Teknologiasta Tuotteiksi –säätiön tunnustuspalkinto Vallox Oy:lle

Teknologiasta Tuotteiksi –säätiön vuoden 2009 tunnustuspalkinnon sai Vallox Oy innovaatioiden ansiokkaasta tuotteistamisesta kansainvälisillä markkinoilla. Tunnustuspalkinnon arvo on 15000€. Kuopion yliopiston Ympäristötieteen laitoksen ja Savon Ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä toteuttama IV-puhtaaksi -hanke palkittiin kunniakirjalla.

Mika Halttunen, Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja, Rauno Mäkelä, toimitusjohtaja, Vallox Oy sekä Olavi Suominen, Myynti- ja tuotekehitysjohtaja, Vallox Oy.Mika Halttunen, Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja, Rauno Mäkelä, toimitusjohtaja, Vallox Oy sekä Olavi Suominen, Myynti- ja tuotekehitysjohtaja, Vallox Oy.
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö tukee suomalaisten tuoteideoiden ja teknologioiden tuotteistamista ja kansainvälistymistä. Säätiön toiminta-alueena on ympäristö, erityisesti hyvä sisäympäristö. Säätiö jakaa vuosittain 15 000 € tunnustuspalkinnon sekä antaa kunniakirjan ansiokkaasta kehitystyöstä. Viime vuonna tunnustuspalkinnon sai Järvenpään Mestariasunnot Oy ja kunniamaininnan VVO –yhtymä Oyj vuokra-asumisen kehittämisestä.

Vuonna 2009 säätiö palkitsee onnistuneesta ratkaisujen ja palveluiden tuotteistamisesta ja osaamisen kehityksestä.
Vallox Oy on kasvanut korostaen sisäilman merkitystä panostaen samalla energiatehokkuuteen ja ilmanvaihdon integrointiin talon muihin energiaratkaisuihin. Yritys on tuotteistanut ja menestyksellä markkinoinut matalaenergia- ja passiivitalojen ilmanvaihtotekniikkaa mm. Saksan markkinoilla, kertoo Teknologiasta Tuotteiksi –säätiö perusteluissaan.

Palkinnon vastaanotti Vallox Oy:n toimitusjohtaja Rauno Mäkelä. - Haluan kiittää palkinnosta koko Vallox Oy:n puolesta. Palkinnon ansaitsemiseksi on tarvittu monen vuoden pitkäjänteinen työ tuotteiden ominaisuuksien kehittämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Ponnistelut energiansäästön saavuttamiseksi ovat sekä yhtiöllä että ympäröivällä yhteiskunnalla yhtenevät, kommentoi Mäkelä.

Kunniamaininta IV-puhtaaksi –hankkeelle

Säätiö palkitsi kunniamaininnalla Kuopion yliopiston Ympäristötieteen laitoksen ja Savon ammatti- ja aikuisopiston IV-puhtaaksi –hankkeen. Hankkeen tavoitteena on luoda ilmanvaihtojärjestelmien puhdistusalan osaamiskeskus. Hanke luo hyvän pohjan puhdistuksen kehittämiselle ammattimaiseksi liiketoiminnaksi ja tuotteiden, palveluiden ja osaamisen kehittämiseen uuden tutkimustiedon avulla. Hankkeeseen liittyvä sisäilmatutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista ja tukee vahvasti suomalaista sisäilmaosaamisen imagoa, toteaa säätiö perusteluissaan.

Kunniamaininnan vastaanottivat professori Pertti Pasanen Kuopion yliopiston Ympäristötieteen laitokselta sekä Savon Ammatti –ja aikuisopiston rehtori Juhani Kauppinen ja IV-puhtaaksi –hankkeen projektipäällikkö Jouko Ritsilä.
- Ilmanvaihtojärjestelmien puhtauteen liittyvä soveltava tutkimus on lähtenyt paitsi viranomaisten myös kansalaisten sisäilman laatuun kohdistuvasta tiedontarpeesta. Tutkimusalalla on ollut luontevaa hyödyntää tuloksia käytännössä mahdollisimman pian. Yliopiston ja Savon ammatti- ja aikuiskoulutuskeskuksen yhteistyö IV-puhtaaksi hankkeessa luo osaltaan edellytykset tutkimustiedon tehokkaalle hyödyntämiselle alalle valmistuville ja yrityksissä, On motivoivaa tehdä tutkimusta, jonka tulokset voidaan näin suoraan viedä käytäntöön, kommentoi professori Pasanen. - Hanke täydentää osaltaan alueen eri toimijoiden yhteistyötä, millä pyritään hyvään sisäilmaan ja siten osaltaan pienentämään mm. terveyshuollon yhteiskunnallisia kustannuksia, jatkaa rehtori Juhani Kauppinen.

Palkinnot jakoivat Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus- ja kehitysliiketoiminnan Vuosiseminaarissa Aulangolla Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen ja hallituksen jäsen Reijo Kangas.
Vallox Oy
Vallox Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi sisäilmateknologiatuotteita. Yrityksen päämäärä on korkeatasoisen osaamisensa avulla luoda edellytys ihmisten hyvinvoinnille. Yrityksen liiketoiminta-alueet ovat lämmöntalteenottolaitteet, huippuimurit sekä liesikuvut ja liesituulettimet. Vallox on kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellaan Suomen markkinoiden johtavia yrityksiä sekä teknologian kehityksellä että markkinaosuudella mitattuna. Vallox Oy:n kotipaikka on Loimaa.
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö
Vuonna 1994 perustetun Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön toiminta-ajatuksena on palkita tunnustuspalkinnoin yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Päätökset palkittavista tahoista tekee säätiön hallitus. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Finpro, Finnvera, Työ- ja elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, SITRA, Tekes, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy.

Palkinnonsaajakandidaatit säätiön hallitukselle esittelee vuosittain yksi kiinteistö- ja rakennusklusterin merkittävistä järjestöistä. Viime vuonna esittelijä oli Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ja tänä vuonna esittelystä vastasi LVI-Talotekniikkateollisuus ry.
 
Julkaistu
18.11.2009