittyvien mallinnusmenetelmien hyödyntäminen tuotantoprosessien energiatehokkuudessa ja niiden kehittäminen ohjelmistotyökaluiksi.

VTT vastaa hankkeessa rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen liittyvistä menetelmistä. Tavoitteena on kehittää uusia mittaus- ja instrumentointikonsepteja sekä analysointityökaluja kokonaisvaltaisen energiatehokkuuden parantamiseksi. Tarkoituksena on parantaa ja tuotteistaa loppukäyttäjälle menetelmää, jossa rakennusten ilmavuotoja paikannetaan lämpökuvauksella. Lisäksi kehitetään ja parannetaan rakennuksen vaipan toimivuuden varmistusta lämpökuvausta ja sitä tukevia menetelmiä käyttäen. Jatkuva toimivuuden varmistus (ToVa) –menetelmä tuotteistetaan loppukäyttäjille soveltuvin osin. Myös LED-valaistukseen vaihtamisen vaikutusta tilojen kokonaisenergiankulutukseen tutkitaan. Mittauksia kehitetään pilottikohteiksi valituissa rakennuksissa mm. Kuopiossa, Pieksämäellä ja Rautavaaralla.

Tekes on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista Pohjois-Savon maakunnan alueelliseen kehittämiseen liittyen. Rahoittajia ja toimeksiantajia ovat lisäksi Andritz Oy, Pieksämäen kaupunki, Rautavaaran kunta, Kuopion kaupunki, Valtavalo Oy, Putki-Masa Oy, Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy sekä FinnEnergia Oy. Asiantuntijatahoina hanketta ohjaavat Motiva Oy ja Kuntaliitto, jotka tuovat hankkeen tuloksille laajempaa hyödynnettävyyttä valtakunnallisella tasolla. Vuosina 2010 ja 2011 toteutettavan rinnakkaishankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 890 000 euroa.

Muita VTT:n uutisia...
 
Päivitetty
4.2.2010