Petäjälle perusta

Kontiotuotteen seurantakohde Petäjä on edennyt hyvine perustamisolosuhteiden ansiosta jo anturoiden laudoitukseen, jota tehdään tiivistetyn soran päälle.

Tiivistetty sorapeti hyvä pohja

Rönnäsissä sijaitsevan seurantakohteen perustus päätettiin tehdä maanvaraisena. Pohjan alta poistettiin pintamaa n. kaksi metriä sokkelin ulkopinnan ulkopuolelta, jotta salaojien ja routaeristeiden asentamisille olisi riittävästi tilaa. Koko pohjan alueelle ajettiin sitten n. 30-40 cm:n kerros Ruduksen tarkoitukseen sopivaa sepeliä, joka jyrättiin useaan kertaan tiiviiksi kerrokseksi. Työtä helpotti jyräyspäivän kaatosade.

Anturoiden alla on n. 30-40 cm:n tiivistetty sora.Anturoiden alla on n. 30-40 cm:n tiivistetty sora.

Perinteinen antura

Anturalaudoitus tehtiin ”perinteisesti” eli n. 200 mm korkea ja 500 mm leveä. Koska valuun oltiin tilattu pumppuauto, huolehdittiin riittävästä tuennasta vaikka valukorkeus onkin matala. Antura raudoitettiin aika jämäkästi: kolme 12 mm:n harjaterästä rinnakkain, jotka sidottiin vielä toisiinsa n. 600 mm:n välein. Anturalaudoituksessa pyrittiin ottamaan mahdollisimman paljon huomioon harkkojen mitoitus aina silloin, kun se oli mahdollista ja helppoa.

Raudoitustyöt on jo aloitettu. Raudoitustyöt on jo aloitettu.

Laudoituksessa huomioitiin riittävä tuenta ja harkkomittoihin sopiva porrastus.Laudoituksessa huomioitiin riittävä tuenta ja harkkomittoihin sopiva porrastus.
Terassien alle tulee kaikkiaan 15 pilaria, jotka on syytä olla linjassa.Terassien alle tulee kaikkiaan 15 pilaria, jotka on syytä olla linjassa.
 
Julkaistu
2.12.2009