Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa asunnon ja muiden oleskelutilojen sisäilmasta epäpuhtauksia ja samalla huolehtia puhtaan korvausilman saannista. Liian pieni ilmanvaihto ilmenee huoneilman tunkkaisuutena, hajuina ja talvella kosteuden tiivistymisenä ikkunoihin ja muille pinnoille, erityisesti kylpyhuoneessa. Pesutilojen riittämätön ilmanvaihto edistää mikrobikasvuston syntymistä. Liian suuri ilmanvaihto ilmenee ilman liiallisena kuivumisena, vetona ja kylmyytenä. Korjaustoimenpiteet riippuvat asunnon ilmanvaihtojärjestelmästä.

Painovoimaista ilmanvaihtoa voidaan parantaa esim. tuulettamalla säännöllisesti ikkunoista. Märkätiloihin ei saa kertyä kosteutta ja niitä voidaan tuulettaa pitämällä väliovia auki. Väliovien aukipitäminen parantaa yleensäkin asuinhuoneiston ilmanvaihtuvuutta ja ilmanlaatua. Painovoimaista ilmanvaihtoa voidaan tehostaa myös esimerkiksi liesituulettimella ja pesuhuoneisiin ja saunatiloihin asennettavilla pienillä poistopuhaltimilla. Tällöin on huolehdittava riittävästä korvausilman saannista, jotta muut poistoilmakanavat eivät toimisi tuloilmareitteinä.

Koneellisen poistoilmanvaihdon liian pieni poistoilmavirta voi aiheutua siitä, että poistoilmaventtiili on tukkeutunut tai poistoilmapuhallin ei toimi. Energiansäästö tai muista syistä ilmanvaihto usein pysäytetään tai pienennetään minimiteholle pitkäksi aikaa, mikä merkitsee ilmanvaihdon pienenemistä ja ilmanlaadun huononemista. Asuntojen ilmanvaihtoa ei saa koskaan kytkeä kokonaan pois päältä. Makuuhuoneiden ilmanvaihdon tehostamiseksi on varmistuttava siitä, että makuuhuoneissa on korvausilmaventtiilit ja että makuuhuoneiden ja muiden huoneiden välillä on ovirako tai muu siirtoilmareitti. Ulko-ovien tiivistäminen edesauttaa ilman oikeata virtausta makuuhuoneiden kautta parantaen tällä tavalla makuuhuoneiden ja olohuoneiden ilmanvaihtuvuutta.
Riittämätön ilmanvaihto on mahdollinen myös yksittäisissä huoneissa, vaikka asunnon kokonaisilmanvaihto olisikin riittävä. Yksittäisen huoneen ilman vaihtuvuutta voidaan parantaa ilmavirtoja säätämällä.

Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa ilmanvaihdon riittämättömyys johtuu useimmiten siitä, että puhallin syystä tai toisesta ei pyöri tai pyörii liian pienellä pyörimisnopeudella tai väärään suuntaan. Toinen syy ilmanvaihdon pienuuteen voi olla ilmavirtojen epätasainen jakautuminen huoneiden välillä, mikä voidaan korjata perussäätämällä ilmavirrat tuloilma- ja poistoilmaventtiileitä ja säätöpeltejä käyttäen. Syynä voi olla myös tukkeutunut tuloilmasuodatin tai ulkoilmasäleikkö ja siinä oleva hyönteisverkko. Ulkoilmasäleikön verkko ja koneen suodatin on puhdistettava tai vaihdettava riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi.

Liian suuri ilmanvaihto koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmässä on yleensä helposti korjattavissa säätämällä puhaltimien pyörimisnopeus pienemmäksi. Huonekohtainen liian suuri ilmanvaihto voidaan korjata säätämällä venttiilien asentoja asunnon sisällä. Tällöin on yleensä syytä perussäätää koko ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat.

Ilmanvaihdon erityisongelmia

Tulisija vaikuttaa asunnon ilmanvaihtoon. Jos uunin pellit eivät ole tiiviitä, voi hormi toimia tuloilmareittinä tuoden mukanaan hajuja ja epäpuhtauksia. Erityisesti rakennuksissa, joissa on koneellinen poistoilmajärjestelmä, takka saattaa vetää huonosti ilmanvaihdon ollessa päällä. Takan vetoa voidaan parantaa avaamalla huoneen ikkuna silloin, kun takkaa sytytetään tai pysäyttämällä ilmanvaihto takan käytön ajaksi.
Kun koneellinen tuloilmavirta on suurempi kuin poistoilmavirta, tulee rakennuksesta ylipaineinen ja kosteus voi tunkeutua ilmavirran mukana rakenteisiin ja ikkunan väliin tiivistyen ja aiheuttaen mikrobikasvustoa. Ilmavirrat on tällöin säädettävä tasapainoon tai poistoilmavirta hieman suuremmaksi kuin tuloilmavirta.

Koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ulkoilma-aukon sijoittaminen on tärkeää. Ulkoilma-aukkoon voi kulkeutua epäpuhtauksia, jotka ovat peräisin paikoitusalueelta, lämmityslaitteesta, ulkopuolelta tapahtuvasta tupakoinnista tai grillauksesta. Tämän vuoksi ulkoilma-aukot tulee sijoittaa paikkaan, jossa ilma on puhtainta.

Poistoilman mukana ilmanvaihtokanavistoon kulkeutuu pölyä ja muita hiukkasia. Ne voivat kerääntyä kanavien sisäpinnoille ja pienentää tällä tavoin kanavan poikkipinta-alaa ja ilmavirtausta. Kanavat on pidettävä puhtaina ja puhdistettava vähintään kymmenen vuoden välein. Sama koskee myös tuloilmakanavia. Myös keittiöiden liesikupujen ja liesituulettimien rasvasuodattimet on pidettävä puhtaana.

(logosta yrityksen sivuille)
(logosta yrityksen sivuille)
Sosiaali- ja Terveysministeriö
PL 33
00023 Valtioneuvosto
Puh. 09-16 001
Fax 09-1607 4126
 
 
Päivitetty
17.11.2006