Energiansäästöä uusiin ja vanhoihin lattialämmitystaloihin:

Uponorilta älykäs ja energiatehokas lattialämmitysjärjestelmä

Uponor toi markkinoille matalaenergiarakentamiseen sopivan uuden sukupolven langattoman Uponor Control System (UCS) -lattialämmityksen ohjausjärjestelmän. Se tuo merkittävän, 5-8 prosentin energiansäästön perinteiseen lattialämmitykseen verrattuna. Uusi säätöjärjestelmä antaa myös mahdollisuuden päivittää vaivattomasti vanhan lattialämmityksen entistä energiatehokkaammaksi.
Energiaa säästävä Uponor Control System ottaa perinteisiä säätöjärjestelmiä nopeammin huomioon huonelämpötilan muutokset tai asukkaiden toiveet.
DEM (Dynamic Energy Management) -ominaisuuden ansiosta huonelämpötilan vaihtelu pysyy perinteisiä järjestelmiä pienempänä. Järjestelmä tunnistaa aiempaa herkemmin, mikäli jossain huonetilassa ylitetään tai alitetaan tavoitelämpötila, ja korjaa tilanteen. Hukkalämmitystä ei pääse tapahtumaan, huonelämpötila pysyy tasaisempana ja energiaa säästyy.
Järjestelmän diagnostiikka havaitsee itse mahdollisia ongelmia. Se pystyy muun muassa tarkastamaan, että oikea termostaatti säätelee tietyn huoneen lämpötilaa, mikä erityisesti uusissa taloissa on usein ongelmallista.
Uusi UCS-ohjausjärjestelmä tarjoaa merkittävän edun asennukseen. Järjestelmä säätää itse itsensä, jolloin asentajan ei tarvitse lainkaan suorittaa lattialämmityksen esisäätöä. Asennus nopeutuu ja turhilta säätö- ja korjauskäynneiltä työmaalla vältytään.
Energiaa säästävän Uponor-lattialämmityksen mukavuussäätöominaisuus mahdollistaa lattian lämpötilan pysymisen tasaisena, vaikka huonelämpötila muuttuisi. Näin esimerkiksi takkatulesta huolimatta lattialämpötila pysyy miellyttävänä. Erillistä anturia ei enää tarvitse asentaa. Lisävarusteena saatava Uponor SMS-moduuli mahdollistaa lattialämmityksen kauko-ohjauksen tekstiviesteillä.
Uusi säätöjärjestelmä soveltuu myös vanhojen lattialämmitysten päivittämiseen entistä energiatehokkaammiksi. Saneeraus on kustannustehokasta ja vaivatonta. Älyn ja energiansäästön tuominen vanhaan lattialämmitykseen edellyttää uuden säätöjärjestelmän lisäksi vain langattomien termostaattien asennuksen ja eräissä tapauksissa jakotukin vaihdon.
 
Julkaistu
11.11.2009