Sähkön kilpailutus kannattaa NYT!

Sähkön kulutus Pohjoismaissa on talouden taantuman takia huomattavasti aiempia vuosia alemmalla tasolla. Uusimpien tietojen mukaan esimerkiksi Suomen teollisuuden sähkönkulutus putosi jo 19. kuukautena peräkkäin, vuositasolla peräti 19,9 prosenttia. Sateinen alkusyksy on täyttänyt Norjan ja Ruotsin vesivarastot, joten vesivoiman tuottajilla ei ole ollut mahdollisuutta tarjontahintojensa nostoon. Näiden tekijöiden lisäksi öljyn ja hiilen sekä päästöoikeuksien maltillinen hintakehitys on aiheuttanut sen, että sähkön tukkuhinta parille seuraavalle vuodelle Pohjoismaiden sähköpörssissä Nordpoolissa noteerataan tällä hetkellä harvinaisen alhaiselle tasolle.

Sähkömarkkinoiden tilanne on aiheuttanut sen, että sähköyhtiöt ovat alkaneet kilpailla asiakkaista. Sähkön alhainen tukkuhinta tarjoaa niille mahdollisuuden vakauttaa uusille asiakkailleen hankkimansa sähkön hinta huomattavasti aiempaa alemmalla tasolla. Näin ollen sähkön kuluttajalla on nyt samankaltainen mahdollisuus kuin öljylämmittäjälle ajoittain osuu öljyn hinnan ollessa sellaisella tasolla, että tankit kannattaa ottaa täyteen.

Tilanteen jatkuvuudesta ei ole mitään takeita. Talouden piristymisen kautta tapahtuva sähkön kulutusmäärien kasvu ja tuotantokustannusten nousu, valtiovallan jo päättämät ja kaavailemat sähkön hintaa nostavat toimenpiteet sekä mahdolliset sääolosuhteiden vaikutukset aiheuttavat sen, että riski sähkön hinnan nousulle jatkossa on suurempi kuin mahdollisuus hinnan laskulle. Tämän takia sähkön kuluttajan kannattaa nyt osallistua sähkön hinnan kilpailutukseen osoitteessa www.rakentaja.fi ja hyödyntää sähkön alhaisen tukkumarkkinahinnan tarjoamat mahdollisuudet!

Kari Puosi kari.puosi@sevitel.fi

Toimituksen lisäys:
Kirjoittaja on Sevitel Oy:n toimitusjohtaja. Sevitel Oy sijoittaa pohjoismaisille sähköjohdannaismarkkinoille pyrkien saavuttamaan sijoittajille merkittävästi yleisempiä sijoitustapoja korkeampaa tuottoa. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa 20 prosentin vuosittainen tulos.
Vuonna 2006 toimintaan osallistuneet sijoittajat saivat sijoitukselleen tuottoa kaikkien kulujen jälkeen 14,34 prosenttia. Vuonna 2007 vastaava tuotto oli 23,05 prosenttia, joten vuosien 2006-2007 tuotto oli yhteensä 40,70 prosenttia. Vuonna 2008 kulujen jälkeinen tuotto oli 30,11 prosenttia, joten vuosien 2006-2008 tuotto oli yhteensä 83,06 prosenttia. Tänä vuonna sijoituksen tuotto on 17.9. mennessä ollut 16 %.

Lisätietoa Sevitel Oy:stä...

Liity mukaan sähkön kilpailutukseen...
 
Julkaistu
18.9.2009