Suomen asuintalot matalaenergia-aikaan

Tämän vuoden alusta astuivat voimaan ympäristöministeriön uudet määräykset koskien rakennusten energiatehokkuutta. Vanhat määräykset tiukentuivat tuntuvasti, noin 30-40%.

Pohjana uudistukselle on koko rakennuksen lämpöhäviön kartoittaminen. Laskennassa otetaan huomioon rakennuksen ilmanvaihdon, vuotoilman sekä vaipan lämpöhäviöt ja saatua arvoa verrataan jokaiselle rakennukselle annettuun vertailuarvoon. Laskennallinen tulos ei saa olla suurempi kuin vertauiluarvo. Käytännössä tämä tarkoittaa muutoksia mm. eristyksiin ja ilmanvaihtojärjestelmiin.

Keskeisimmät asiat on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelman osaan D3 sekä osissa C3 ja D2 on myös tapahtunut muutoksia.

TERCA-passiivienergiatiilitalon vähäinen lämpöenergiankulutus perustuu rakenteen hyvään lämmöneristävyyteen ja tiiveyteen.TERCA-passiivienergiatiilitalon vähäinen lämpöenergiankulutus perustuu rakenteen hyvään lämmöneristävyyteen ja tiiveyteen.

U-arvoihin muutoksia

RakMK:n osassa C3 on määritelty lämmönläpäisykertoimien eli U-arvojen minimiarvot, joita nyt on kiristetty tuntuvasti.

Esimerkiksi yläpohjarakenteen vanha U-arvo oli 0,15 W/(m²K) ja juuri voimaantulleen määräyksen mukaan 0,09 W/(m²K) ja ulkoseinän 0,17 W/(m²K) (vanha 0,24). Uusi ikkunoille ja oville asetettu arvo on 1,0 W/(m²K) (vanha 1,4) sekä alapohjalle 0,16 W/(m²K)(vanha 0,24).

Rakennusajan kustannuksia uudet määräykset nostavat arvioiden mukaan muutamia prosentteja. Toisaalta energiapihi rakennus säästää vuosien saatossa sijoitetun rahan takaisin. Tiiviin rakennuksen kanssa on kuitenkin muistettava olla tarkkana ja pitää ilmanvaihtojärjestelmät kunnossa. Varsinkin vielä pihimmän passiivitalon kohdalla tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta ylimääräinen kosteus ja epäpuhtaudet saadaan johdettua huoneilmasta ulos.

Paroc Lupaus passiivitalon arkkitehtisuunnittelussa pyrittiin siihen, ettei passiivitalon edellyttämistä eristevahvuuksista huolimatta talo poikkeaisi juuri mitenkään perinteisistä puutaloista.Paroc Lupaus passiivitalon arkkitehtisuunnittelussa pyrittiin siihen, ettei passiivitalon edellyttämistä eristevahvuuksista huolimatta talo poikkeaisi juuri mitenkään perinteisistä puutaloista.

Uudet keinot käyttöön

Lähes viidennes Suomessa käytetystä energiasta kuluu rakennusten lämmittämiseen, joten energiaremontti onkin paikallaan. Muillakin keinoin pyritään kontrolloimaan asumisen energiankulutusta, kuten rakennusten energiatodistuksilla ja nyt uutena kuntien mahdollisuudella velvoittaa uudisrakentajat liittymään kaukolämpöverkkoon. Luonnollisesti matalaenergiatalot eivät kuulu tämän määräyksen piiriin, eikä muilla ekologisilla lämmitysjärjestelmillä varustettuja rakennuksia velvoiteta liittymään kaukolämpöön.
Suomalaista perinnerakentamista pyritään säilyttämään ja hirsitalojen kohdalla onkin poikkeuksia määräyksissä. Hirsiseinälle (paksuus vähintään 180mm) annettiin oma U-arvonsa 0,40 W/(m²K),
joka siis poikkeaa selvästi normaalin ulkoseinän arvosta.
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on julkaissut uuden ohjeen helpottamaan matalaenergia- ja passiivitalojen suunnittelua. RIL 249 – 2010 Matalaenergiarakentaminen on yksien kansien väliin koottu kattava tietopaketti kaikille rakennushankkeen osapuolille.
Vuonna 2012 vaatimustasoa tullaan kiristämään edelleen 20%.

Lähteet:
Ympäristöministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
VTT
Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö
 
Julkaistu
12.1.2010