Tapiola Kotimatka - kokonaisvaltaista apua kodinvaihtoon

Kodinvaihtoon liittyy paljon monitahoisia kysymyksiä. Tapiola Kotimatka on valmis toimintamalli, jossa asunnonvaihtoa harkitseva voi selvittää kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat seikat luotettavasti, asiantuntijoiden avulla.

Kotimatka tarjoaa kahden ammattilaisen opastuksen avuksi kodinvaihtoon. Kotimatkan asiakas voi ottaa yhteyttä joko kiinteistönvälittäjään tai Tapiola Pankin pankkineuvojaan. Jokainen asiakas tapaa molemmat asiantuntijat. Palvelu ei kuitenkaan sido asiakasta mihinkään.

Myönteistä palautetta

Tapiolan vuoden 2010 alussa tekemässä nettikyselyssä kartoitettiin asiakkaiden kokemuksia kiinteistövälittäjistä. Samalla asiakkailta kysyttiin Tapiola Kotimatka -kiinteistövälitysyhteistyöhön liittyviä kokemuksia ja kehitysehdotuksia. Kyselyn mukaan asiakkaat odottavat kiinteistövälittäjältä rehellisyyttä, asiantuntevuutta ja aktiivisuutta. Välittäjän toivotaan myös kuuntelevan asiakasta. Tapiola Kotimatka-palvelu sai kyselyssä vastaajilta positiivista palautetta.

”Tavallinen ihminen ostaa asunnon ehkä kerran tai kaksi elämänsä aikana, eikä mitenkään voi tietää kaikkia kauppaan liittyviä lakipykäliä yms. Asunnon myynti sekä uuden kohteen valinta ja osto samanaikaisesti arjen keskellä on hyvin monitahoinen prosessi ja kauaskantoinen ratkaisu. Kyse on kuitenkin yksittäisen ihmisen tai perheen osalta suurimmista kaupoista, joihin liittyy lainsäädöllisiä ja kustannusvaikutteisia seikkoja”, vastauksissa sanottiin.

Kotimatka palvelee jo 15 paikkakunnalla

Tapiola Kotimatka antaa ajantasaiset tiedot asuntomarkkinatilanteesta ja sen kehittymisestä sekä hinta-arvion ja realistisen myyntiaikataulun nykyiselle asunnolle. Asiantuntijoiden avulla selvitetään myös riskitekijät sekä ”normaalitilanteen” että ”pahimman vaihtoehdon” mukaan, jolloin asunnonvaihtaja voi varautua kaikkiin tilanteisiin ja tehdä päätöksensä faktojen pohjalta. Kotimatkan avulla voi valita myös sopivan lainavaihtoehdon ja saada lainalupauksen. Tapiola varmistaa myös asiakkaan vakuutusturvan.
Tapiola Pankin Kotimatka-kiinteistövälitysyhteistyö on laajentunut vuoden aikana kahdeksasta kasvukeskuksesta 15 paikkakunnalle ja alueelle. Palvelun on tarkoitus laajentua lähivuosina uusille paikkakunnille. Kiinteistönvälityksestä vastaavat yrittäjävetoiset kumppanit, jotka on valittu kokemuksen ja ammattitaidon perusteella, ja joiden toiminta on asiakaslähtöistä sekä Tapiolan arvojen mukaista.

Kotimatka-palvelu kehitettiin reilu vuosi sitten asiakkaita kuunnellen, sillä asiakkaille tehtyjen kyselyjen perusteella he kaipasivat tukea asunnonhankintaan ja -vaihtamiseen. Pankin kokonaispalvelun laajentaminen on ollut alusta alkaen yksi Kotimatkan tavoitteita. Palvelumallia halutaan myös jatkokehittää yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tutustu Tapiolan uuteen Kotimatka-palveluun,
soita puh. 01019 5102 (ma-pe klo 8-20)
ja varaa aika pankkineuvojalle.

 
Päivitetty
26.1.2010