Valkeakosken messukävijät tyytyväisiä tarjontaan ja palveluihin

Viime kesän asuntomessujen kävijöistä 90 prosenttia antaa messuille arvosanan hyvä tai erinomainen. Tämä käy ilmi tänään julkaistusta Suomen Asuntomessujen teettämästä kävijätutkimuksesta, johon vastasi messujen aikana noin 11 000 kotitaloutta.

Messut vastasivat kävijöiden odotuksiin erittäin hyvin tai melko hyvin, vain kolmella prosentilla kävijöistä odotusarvot eivät täyttyneet. Myös messutarjonnan määrää pidettiin riittävänä. Yhteensä yli 80 prosenttia kävijöistä piti näyttelykohteiden määrää sopivana ja yli 70 prosenttia on sitä mieltä, että muukin messutarjonta on riittävää.

Näyttelyhallit ja varsinkin Sisustusmaailma-halli keräsi kävijöitä. Siellä kävi 85 prosenttia kävijöistä. Kävijöiden mielestä sisustuksen painotus messutarjonnassa on tasapainossa.

Messuvierailun kaksi tärkeintä syytä olivat mielenkiintoinen ajanviete sekä uusien ja erilaisten sisustusratkaisujen hakeminen. Kolmas syy lähteä messuille oli remontoinnin ajankohtaisuus ja lähes yhtä suuren vastausmäärän keräsi neljännen sijan saanut uudet ja erilaiset rakenneratkaisut. 18 prosentille kävijöistä messukäynnistä on muodostunut kesäinen perinne.

Rakentamiseen ja remontointiin messukävijät suunnittelevat käyttävänsä tulevan vuoden sisällä yhteensä 1,3 miljardia euroa. Keskimäärin yksittäinen messuvieras aikoo käyttää kodin rakentamiseen, remontoimiseen, laajennukseen tai ostoon noin 26 500 euroa seuraavan vuoden aikana. Messuvieraat aikoivat paitsi sisustaa, myös uudistaa kylpyhuoneitaan, keittiöitään ja saunojaan. Myös pihojen kohentaminen on harkintalistalla. Eri hankkeita on suunnitteilla kaikkiaan 87 000 kappaletta.

Kävijät lähikunnista ja Uudeltamaalta

Valkeakosken messuille tultiin erityisesti Pirkanmaalta ja Uudeltamaalta. Yhteensä 28 prosenttia kävijöistä tuli lähikunnista. Tamperelaisia oli kävijöistä 11 prosenttia ja valkeakoskelaisista joka neljäs tutustui messutarjontaan. Uudeltamaalta tuli noin 21 prosenttia kävijöistä. Messut sijaitsivatkin keskeisellä paikalla, kolme neljästä kävijästä tuli messuille korkeintaan 150 kilometrin päästä.

Kävijätutkimuksessa kysyttiin myös messuvieraiden rahankäytöstä messuvierailun aikana. Tutkimuksen mukaan messuvieraat jättivät Valkeakoskelle noin 11 miljoonaa euroa muun muassa ravintoloihin, majoituspalveluihin ja polttoaineen myyjille.

Avoimessa palauteosuudessa kehuttiin messujen tarjoavan erilaisia taloja erilaisiin tarpeisiin. Messuja pidettiin monipuolisina ja hyvin järjestettyinä. Kritiikkiä keräsi muun muassa kolme keskeneräistä kohdetta avajaisviikonloppuna.

Asuntomessujen kävijätutkimus julkaistiin tänään palauteseminaarissa Valkeakoskella Hämeen ammattikorkeakoululla. Tutkimukseen osallistui 11 170 taloutta. Seminaarissa julkistettiin myös Valkeakosken kaupungin loppuraportti, jossa todetaan messujen olleen kaikin puolin onnistunut suurtapahtuma.

Valkeakosken kaupunginjohtaja toteaa loppuraportissa, että Valkeakosken kaupunkikuva on asuntomessujen ansiosta ja aikana merkittävästi vahvistunut ja monipuolistunut. Erityisesti Auvisen mielestä asuntomessut osuivat oikeaan ajankohtaan ja messujen avulla saatiin myönteisiä keskustelun ja huomion aiheita.

Asuntomessut Valkeakoskella järjestettiin 10.7.–9.8.2009.
Asuntomessujen virallinen kävijämäärä oli 142 386.

Lue kävijätutkimus tästä
 
Päivitetty
21.10.2009