Uusi sähkömarkkina-asetus tuo etäluennan kotitalouksiin

Valtioneuvoston sähkömarkkina-asetus edellyttää, että kotitalouksien sähkömittareista 80 prosenttia tulee olla vuoden 2013 loppuun mennessä etäluettavia. Kyseessä on valtakunnallinen hanke, jonka kaikki Suomen sähköverkkoyhtiöt ovat velvollisia toteuttamaan omalla alueellaan. Sähkönkäyttäjälle pyritään tarjoamaan entistä parempaa asiakaspalvelua ja uudenlaisia energiankäytön seurantamahdollisuuksia. Sähkölasku selkeytyy, kun kaikilla sähkölaskuilla veloitetaan todellista kulutusta.

Muutos ei tapahdu kuitenkaan yhdessä yössä, sillä etäluentaan siirtyminen merkitsee sähköverkkoyhtiöille hyvin mittavaa toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämishanketta. Asiakkaille näkymätön kehitystyö on jo käynnistynyt, mutta mittareiden massavaihto tapahtuu mm. Pori Energia Sähköverkkojen alueella vasta vuosina 2011-2013.

Lisätietoa sähköstä...

Jätä yhteydenottopyyntö Pori Energialle...

Vuoden 2013 loppuun mennessä suurimman osan kotitalouksien sähkömittareista tulee olla etäluettavia. Uudistuksen investoinneista ja mittarien vaihdoksista huolehtii sähköverkkoyhtiö.Vuoden 2013 loppuun mennessä suurimman osan kotitalouksien sähkömittareista tulee olla etäluettavia. Uudistuksen investoinneista ja mittarien vaihdoksista huolehtii sähköverkkoyhtiö.

Sähköverkkoyhtiö huolehtii mittarihankinnoista ja -vaihdoksista

Sähköverkkoyhtiö hoitaa uudistuksen edellyttämät investoinnit. Kuluttajalta uudistus ei edellytä toimenpiteitä. Esimerkiksi mittarihankinnat ja –vaihdokset tekee sähköverkkoyhtiö, joten sähkönkäyttäjän ei tarvitse ryhtyä hankintoihin.
”Sähköverkko muuttuu uudistuksessa entistä enemmän älyverkoksi. Mittarin lukemat ovat uudistuksen toteuduttua haettavissa heti, ja arviolaskutus tasauslaskuineen jää pois, kun laskutus perustuu mitattuun kulutukseen,” Pori Energia Sähköverkkojen projektipäällikkö Tapio Mäkinen kertoo tulevista muutoksista.

Enemmän ja tarkempaa informaatiota

Muuttoihin liittyvät sähkösopimusten vaihdokset sujuvat tulevaisuudessa aikaisempaa joustavammin, kun sähkön etäkatkaisu ja –kytkentä tulevat mahdollisiksi eikä mittaria tarvitse enää käydä lukemassa paikan päällä. Häiriötilanteissa palvelu nopeutuu, kun sähköverkkoyhtiö voi paikantaa ongelman entistä tarkemmin.
”Kysymyksiä siitä, kannattaako käyttää eri tariffeja, tulee meille nytkin paljon, mutta uudistuksen jälkeen, kun järjestelmä antaa sähkönkulutuksesta nykyistä enemmän informaatiota, näihin kysymyksiin on helpompi vastata. Toisaalta sähkönkäyttäjä voi jatkossa itsekin analysoida omaa sähkönkulutustaan nykyistä tarkemmin, sillä uusi asetus edellyttää, että asiakkaalla on oikeus tuntimittauslaitteiston keräämiin kulutustietoihinsa, Mäkinen toteaa.

Etäluennalta odotetaan paljon

Kaikista etäluennan mukanaan tuomista hyödyistä tulevaisuudessa ei tiedä vielä kukaan. Asetuksen taustalla on myös tarve suitsia ilmastonmuutosta, ja asetuksen tultua voimaan 1.3.2009, on kaikkien sähköverkkoyhtiöiden pitänyt reagoida tilanteeseen. Lehdistössä johtopäätökset uudistuksen mukanaan tuomista mahdollisuuksista ovat olleet turhankin maalailevia.
”Sähköverkkoyhtiön kannalta kyseessä on suuri tietojärjestelmäuudistus, joka edellyttää runsaasti suunnittelutyötä ja joka on vasta alussa. Etenemme hankkeessa vaihe vaiheelta, ja edistymisestä kerrotaan asiakaslehdessä ja yrityksen verkkosivuilla. Sähkönkäyttäjän kannalta projekti merkitsee lähivuosina kaiken kaikkiaan sähköverkkoyhtiön asentamaa uutta mittaria ja uudistuneita palveluita,” Mäkinen sanoo.

Lisätietoa sähköstä...

Jätä yhteydenottopyyntö Pori Energialle...

 
Päivitetty
24.11.2009