Vesihuolto-osuuskunnille oma etujärjestö

Haja-asutusalueilla olevat vesiosuuskunnat ja vesihuolto-osuuskunnat ovat saaneet oman etu- ja palvelujärjestönsä. SVOSK, eli Suomen Vesihuolto-osuuskunnat yhdistyksen toimintaa on pohjustettu järjestelmällisesti 2008 syksystä lähtien. Keskusteluissa ovat olleet mukana kommentoimassa myös mm. Maa- ja metsätalousministeriö, Pellervo-seura, Suomen ympäristökeskus sekä myös Vesi- ja viemärilaitosyhdistys.
Tavoitteeksi asetettiin yhdistyksen perustaminen syksyllä 2009 ja perustamiskokous toteutuikin suunnitellussa aikataulussa 17.10.2009.

Yhdistyksen perustamiskokouksessa oli paikalla runsaat 60 henkilöä edustaen 30 vesi- tai vesihuolto-osuuskuntaa. Perustamisasiakirjan allekirjoitti kahdeksan vesiosuuskuntaa ja yksi vesiyhtymä.Yhdistyksen perustamiskokouksessa oli paikalla runsaat 60 henkilöä edustaen 30 vesi- tai vesihuolto-osuuskuntaa. Perustamisasiakirjan allekirjoitti kahdeksan vesiosuuskuntaa ja yksi vesiyhtymä.
Yhdistystä rakennetaan alhaalta, vesihuolto-osuuskuntien jäsenistön tarpeista, ylöspäin. Yhdistys on avoimesti perustettu, avoimesti toimiva, luotettava. Toimintaan pääsevät vaikuttamaan kaikki vesihuolto-osuuskunnat. Tämä on aikaa vievä prosessi, mutta ainoa oikea tapa toimia etu- ja palvelujärjestönä. Yhdistys osallistuu ja rakentaa aktiivisesti hyvää vuoropuhelua ja yhteistyötä kaikkiin viranomaistahoihin. Suomen Vesihuolto-osuuskunnat yhdistys pyrkii avoimella toiminnallaan kokoamaan valtakunnallisesti vesihuolto-osuuskuntien yhteisen äänen.
Järjestön tarkoituksena on edistää osuuskuntien yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja koko maan kattavasti niin, että Suomen tällä hetkellä jo noin 1 300 vesiosuuskunnan vaikutusmahdollisuudet vahvistuisivat. Järjestö vahvistaa palveluillaan ja koulutuksen kautta vesiosuuskuntien osaamista ja ammattitaitoa sekä parantaa valmiuksia kehittää liiketoimintaedellytyksiä pitkällä tähtäimellä.

Lisätietoja yhdistyksestä saa yhdistyksen puheenjohtajalta Reijo Korhoselta tai sihteeri Riitta Virtaselta. Ehdotuksia ja toiveita yhdistyksen toimintaan liittyen otetaan vastaan myös yhdistyksen kotisivuilta löytyvän sekä alla yhdistyksen yhteystiedot linkin takaa olevan palautelaatikon kautta.

Yhdistyksen kotisivuille…

Yhdistyksen yhteystiedot ja palautelaatikko…
 
Julkaistu
2.12.2009