Petäjät nurin Petäjän alta

Kontiotuotteen seurantakohde Rönnäsissä eteni puiden kaadolla ja pintamaan poistamisella. Ennen näitä töitä rakentajat hoitivat kuitenkin kaksi asiaa: Vastaavan työnjohtajan pestaamisen ja työmaan vakuutukset.

Vastaava työnjohtaja opasti myös mäntyjen oikeaoppisessa kaadossa,Vastaava työnjohtaja opasti myös mäntyjen oikeaoppisessa kaadossa,
vaikka metsätyöt eivät sisältyneetkään sopimukseen.vaikka metsätyöt eivät sisältyneetkään sopimukseen.

Kaksi vakuutusasiaa

Kun itse töihin ainakin jonkin verran osallistuva omatoimirakentaja aloittaa työt, on syytä hoitaa kaksi asiaa kuntoon: Pestata vastaava työnjohtaja ja hoitaa työmaan vakuutukset kuntoon. Tämänkin työmaan osalta huomattiin heti, että kun vastaavaksi työnjohtajaksi pestattiin alan todellinen ammattilainen, Rakennus Joniconin rakennusmestari Jouko Hautalahti, sai työmaa ikään kuin ylimääräisen vakuutusturvan.

Yhtä lailla asiat sujuivat mallikkaasti varsinaisen vakuuttajan, Lähivakuutuksen Harry Hagbergin kanssa, joka pyysi rakennuksen perustiedot ja rakensi niistä kaiken kattavan vakuutusturvapaketin. Tämän jälkeen oli rakentajien huomattavasti levollisempaa pyytää talkooporukkaa mm. puiden kaatoon.

Pintamaat on poistettu ja todettu erinomaiset perustamisolosuhteet.Pintamaat on poistettu ja todettu erinomaiset perustamisolosuhteet.

Huomaa rakennuspaikkaa milteipä ympäriinsä kiertävät. lopullisessa sokkelikorossa olevat linjapukit.Huomaa rakennuspaikkaa milteipä ympäriinsä kiertävät. lopullisessa sokkelikorossa olevat linjapukit.

Rakennuslupa sisään

Vastaava työnjohtaja Hautalahti tarttui heti toimeen ja varasi ajan rakennusvalvontavirastoon rakennuslupahakemuksen ja vastaavan työnjohtajahakemuksen jättämiseksi. Samalla sovittiin rakennuspaikkakatselmus rakennuskohteessa, jossa työmaa sai luvan puiden kaatoon ja maansiirtotöihin.

Työmaatie raivattiin lopullisen sisäänajotien paikalle.Työmaatie raivattiin lopullisen sisäänajotien paikalle.

Puustoa ja ”lehmän kokoisia” kiviä pyrittiin jättämään mahdollisimman paljon paikalleen.Puustoa ja ”lehmän kokoisia” kiviä pyrittiin jättämään mahdollisimman paljon paikalleen.
 
Julkaistu
27.11.2009