VTT selvitti painetun oppimateriaalin tulevaisuuden näkymiä

Kännykän ja painetun kirjan yhdistelmä toimii sujuvasti opetuksessa

Koulussa toteutetun kokeilujakson välineinä olivat tavallinen, käytössä oleva englannin oppikirja sekä kännykkä, jossa oli käytössä VTT:n kehittämä IMediaLink-kuvantunnistussovellus. Käytettäessä hybridioppikirjaa kännykällä kuvataan haluttu oppikirjan sivu, jolloin kuvantunnistussovellus avaa kyseisen kappaleen tehtävät sisältävän internetsivun. Kännykkään voi avautua esimerkiksi kuuntelu, monivalintatehtävä tai sanaristikko äänivihjeillä.

Painettua ja sähköistä oppimateriaalia on kehitetty selkeästi erillään toisistaan. Nyt haluttiin tutkia kuitenkin niiden yhdistämistä. Oppimateriaalien kehittämisessä ei kannata tehdä yhtäkkisiä harppauksia. Toteutettu kännykän ja kirjan yhdistäminen on välivaihe nykyisten ja uusien oppimateriaalien kehityskulussa.

Kokeilun perusteella painetun ja digitaalisen oppimateriaalin yhdistäminen koettiin hyväksi ja kännykkä sopii koulumaailmaan. Oppilaat oppivat nopeasti käyttämään uutta kännykkämallia sekä sille sovitettuja tehtäviä. Hybridioppikirjan myötä opettaja pääsi hyödyntämään opetuksessaan sujuvasti digitaalista oppimateriaalia eikä hänen tarvinnut pelätä oppitunnin romuttumista tekniikan kaatumisen myötä. Oppitunnin pitämisen pystyy aina turvaamaan kirjalla.

Tutkimuksessa hyödynnettiin käyttäjälähtöistä lähestymistapaa, mikä tarkoitti opettajien ja oppilaiden näkökulmien huomioon ottamista. Hybridioppikirjaa kehitettiin useassa eri vaiheessa ennen testijaksoa. Oppilailta saatiin tärkeää tietoa teknologian ja käyttökelpoisten sovellusten kehittämiseksi. Kirja-kännykkä -yhdistelmää sekä eri tehtävävaihtoehtoja testasivat ja kommentoivat myös oppilaiden vanhemmat ja WSOYpron kirjantekijät.

Kuunteluita hyödynnettiin eniten kokeilujakson aikana. Niissä suurena hyötynä on, että kukin oppilas voi edetä omassa tahdissaan myös luokassa. Kännykkätehtäviä tehtiin oppitunneilla, kotona läksyinä sekä lisätehtävinä. Englannin opettaja kehitti myös itse uusia tapoja kännykän hyödyntämiseksi opetuksessa. Hän ideoi videoidun näytelmän sekä tekstiviestinä toteutetut omat esimerkkilauseet ja käännöstehtävät.

Learning by Hybrid Media on kaksivuotinen projekti, joka päättyy ensi keväänä. Projektin rahoittajina ovat M-real, Myllykoski, Stora Enso, UPM sekä Tekes. Yhteistyökumppaneina olivat Teknillinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT.
 
Päivitetty
8.12.2009