Ruduksen betoni on monien mahdollisuuksien materiaali

Perinteisiä pientalojen betonirakenteita ovat perustukset eli anturat ja perusmuurit, kellarit, lattiat sekä täydentävät valut, kuten portaat, tukimuurit, piharakenteet, aidat jne. Idearikas arkkitehti voi kuitenkin luoda betonista lähes rajattoman määrän hyvinkin luovia ja erikoisia ratkaisuja käyttäen hyödyksi betonin notkeutta ja muotoiltavuutta. Ammattilaisten käyttö jo suunnitteluvaiheessa kannattaa, sillä säästät pitkän pennin ja vältyt monilta murheilta.

Lisätietoa betonista

Perusmuuriin ja sokkeliin kannattaa käyttää notkeusluokan S2 (notkea) tai S3 (vetelä) ja 16mm maksimiraekoon betonia. Myös lattiavaluissa tulisi käyttää mahdollisimman suurta maksimiraekokoa ja jäykkää massaa betonin kutistumisen rajoittamiseksiPerusmuuriin ja sokkeliin kannattaa käyttää notkeusluokan S2 (notkea) tai S3 (vetelä) ja 16mm maksimiraekoon betonia. Myös lattiavaluissa tulisi käyttää mahdollisimman suurta maksimiraekokoa ja jäykkää massaa betonin kutistumisen rajoittamiseksi

Huolellinen pohjustus on kaiken A ja O

Betonointia varten sepeli tiivistetään mahdollisimman tasaiseksi. Pinnalle asetetaan suodatinkangas ja tasaushiekka. Näin saadaan lämpöeristeet suoraan ja betonille hyvä alusta. Ennen betonointia raudoitus tuetaan hyvin käyttämällä riittävästi raudoitusvälikkeitä, jotta raudoitus pysyy paikoillaan valettavan laatan puolessa välissä. Betonilaatan tulee olla tarpeeksi paksu – yleensä noin 100-150 mm.
Betoni kutistuu kuivuessaan. Jos raudoitus on tehty huolimattomasti, betoni halkeilee. Nykyisin raudoituksen päälle asennetaan vesikiertoisen lattialämmityksen putket. Jos laatta on ohut, jää putken yläpinnan ja valmiin lattiapinnan väliin liian pieni tila betonille. Tällöin betoni varmasti halkeilee jokaisen putken kohdalta. Maanvaraisen laatan tulee olla myös hyvää tiivistä betonia, jotta se jarruttaa alapohjan diffuusiota ja päällysteen alle tiivistyy mahdollisimman vähän kosteutta.

Huolellinen suunnittelu ja ammattilaisen käyttäminen kannattaa

Ammattilaisten roolia pienrakentamisessa ei voi koskaan kyllin korostaa. Pientalon työmaasta vastaavan pitää ymmärtää rakentamisesta ja materiaaleista laaja-alaisemmin kuin suurilla työmailla. Siksi vastaavaa valittaessa kannattaa aina kysyä hänen aikaisempia kohteitaan
Pienrakentajan ei tarvitse tietää ja osata kaikkea itse, vaan kannattaa palkata osaava ammattilainen. Ammattitaitoinen rakennesuunnittelija valitsee oikean betonilaadun kuhunkin rakenneosaan ja merkitsee ne piirustuksiin. Rakentajan on helppo tilata betonia, kun tarvittavat tiedot on annettu valmiiksi. Toimittajalta voi myös kysyä neuvoa mihin tahansa betonin valintaan ja valamiseen liittyvistä asioista.
Tilausta tehtäessä palvelukeskuksessa kysytään käytettävän betonin lujuusluokka, rasitusluokat, rakennuksen käyttöikä, notkeusluokka ja maksimiraekoko. Nämä kaikki asiat, notkeusluokkaa lukuun ottamatta, on määritelty rakennepiirustuksissa.

Käytä ammattilaista lattiavaluissa

Oikean betonin lisäksi onnistunut valu edellyttää perehtymistä työsuoritukseen. Ammattitaito ja huolellisuus ovat tässäkin työssä hyvän lopputuloksen edellytyksiä. Sekä muotitus- että raudoitustyössä on usein hyvä turvautua ammattimiesten palveluihin turhien ja vaikeasti korjattavien virheiden välttämiseksi. Itse betonoinnin suoritukseen kannattaa varata kokenut työryhmä, jotta valutyö etenee oikeaoppisesti sekä rivakasti ja saavutetaan hyvä lattian suoruus.
Erittäin tärkeä työvaihe, lattioiden jälkihoito, lankeaa yleensä pienrakentajan harteille. Lattioiden jälkihoito tulee aloittaa mielellään jo valupäivänä esim. levittämällä laatan päälle muovi. Viimaisissa olosuhteissa lattiantekijän tulee aloittaa jälkihoito jo lattian teon yhteydessä pinnalle sumutettavan jälkihoitoaineen avulla. Puutteellisesta jälkihoidosta aiheutuu pölyävä ja heikkolujuuksinen pinta sekä betonilaatan halkeilu.

Entistä nopeammin valmiiksi

Nopeammin päällystettävät betonilaadut (NP-betonit) ovat vakiinnuttaneet asemansa, kun halutaan lyhentää rakenteiden kuivumisaikoja. NP-betoneita käytetään pintalattioiden ja erilaisten täyttövalujen lisäksi yhä enemmän massiivisissa välipohjissa, joiden kuivumisajat lyhenevät tällöin oleellisesti. Viimeisimmissä tutkimuksissa on todettu, että nopeamman kuivumisominaisuutensa lisäksi NP-betoneihin imeytyy oleellisesti vähemmän kosteutta.

NP-betonien kuivuminen kastumisen jälkeen on selvästi nopeampaa kuin tavanomaisella betonilla. Nopeasti päällystettävät (NP) lattiabetonit kuivuvat päällystämiskelpoiseksi vähintään kaksi kertaa nopeammin kuin normaalit betonilaadut. Nopean kuivumisen lisäksi niiden varhaislujuudenkehitys on vastaavaa tasoa kuin nopeasti kovettuvilla betonilaaduilla. Tästä on hyötyä viileillä keleillä suoritettavissa valuissa. Olosuhdehallinta on tärkeää myös NP-betoneita käytettäessä. Riittävä lämpötila (vähintään 20 astetta) ja riittävän alhainen ilman suhteellinen kosteus (40-50 %) rakenteen ympärillä nopeuttavat oleellisesti näiden erikoisbetoneiden kuivumista. NP-betoneita käytettäessä on muistettava kiinnittää erityistä huomiota betonin jälkihoitoon.

Betonin siirtomenetelmiä on monia, mutta pumppaus kannattaa

Betonin pumppaus valukohteeseen on yleensä kokonaiskustannuksiltaan edullisin siirtomenetelmä, kun halutaan säästää työn määrässä ja nopeuttaa valua. Samoin, jos valettava kohde on paikassa, jonne on hankala pääsy. Pumppuautojen ulottuvuudet vaihtelevat pumpputyypin mukaan pystysuunnassa 20 metristä 42 metriin ja vaakasuunnassa 17 metristä 38 metriin. Hihna- eli siirtokuljetin sopii valuihin, joissa auto pääsee noin 10 metrin päähän valukohteesta.
Tilaa betoniauto työmaalle vasta, kun kaikki betonointia edeltävät työt on tehty. Muotit, raudoitteet ja telineet on oltava valmiina. Myös ajoreitin on oltava kantava ja ajokelpoinen, sillä betoniauto painaa monta tonnia. Näin betoniauto ei joudu odottelemaan töiden alkamista ja säästyt odottelemisen aiheuttamilta turhilta kustannuksilta. Talvella betonia valettaessa on muottien oltava puhtaat lumesta ja jäästä.

Turvallisuus ennen kaikkea

Vältä tuoreen betonin joutumista iholle ja erityisesti silmiin käyttämällä suojavaatetusta ja suojaimia. Tuore betoni on ihoa ärsyttävä materiaali korkean emäksisyytensä vuoksi. Väärin käytettynä se saattaa aiheuttaa vakavan silmävaurion ja jopa kolmannen asteen palovamman. Tämä on kuitenkin hyvin harvinaista. Betonimassasta läpi kastunut vaatetus tulee ehdottomasti vaihtaa kuivaan ja kastunut iho tulee pestä huolella puhtaalla vedellä. Jos tuore betoni aiheuttaa ihoärsytystä, mikä ilmenee esim. ihon kirvelynä tai punoituksena, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Betoniroiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi pois runsaalla vedellä noin 15 minuutin ajan, ja silmät on syytä mennä tarkastuttamaan lääkärillä. Tarkemmat ohjeet saat betonin toimittajalta. Kovettunut betoni on vaaratonta, eikä siitä haihdu haitallisessa määrin kemiallisia yhdisteitä.
 
Julkaistu
18.1.2010