Vallox ilmanvaihtokoneet

Maalämpö hyödyksi myös ilmanvaihdossa

Vallox-ilmanvaihtokoneiden MLV-mallit on suunniteltu erityisesti maalämpöä hyödyntävien talojen ilmanvaihtokoneiksi. Näihin erikoismalleihin on valmiiksi asennettu MLV-patteri. Vallox MLV -patteri hyödyntää maalämpöä ja maakylmää ulkoilman esilämmitykseen ja viilennykseen. MLV-patterin avulla voidaan maalämpöputkistossa kiertävään nesteeseen sitoutunutta lämpöä hyödyntää talviaikana ilmanvaihdossa. Se tuo talviaikana säästöä energiakuluissa ja kesäaikana viilentää sisäilmaa energiatehokkaasti.

Matalaenergiakoneilla pieni energiankulutus

Perinteisen talon lämmitysenergiankulutuksesta noin 20-40 prosenttia tulee ilmanvaihdosta. Siksi ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutus on tärkeä tekijä matalaenergiarakentamisessa. Lämmön talteenotolla varustetussa tuloja poistoilmanvaihdossa sisään tuotava ilma lämmitetään poistettavan ilman lämmöllä. Näin säästetään energiaa. Vallox 90 SE, 150 SE, ja Vallox 200 SE -malleissa lämmön talteenoton hyötysuhde on huippuluokkaa, yli 80 prosenttia. VTT-tuotesertifikaatti kertoo, että näiden koneiden toiminta-arvot on tarkastanut puolueeton tutkimuslaitos. Valloxin kaikissa matalaenergiailmanvaihtokoneissa on energiaa säästävät tasavirtapuhaltimet. Etu perinteiseen teknologiaan on huomattava, sillä tasavirtapuhaltimilla varustetut ilmanvaihtokoneet kuluttavat sähköä jopa puolta vähemmän kuin vaihtovirtapuhaltimilla varustetut.

Elektroninen ohjausjärjestelmä

Vallox matalaenergiataloihin tarkoitetuissa ilmanvaihtokoneissa; Vallox 90 SE, Vallox 150 SE ja Vallox 200 SE on elektroninen ohjausjärjestelmä. Sisäilman hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuuteen reagoiva automaattinen ohjaus mahdollistaa sen, että ilmanvaihto toimii aina automaattisesti optimaalisella tasolla todellisen tarpeen mukaan ja näin estetään turha ilmanvaihto jos siihen ei ole tarvetta.

Kytkentä suoraan lattialämmitykseen

Matalaenergiataloissa haetaan joustavuutta lämmönlähteiden suhteen. Tällöin niiden lämmönjakojärjestelmänä on vesiperusteinen lämmitysjärjestelmä, joka pientalorakentamisessa toteutetaan valtaosin lattialämmityksenä. Vallox ilmanvaihtokoneet voidaan kytkeä suoraan lattialämmitykseen. Tämän vuoksi niissä on perinteisiä ilmanvaihtokonemalleja kehittyneemmät jäätymisenestoratkaisut. Teknisenä innovaationa Valloxin vesipatterimallistossa on vakiona suojapellit. Ne estävät sekä ulkoilma- että jäteilmakanavista tulevan kylmän ilman virtauksen sisään.

Ilmanvaihto voi olla myös lämmitysjärjestelmä

Ilmanvaihdon rooli on passiivienergiatalossa tärkeä, sillä passiivitalossa ei välttämättä tarvita erillistä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää. Tällöin ilmanvaihtoon liitetyt lämmittimet toimivat talon lämmitysjärjestelmänä ja kesäaikaiseen viilennykseen käytetään maan viileyttä.
 
Julkaistu
26.1.2010