Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan

Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille alueille, joissa teknisesti luotettava perustaminen edellyttää paalujen käyttöä. Teräspaaluilla syntyy pitkäikäinen, painumaton ja turvallinen perustus. Ruukin lyötävä pieniläpimittainen teräsputkipaalu, RR-paalu™, on kokonaistaloudellisesti edullisin pientalojen paalutyyppi useimmissa maaperäolosuhteissa. Ruukin teräsputkipaalut ovat suomalaisia tuotteita ja niissä käytettävä erikoisluja teräslaji S440J2H on kehitetty erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Pientalorakentajalle teräspaalujen käyttö on vaivatonta. Kohteen suunnittelijan käytettävissä on erilaisia suunnittelua helpottavia työkaluja, joiden avulla paaluperustus voidaan optimoida. Paalujen asennuksesta vastaavat luotettavat erikoisurakoitsijat, jotka hankkivat paalumateriaalin SSAB:lta ja huolehtivat siitä, että kohteen paalutus suoritetaan perustussuunnitelmien mukaisesti. Nykyaikaisilla asennuskalustoilla paalut voidaan asentaa lähelle olemassa olevia rakenteita. Pieni ja kevyt kalusto mahdollistaa asennuksen myös sisätiloissa, jos vanhoja olemassa olevia perustuksia joudutaan vahvistamaan. Teräspaalut tarjoavat monia etuja niin uuden talon rakentajalle kuin perustusten korjaajallekin. Teräspaalutusta voidaan aina pitää kannattavana investointina, joka lisää rakennuksen arvoa.

Lisätietoa Ruukin teräspaaluista...

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta

Suomalaisissa olosuhteissa RR-paalut ulotetaan yleensä tiiviisiin, kantaviin maakerroksiin tai kallioon saakka.Suomalaisissa olosuhteissa RR-paalut ulotetaan yleensä tiiviisiin, kantaviin maakerroksiin tai kallioon saakka.

Pientaloissa käytettävät teräspaalutyypit

Pientalojen perustuksissa yleisimmin käytettävät lyötävät RR-paalut ovat halkaisijaltaan 75-115 mm. Suurempia paaluja käytetään erikoistapauksissa. Kallioon porattavia RD-paaluja® käytetään esimerkiksi silloin, kun maaperässä on kiviä ja lohkareita, jotka vaikeuttavat asentamista lyömällä tai kun kallio on lähellä maanpintaa. SSAB:n RR- ja RD-paalut sekä niissä käytettävät osat valmistetaan kontrolloiduissa tehdasolosuhteissa ja tuotteiden valmistuksen laatua valvoo VTT.

SSAB:n teräspaalujen edut pientalojen perustamisessa

Oikea paalukoko oikeaan paikkaan - Et maksa ylimääräisestä
Paalukoot voidaan optimoida paaluihin kohdistuvien kuormien mukaisesti, jolloin paalujen kantavuudet saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Tällöin esimerkiksi kuistit ja muut kevyesti kuormitetut rakenteet voidaan perustaa tuotevalikoiman pienimmillä paaluilla, jolloin ylimitoitettujen paalujen käyttö ei aiheuta rakentajalle ylimääräisiä kustannuksia.

Kevyet paalutuskoneet ja paalut - Paalutustyömaa säilyy siistinä
Asentamisessa käytettävä paalutuskalusto sekä paalut ovat kevyitä ja ne toimitetaan työmaalle yleensä samalla kuljetuksella, jolloin kuljetus- ja mobilisointikustannukset ovat vähäisiä. Teräspaalutuksessa käytettävä asennuskalusto mahtuu ahtaimmillekin tonteille jättäen ympäristön lähes alkuperäiseen tilaan. Teräspaaluja käytettäessä ei tarvitse erikseen suunnitella tai rakentaa vahvistettuja paalutusalustoja, kulkuteitä tai paalujen varastointialueita, jolloin paalutuksesta ei aiheudu ylimääräisiä maanrakennustöitä.

Pientalon paalut päivässä - Myös talviolosuhteissa
Paalutustyö on nopeaa ja yleensä omakotitalon RR-paalut asennetaan yhdessä päivässä. Talviolosuhteet eivät vaikeuta paalutusta ja paalutuksen ajoittamisella vilkkaan rakentamisajan ulkopuolelle voidaan saavuttaa aikataulu- ja kustannussäästöjä.

Edistyksellinen tekniikka - Ei materiaalihukkaa ja laadunvarmistus on helppoa
RR-paaluissa on jatkososat kaikissa paaluelementeissä, jolloin edellisestä paalusta katkaistulla ja ylijäävällä osalla voidaan aloittaa seuraava paalu. Tällöin paalumateriaalin hukkaa ei synny lainkaan eikä paalutuksesta jää työmaalle rakennusjätettä. Koska RR-paalut perustuvat teräsputkeen, voidaan niiden ehjyys, suoruus ja todellinen pituus tarkastaa helposti ja yksiselitteisesti asentamisen jälkeen.

Paalutuksesta aiheutuva tärinähaitta vähäinen - Ei vaurioita lähirakenteille
Teräksen korkean lujuuden johdosta RR-paaluilla on erittäin hyvä asennuskestävyys. Paalujen pienen poikkileikkauksen ansiosta paalujen syrjäyttämä maan määrä on pieni. Vähäisen maan syrjäytymisen ja kevyen asennuskaluston ansiosta paalutustyöstä aiheutuva tärinä- ja muut ympäristöhaitat ovat pieniä. Riski lähistöllä olevien rakennusten ja rakenteiden vaurioitumiseen normaalitilanteissa on erittäin pieni ja RR-paalut voidaan asentaa turvallisesti hyvinkin lähelle olemassa olevia rakenteita. Vähäisten ympäristöhaittojen takia teräspaalut soveltuvat erinomaisesti korjaus-, laajennus- ja täydennysrakentamiseen.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta
 
Julkaistu
12.1.2010