Puusisustamisella laadukasta asumista helposti ja kestävästi

Seinä- ja kattopinnat ovat keskeinen osa kodin sisustusta ja ulkonäköä. Puu on luonnollinen ja näyttävä sisustusmateriaali, siitä löytyy sekä perinteisiä että moderneja vaihtoehtoja. Se on helposti työstettävä, kestävä, terveellinen ja ekologinen valinta. Puu myös parantaa aistein kokemaamme asumismukavuutta.

Puusisustusta voi suunnitella myös sisustussimulaattorin avulla...

Aito puupinta on luonnollinen, jo sellaisenaan kaunis ja yksilöllinen. Puutuotteilla voi korostaa pintoja ja muuttaa tilavaikutelmaa eri asennusmallein ja pintakäsittelyin. Pieniin ja hämäriin tiloihin sopivat vaaleat puulajit ja pintakäsittelyt, avariin ja valoisiin huoneisiin taas tummemmat puulajit ja sävyt. Vaakaverhous madaltaa korkeita huoneita, ja pystyverhouksella saadaan korkeuden tuntua mataliin tiloihin.

Puu soveltuu kaikkiin sisäkattoihin. Kattopaneelit asennetaan usein lankeavan päivänvalon suuntaan. Vanerisisustuslevyillä voidaan tehostaa laajoja yhtenäisiä seinä- ja kattopintoja. Puutuotteet soveltuvat hyvin yhdistettäväksi joko keskenään tai muiden sisustusmateriaalien kanssa. Puuta voidaan hyvin käyttää tehostemateriaalina verhoamalla sillä vaikkapa vain yksi huoneen seinistä.

Puusisustus voi olla myös funktionaalista.Puusisustus voi olla myös funktionaalista.
Puusisustus sopii lastenhuoneeseen.Puusisustus sopii lastenhuoneeseen.


Erilaisilla valmiilla paneeli ja levytuotteilla saadaan sisustukseen helposti eloa. Puutuotteilla on monipuolisia ja hyviä ominaisuuksia niin ulkonäöllisesti kuin materiaalina. Niiden pinta on tekstuuriltaan kaunis ja lämminhenkinen. Sisustamiseen tarkoitettujen tuotteiden valikoima on laaja, jolloin voidaan helposti toteuttaa erityylisiä sisustusratkaisuja. Puu on materiaalina muuntautumiskykyinen ja eri puutuotteita voidaan hyvin yhdistellä keskenään. Se toimii myös ilmankosteuden tasapainottajana sitomalla itseensä tai luovuttamalla kosteutta ympäröivien olosuhteiden mukaan. Tilojen akustiikkaan kiinnitetään nykyisin myös paljon huomiota. Paneloimalla vaikkapa vain yksi huoneen seinistä voidaan saada aikaan miellyttävämpi akustiikka. Muita etuja sisustuksessa ovat keveys, lujuus, pitkäikäisyys ja helppo työstettävyys.

Eri asennusmallit ja pintakäsittelyt korostavat pintoja ja muuttavat tilavaikutelmaa. Kodin tyyliä ja värimaailmaa on helppo vaihtaa useaan otteeseen puutuotteen elinkaaren aikana. Valmiiksi pintakäsiteltyjä tuotteita voidaan hyvin käyttää tehostemateriaalina pinnoilla, joita halutaan erityisesti korostaa. Kattomateriaalina puu soveltuu kaikkiin sisätiloihin. Yhdistä puutuotteita rohkeasti keskenään tai muiden sisustusmateriaalien kuten tapetin kanssa.

Puusisustaminen on pitkävaikutteinen teko ympäristön hyväksi

Puu on uusiutuva luonnonmateriaali. Kasvava metsä tuottaa uutta biomassaa ja sitoo siihen ilmakehän hiilidioksidia. Puutuotteiden kulutus edistää metsien kasvua ja vähentää siten kasvihuonepäästöjä korvaamalla fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvia tuotteita. Ne varastoivat ilmakehän hiilidioksidia elinkaarensa ajaksi, joten puulla ja puutuotteilla on keskeinen osuus pyrittäessä estämään maailmanlaajuista ilmastonlämpenemistä. Pintoja voidaan helposti huoltaa ja kunnostaa, minkä ansiosta ne ovat pitkäikäisiä käytössä. Tuotteet sitovat hiiltä siten pitkäksi aikaa. Käyttöikänsä päätteeksi puutuotteet voidaan joko kierrättää tai hyödyntää bioenergiana, jolloin ne palaavat takaisin luonnon kiertokulkuun toisin kuin uusiutumattomista luonnonvaroista valmistetut tuotteet. Puusisustaminen on luonnollinen ja ekologisesti kestävä valinta, todellinen Maija ja Matti Meikäläisen ekoteko taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

www.puuinfo.fi

Sieltä löydät havainnollisen sisustussimulaattorin, menekkilaskurin, rakennusohjeet ja ideaesitteet. Puuinfosta löydät myös lähimmän Asiantuntevan Puutavarakauppiaasi sekä linkkejä puusisustustuotteisiin.

Lisätietoa puun käytöstä...
 
Julkaistu
8.4.2009