Huoneakustiikalla miellyttävä äänimaailma

Äänitiedettä kutsutaan akustiikaksi. Itse sana ”akustiikka” tulee Kreikan kielestä sanasta akoustos, joka tarkoittaa samaa kuin kuulla. Akustiikka on osaltaan myös klassista fysiikkaa. Kun tutkimme värähtelyjä sekä säteilyä, huomaamme, että värähtely muuttuu ilmassa paineenvaihteluksi, joka etenee aaltoliikkeenä alkuperäisen värähtelyn taajuudella. Akustiikasta tuleekin näin tärkeä lähes kaikilla elämänalueilla.

Useimmiten akustiikalla tarkoitetaan tilan jälkikaiunta-aikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Eri tilojen kohdalla akustiikka jaetaan hyvin helposti vain hyvään tai huonoon, mutta akustiikalla tarkoitetaan kuitenkin kaikkia äänen ominaisuuksia jossakin tilassa. Määrityksiä voidaankin tehdä esimerkiksi puheenymmärrettävyydellä, ilmaääneneristysominaisuuksilla, jälkikaiunta-ajalla tai taustamelutasolla.

Tutustu Gyptone-tuotteisiin

Akustiikka rakennusmateriaalien valintakriteerinä

Ihmiset ovat alkaneet panostaa akustiikkaan yhä kasvavassa määrin. Näin ollen akustiikasta on tullut tärkeä laatumittari rakennetulle sisäympäristölle. Akustiikan sopivuus on kuitenkin riippuvainen tilan käyttötarkoituksesta. Hyvänä perussääntönä onkin saada ylimääräinen melu poistettua tilasta. On kuitenkin huomioitava, että hyvin vaimennettu tila ei ole välttämättä hyvä akustiikaltaan. Myös tässä on kyse tasapainosta –akustiikka on suhteutettava tilan kokoon. Mikäli tilaa vaimennetaan liikaa, syö liika vaimennus esimerkiksi puhe-energiaa, jolloin äänitasosta tulee ongelma.

Akustiset olosuhteet ovat osittain lakisääteisiä. Suomen Rakentamismääräyskokoelman osissa C1 ja D2 on säädetty rakennuksiin liittyviä akustisia kysymyksiä. Akustinen standardi SFS 5907 luokittelee rakennukset puolestaan luokkiin A, B, C ja D tilojen akustisten olosuhteiden perusteella.
Gyptonen kaikilta reunoilta ohennetulla BIG -levyllä toteutettu akustinen seinä.Gyptonen kaikilta reunoilta ohennetulla BIG -levyllä toteutettu akustinen seinä.

Gyproc Akustinen Seinä ja ääneneristys

Miellyttävä huoneakustiikka on erittäin olennainen osa hyvää sisätilaympäristöä. Hyvään huoneakustiikkaan on ratkaisuksi tarjolla Gyproc Akustinen Seinä.

Gyproc Akustisessa Seinässä hyödynnetään kirjaimellisesti seinäalaa osana huoneen äänenvaimennusta. Näin saadaan lopputuloksena näyttävä seinäpinta, jossa yhdistyvät ääneneristys- ja vaimennusvaatimukset visuaaliseen ulkonäköön. Järjestelmä tarjoaa vastauksen tilojen sekä käyttäjien kiristyviin akustisiin vaatimuksiin sekä antaa uusia design-mahdollisuuksia seiniin ja kattoihin.

Rakenteiden ääneneristyskykyyn vaikuttaa useita seikkoja, esimerkiksi rakenteiden tiiviys ja kiinnittäminen sekä käytettävän äänieristeen materiaali. Äänitekninen tiivistys voidaan toteuttaa Gyprocin menetelmien avulla tai päällimmäiseen levyyn muodostetulla kittisaumalla.

Ääniteknisen tiivistyksen ratkaisut

  • Gyproc ACOUnomic-järjestelmä on tarkoitettu rakenteiden tiivistämiseen. Valikoimasta löytyy akustiseen tiivistykseen tarkoitettuja kiskoja niin väliseinä- kuin sisäkattoasennuksiinkin. Akustinen tiivistys saadaan aikaan profiileihin liimatuilla EPDM-kumitiivisteillä, joka takaa optimaalisen tiivistyksen koko rakennuksen eliniäksi. Järjestelmän avulla päästään ääneneristysluokkaan 40-65 dB.
  • Gyproc SKP-kiskoissa on valmiina 4 mm:n polyeteeninauha. Esimerkiksi puurankaseinissä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää irtorullina saatavaa Gyproc GPD Polyeteeninauhaa. Tällä tiivistystavalla saavutetaan ääneneristysluokka 35 dB.
  • Akustista tiivistysmassaa sekä GPD-polyeteeninauhaa käytetään niin puu- kuin teräskiskojenkin kanssa silloin kun ääneneristysvaatimus on vähintään 40 dB. Kun ääneneristysluokka on 40-44 dB, riittää toisen seinäpuolen tiivistäminen. Kun ääniluokka ylittää 44 dB, tarvitsee tiivistys tehdä kummallekin puolelle.

Perusratkaisusta molemminpuolisesti ääntä vaimentavaan seinään

Gyproc Akustinen Seinä on kokonaisratkaisu, joka antaa myös mahdollisuuden luoda esteettisesti hienoja sisustusratkaisuja. Perusratkaisut vaihtelevat osittain kuvioidusta seinäalasta aina täysin kuvioituun –riippuen huoneelle asetetusta jälkikaiunta-aikavaatimuksesta. Seinäjärjestelmän joustavuuden ansiosta se on sopiva ratkaisu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Laajasta Gyptone-tuotevalikoimasta on mahdollista valita seinään ja alakattoon erilaisia kuvioyhdistelmiä. Mahdollisuudet eivät aseta rajoja –vain mielikuvitus.

Millainen Gyproc Akustinen Seinä -järjestelmä on?

Gyproc Akustisen Seinän runko koostuu Gyproc XR -seinärungosta, jonka päälle on asennettu Z-profiileista vaakarunko. Ääntä vaimentava seinäosa levytetään osittain tai kokonaan Gyptone-akustiikkalevyillä. Seinä voidaan tosiaan rakentaa joko toispuoleisesti tai molemminpuolin vaimentavaksi.

Yleisesti on suositeltavaa sijoittaa kokonaisabsorptioalasta vähintään 10-15 % seinille tai muille pystypinnoille. Näin saadaan täytettyä vaadittu jälkikaiunta-aikavaatimus huoneessa. Mikäli halutaan varmistaa vielä tasaisempi absorptioalajakauma eri taajuusalueilla, on useimmiten välttämätöntä yhdistää useita erilaisia vaimennusmateriaaleja huoneen pinnoilla.

Useat ratkaisuista soveltuvat käytettäviksi yhdessä laajan Gyptone-levyvalikoiman kanssa. Gyptone-levyjen kiinnitys ja saumaustapa voidaan valita tuotevalikoimasta. On suositeltavaa tehdä tiloihin jälkikaiunta-aikalaskelma, jotta saadaan selville tarvittavat äänenvaimennusmateriaalit.

Uutuutena Gyptone INSTANT -seinäpaneeliratkaisu

Uusi seinäpaneeli INSTANT on hyvä ratkaisu valmiisiin tiloihin, joissa halutaan lyhentää jälkikaiunta-aikaa sekä parantaa puheenymmärrettävyyttä. Gyptone INSTANT on valmis tuotekokonaisuus sisältäen valkoisen metallikehikon, vapaavalintaisen Gyptone-reikälevykuvion valmiiksi maalattuna sekä vaimentavan villan.

Parhaimmillaan asennus onnistuu 20 minuutissa, joten INSTANT on erittäin helppo ja nopea asentaa. Levypinnat ovat helppohoitoisia ja voidaan jopa uudelleen maalata ilman että akustiset ominaisuudet menetetään.

INSTANT-seinäpaneeliratkaisun edut:

  • Tilan jälkikaiunta-aika lyhenee, puheen ymmärettävyys paranee ja tilan kaikuisuus vähenee
  • Voidaan asentaa mihin tahansa tilaan, minkä tahansa seinäpinnan päälle
  • Voidaan asentaa joko pystyyn tai vaakaan
  • Tuotekokonaisuus sisältää kaikki tarvittavat osat ja materiaalit  
  • Asennusvaihe on helppo ja nopea
  • Valmis pinta on kestävä ja pitkäikäinen. Pintaa voi puhdistaa ja se voidaan uudelleenmaalata.

Lue lisää Gyprocin tuotteista

INSTANT-480
 
Julkaistu
7.7.2014