Ilotulitteiden käyttörajoitukset tiukentuvat

Valtioneuvosto on antanut 17.12.2009 asetuksen, jolla tiukennetaan ilotulitteiden käyttöä ja myyntiä. Asetuksella lyhennetään ns. vapaata käyttöaikaa uudenvuoden yönä ja määritellään ne ilotulitteet, joita ei saa luovuttaa kuluttajien käyttöön.

Asetus tuli voimaan tietyin poikkeuksin 23. joulukuuta 2009.

* Ilotulitteita saa ampua vain uudenvuoden aaton iltakuudesta uudenvuodenyön klo 02.00 saakka.

* Ilotulitteita ei saa myydä eikä luovuttaa alle 18-vuotiaille. Ikäraja koskee kaikkia ilotulitteita, myös papatteja ja tähtisadetikkuja.

* Suojalasien käyttä on pakollista. Tukes kuitenkin suosittelee, että kaikki ilotulitukseen osallistuvat käyttävät suojalaseja.

Lain mukaan ilotulitteiden ampujan on käytettävä suojalaseja. Tukes kuitenkin suosittelee, että kaikki ilotulitukseen osallistuvat käyttävät suojalaseja, sillä ilotulitteista aiheutuvista silmävahingoista merkittävä osa on sattunut sivullisille.

Kaikki ilotulitetuotteet ovat uuden lain mukaan sallittuja vain täysi-ikäisille. Ikäraja koskee kaikkia ilotulitteita, myös papatteja ja tähtisadetikkuja. Leludirektiivin piiriin kuuluvilla nallipyssyn nalleilla ikäraja voi olla 12 vuotta.

Ilotulitteiden käyttöaikaa lyhennetään meluhaittojen vähentämiseksi. Ilotulitteiden ampumisen saa aloittaa entiseen tapaan uudenvuoden aattona aikaisintaan klo 18. Päättymisaikaa lyhennetään neljällä tunnilla eli ilotulitteiden ampumisen tulee päättyä klo 2 uudenvuodenyönä.

Lisäksi voimaan astunut laki edellyttää, että jo tulevan vuodenvaihteen myyntisesongin aikana ilotulitteiden vähittäismyyjillä pitää olla kuluttajia varten menettelyt sille, miten vialliset tuotteet palautetaan. Kuluttajille on järjestettävä mahdollisuus viallisten tuotteiden palautukseen myyntipisteeseen siinäkin tapauksessa, että myyntipiste on toiminnassa vain sesongin aikana.

Lakimuutokset vaikuttavat myös tuoteryhmiin. Käytöstä on pyritty rajaamaan pois turvallisuuden kannalta ongelmallisimmat ilotulitteet. Tuotteistosta poistuvat eniten vahinkoa ja häiriöitä aiheuttaneet tuotteet eli mm. pienet roomalaiset kynttilät ja pienet tähtipommit. Turvallisuuden vuoksi isot tuotteet, kuten nettopainoltaan yli 75-grammaiset raketit kielletään. Näitä tuotteita on kuitenkin lupa myydä ja käyttää vielä tulevan vuodenvaihteen aikana, eli tuoteryhmiä koskevat rajoitukset tulevat täysimääräisesti voimaan vasta ensi vuonna.

Uudet säädökset toisaalta mahdollistavat aiempaa suurempien suihkujen ja patojen myynnin. Näissä tuotteissa suurin sallittu pyromassan määrä nousee 200 grammasta 1000 grammaan, yhdistelmätuotteissa 2000 grammaan.
 
Päivitetty
28.12.2009