Rudus perusti turvapuiston:
TAVOITTEENA EROON TYÖTAPATURMISTA – EROON TAPATURMAISISTA KUOLEMISTA

Rakennusmateriaaliteollisuusyritys Rudus Oy avaa tänään 23.9.2009 Espoon Ämmässuolla Euroopan ensimmäisen rakennusalan työturvallisuuden käytännön harjoituksiin perustuvan turvapuiston. Se on innovaatio työturvallisuusrintamalla. Ruduksen tavoitteena on turvapuiston rakentamisen myötä saavuttaa yhtiön oma ”nolla tapaturmaa, ei kuolemantapauksia” -turvallisuustavoite ja samalla osaltaan auttaa koko rakennusalaa Suomessa pääsemään eroon työtapaturmista ja tapaturmaisista kuolemista.

Tapaturmataajuuden kehitys Ruduksessa.Tapaturmataajuuden kehitys Ruduksessa.

Ruduksessa on tehty pitkään määrätietoista työtä työturvallisuuden parantamiseksi ”nolla tapaturmaa” –tasoon. Yhtiön välitavoitteena on vuonna 2009 enintään viisi tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden sekä nousu maailmanlaajuisesti toimivan emoyhtiö CRH:n Euroopan yritysten tapaturmatilastojen häntäpäästä. Ruduksen palveluksessa työskentelee Suomessa noin tuhat henkilöä.

Tekemällä oppii. Työskentely suljetussa tilassa. Tekemällä oppii. Työskentely suljetussa tilassa.


Rudus Oy avasi Espoon Ämmässuolle Euroopan ensimmäisen rakennusalan työturvallisuuden käytännön harjoituksiin perustuvan turvapuiston.Rudus Oy avasi Espoon Ämmässuolle Euroopan ensimmäisen rakennusalan työturvallisuuden käytännön harjoituksiin perustuvan turvapuiston.

Tapaturmien estämiseksi Ruduksessa tehdään paljon työtä. Rudus on mm. investoinut vuosina 2007-2008 noin 5,2 miljoonaa euroa turvallisuutta edistäviin laitteisiin, kaluston suojauksiin, peruutuskameroihin, turvavaljaisiin ym. Yhtiössä siirryttiin vuonna 2007 noudattamaan CRH:n kuuttatoista määräystä kuolemantapausten estämiseksi. Koko henkilökunta saa vuonna 2009 kaksitoista tuntia turvallisuuskoulutusta ja jokainen tapaturma parannustoimenpide-ehdotuksineen käsitellään puhelinkokouksessa toimitusjohtajan johdolla. Turvallisuus on olennainen tekijä kaikissa palkkiojärjestelmissä. Laitehankinnat on tehty CRH:n parhaitten käytäntöjen sekä työturvallisuudesta tehtyjen parannusehdotusten mukaisesti. Idea Rudus-turvapuiston rakentamisesta saatiin ruduslaisten tutustuessa CRH:n USA:n kiviainesalan tytäryhtiön toimintaan.

Turvapuistossa on runsaasti harjoittelupisteitä, jotka perustuvat Ruduksessa noudatettaviin 16 työturvallisuusmääräykseen tapaturmaisten kuolemien estämiseksi. Kuva onnettomuustilanteesta.Turvapuistossa on runsaasti harjoittelupisteitä, jotka perustuvat Ruduksessa noudatettaviin 16 työturvallisuusmääräykseen tapaturmaisten kuolemien estämiseksi. Kuva onnettomuustilanteesta.

-Vuonna 2009 Rudus ei Suomessa aivan yllä turvallisuustavoitteeseensa; elokuun loppuun mennessä on tapahtunut kuusi tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, toteaa Ruduksen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs. –Merkittävää parannusta vuoden 2005 tapaturmataajuudesta 31 on kuitenkin tapahtunut.

Rudus -turvapuiston® avajaiset 23.9.2009 klo 14-16, Ämmässuonkuja 3, Espoo

Tekemällä oppii. Lähikuva onnettomuustilanteesta.Tekemällä oppii. Lähikuva onnettomuustilanteesta.
Taustaa:

Ruduksen liiketoiminnot ovat valmisbetoni, betonituotteet, kiviainekset, murskausurakointi ja kierrätys. Yhtiö toimii Suomen lisäksi Baltiassa ja Venäjällä. Rudus-konsernin liikevaihto oli 413,4 miljoonaa euroa vuonna 2008.

Rudus on kuulunut vuodesta 1999 lähtien irlantilaiseen CRH plc -konserniin. CRH toimii 35 maassa ja sen palveluksessa on 93 500 henkilöä, jotka työskentelevät yli 3 700 toimipisteessä. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 20,9 miljardia euroa. CRH on listattu Dublinin, Lontoon ja New Yorkin (NYSE) pörsseissä.

Tapaturmaisten kuolemien syyt CRH:ssa vuosina 2001-2008: liikkuva työkone 33 %, käyttövoimasta erottamisen puute 25 %, putoaminen 20 %, muut syyt yhteensä 22 %. Tapaturmien syyt CRH:ssa 2001-2008: liukastuminen tai kaatuminen 24 %, putoava tai lentävä esine 17 %, käsin nostot 14 %, muut syyt yhteensä 45 %.

Avajaistilaisuuden puhujat: toimitusjohtaja Lauri Kivekäs, turvallisuuspäällikkö Teppo Lainio ja työturvallisuuspäällikkö Kari Lohva, Rudus Oy, turvallisuusjohtamisen konsultti Erkki Laimio Konsultointi Laimio Oy.

Rudus-turvapuiston vihkivät käyttöön Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja Olavi Louko ja Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs avustajanaan Ruduksen työturvallisuuspäällikkö Sanna Ström.
Lisätietoa: Rudus Oy, toimitusjohtaja Lauri Kivekäs, puh. 0400 456 747, lauri.kivekas@rudus.fi, työturvallisuuspäällikkö Teppo Lainio, puh. 0400 352 290, teppo.lainio@rudus.fi,tiedotus: Mirja Forsman, puh. 0400 422 197, mirja.forsman@rudus.fi

Ruduksen toimenpiteet ”tapaturmia O” –tavoitteen saavuttamiseksi

Tavoitteena nolla tapaturmaa

 • Välitavoite enintään 5 tapaturmaa per miljoona työtuntia sekä nousu pois CRH:n Euroopan yritysten tapaturmatilastojen häntäpäästä
 • CRH:n 16 määräystä kuolemantapausten estämiseksi käyttöön 2007. Kattaa yleisimmät kuolemantapausten syyt alalla

 • -mm. työskentelystä korkealla, työskentelystä sähkölinjojen lähellä, toimipisteiden sisäisestä liikenteestä yms
 • Investoinnit 5,2 milj. € (2007-2008)
 • Mm. peruutuskamerat, suojaverkot hihna kuljettimiin, turvavaljaat jne.
 • 4 henkilön päätoiminen turvallisuustiimi
 • Kaikissa kokouksissa turvallisuus 1. asiakohta
 • Koulutusta 8 h/v 2008 -> 12 h/v 2009 jokaiselle (ml. aliurakoitsijat)
 • Jokainen tapaturma käsitellään asianosaisten kesken 0,5 h puhelinkokouksessa tj:n johdolla viimeistään seuraavana päivänä => 3 parannustoimenpidettä
 • Läheltä piti –ilmiotukset ja Turvallisuushälytykset => Parannustoimenpiteet
 • Turvallisuus olennainen tekijä kaikissa palkkiojärjestelmissä
 • Sisäiset ja ulkoiset tarkastukset, osa kansainvälisiä
 • Ajoneuvojen sisäinen katsastus kerran vuodessa + katsastustarra
 • Kypäräpakko, turvavyöpakko, liukuestepakko talvella jne.
 • Sanktiojärjestelmä määräysten laiminlyönneistä

Rudus-turvapuiston toiminta

Turvapuiston rakentamisen lähtökohtana oli ”tekemällä oppii”. Siksi Rudus siirsi oppimisympäristön luokkahuoneista ulos harjoitteluradalle ja koulutustapahtumaan kuuluu erottamattomina osina esimiesvalmennus sekä hyviin käytäntöihin perustuvat turvallisuustreenit. Yhtiön entisen betonitehtaan alueella sijaitsevaan Rudus -turvapuistoon voivat sopimuksen mukaan tulla harjoittelemaan Ruduksen oman henkilökunnan lisäksi yhtiön aliurakoitsijoitten, asiakkaitten sekä yhteistyökumppanien henkilökuntaa.

Oppiminen Rudus -turvapuistossa perustuu rakennusalalla vallitsevien vaarojen välttämiseen. Turvapuistossa oppilaat tekevät asioita oikein. Heille kerrotaan, mitä onnettomuuksia missäkin tilanteessa on sattunut ja miten onnettomuudet ovat vältettävissä. Nämä parhaat käytännöt perustuvat Ruduksen emoyhtiön CRH-konsernin kokemuksiin ja niistä johdettuihin 16 työturvallisuusmääräykseen tapaturmaisten kuolemien estämiseksi. Näitä määräyksiä noudatetaan Rudus -turvapuiston turvatreeneissä.

Rudus –turvapuiston yhteistyökumppaneina ovat Finnsementti Oy, Würth Oy, L&T Oyj, Finncont Oy, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, Oy AGA Ab ja Telinekataja Oy.

-Uskon, että harjoittelupäivä turvapuistossa jättää kävijän mieleen lähtemättömän muistijäljen, toteaa Ruduksen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs.
Lisätietoa Rudus-turvapuistosta:

Rudus Oy, työturvallisuuspäällikkö Teppo Lainio, puh. 0400 352 290, teppo.lainio@rudus.fi
Toimialojen työturvallisuuspäälliköt:
Rudus Oy Kiviaines ja Rudus Murskaus Oy: Kari Lohva, puh. 050 406 1508, kari.lohva@rudus.fi
Rudus Oy Valmisbetoni: Sanna Ström, puh. 050 406 1336, sanna.ström@rudus.fi
Rudus Oy, Kierrätys, Teppo Lainio, puh. 0400 352 290, teppo.lainio@rudus.fi
Rudus Betonituote Oy: Teppo Lainio, puh. 0400 352 290, teppo.lainio@rudus.fi
Rudus East Oy: Eduard Kuha, puh. 050 406 0037, eduard.kuha@rudus.fi
 
Julkaistu
23.9.2009