Uusia järjestelmiä hulevesien kiinteistökohtaiseen imeyttämiseen

Uponor tuo markkinoille uuden hulevesien käsittelyyn tarkoitetun imeytysjärjestelmän. Uponor-hulevesitunnelit ja hulevesikasetit varastoivat ja imeyttävät tehokkaasti rakennusten katoilta ja muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavat sade- ja sulamisvedet. Hulevesijärjestelmät pienentävät veden huonosta imeytymisestä aiheutuvien tulvien riskiä ja vähentävät valumavesien vesistöille aiheuttamia ongelmia.

Lisätietoa viemäröinnistä

Hulevesitunnelit ovat yksinkertainen ja edullinen tapa pientalojen ja pienten kiinteistöjen hulevesien imeyttämiseen. Tunnelit asennetaan yleensä viheralueelle.Hulevesitunnelit ovat yksinkertainen ja edullinen tapa pientalojen ja pienten kiinteistöjen hulevesien imeyttämiseen. Tunnelit asennetaan yleensä viheralueelle.
Asuinalueet, joissa kunta ei tarjoa mahdollisuutta liittyä kunnalliseen sadevesiviemäriin, ovat yleistyneet. Tällöin hulevedet imeytetään maaperään niiden syntypaikalla. Hulevesijärjestelmän suunnittelussa huomioidaan muun muassa maaperän laatu, pinta-ala jolta vedet kerätään sekä mitoitussademäärä.

Hulevesitunnelit ovat yksinkertainen ja edullinen tapa pientalojen ja pienten kiinteistöjen hulevesien imeyttämiseen. Tunnelit asennetaan yleensä viheralueelle. Hulevesitunneleita asennetaan peräkkäin jonoon tarpeen mukaan. Yhden tunnelimoduulin tilavuus on 300 litraa.

Hulevesikasettien käyttö yleistyy isoissa kohteissa, kuten piha- ja varastoalueilla, liikekeskuksissa, pysäköinti- ja liikennealueilla, terminaaleissa ja varikoilla. Hulevesikasetti vaatii vähemmän tilavuutta kuin sepeli-imeytys ja sen varastointitilavuus on kolminkertainen verrattuna perinteiseen sepeli-imeytykseen.

Imeytyminen tapahtuu sekä tunnelissa että kasetista kolmeen suuntaan. Myös vaadittava maankaivuutyö on pienempi kuin sepeli-imeytyksessä. Päällekkäin voidaan asentaa jopa kymmenen kasettikerrosta. Asennussyvyys on enimmillään viisi metriä. Hulevesikasetteja voidaan käyttää myös kuorma-autoliikenteen alueella.

Lisätietoa viemäröinnistä
 
Päivitetty
12.10.2009