”Mieluummin merellä kuin tien päällä”

Etelä-Suomen tonttipulahan on tunnettu tosiasia pientalorakentamista haaveilevalle. Vielä pahempi tilanne on vapaa-ajanasumiseen sopivien tonttien osalta. Tällä golfaavalla pariskunnalla kävi onni, sillä tontti saatiin aivan harrastusgreenin naapurista.

Kontio-malli Petäjän pohjapiirroksetKontio-malli Petäjän pohjapiirrokset

Hirsi valmis julkisivumateriaali

Hirsi on rakennusmateriaalina siitä hyvä – jopa poikkeuksellinen – että se on samalla kantava runko, lämmöneriste ja julkisivumateriaali. Toki julkisivun osalta tulee aina huomioida, puurakenteen ollessa kyseessä, pintojen käsittely maailman tuulia ja sateita vastaan.

Hirsi on rakennusmateriaalina muuttunut ”kilpailijoitaan” enemmän perinteisestä käsityöstä tietokoneohjattuun tuotantoon. Maassa on kyllä vielä piilukirveen käytön taitajia, mutta sekin käsityötaito on uhanalainen. On kuitenkin vielä runsaasti niitä, joiden mielestä ainoa oikea hirsi on käsin veistetty. Muuallakin kuin Lapin hiihtokeskuksissa.

Kontio-malli PetäjäKontio-malli Petäjä

Rakennuslupa sisään

Vastaava työnjohtaja Hautalahti tarttui heti toimeen ja varasi ajan rakennusvalvontavirastoon rakennuslupahakemuksen ja vastaavan työnjohtajahakemuksen jättämiseksi. Samalla sovittiin rakennuspaikkakatselmus rakennuskohteessa, jossa työmaa sai luvan puiden kaatoon ja maansiirtotöihin.

Vastaava työnjohtaja opasti myös mäntyjen oikeaoppisessa kaadossa,Vastaava työnjohtaja opasti myös mäntyjen oikeaoppisessa kaadossa,
vaikka metsätyöt eivät sisältyneetkään sopimukseen.vaikka metsätyöt eivät sisältyneetkään sopimukseen.
Pintamaat on poistettu ja todettu erinomaiset perustamisolosuhteet. Huomaa rakennuspaikkaaPintamaat on poistettu ja todettu erinomaiset perustamisolosuhteet. Huomaa rakennuspaikkaa
milteipä ympäriinsä kiertävät petäjät. Lopullisessa sokkelikorossa olevat linjapukit.milteipä ympäriinsä kiertävät petäjät. Lopullisessa sokkelikorossa olevat linjapukit.
Työmaatie raivattiin lopullisen sisäänajotien paikalle. Puustoa ja ”lehmän kokoisia”Työmaatie raivattiin lopullisen sisäänajotien paikalle. Puustoa ja ”lehmän kokoisia”
kiviä pyrittiin jättämään mahdollisimman paljon paikalleen.kiviä pyrittiin jättämään mahdollisimman paljon paikalleen.
 
Julkaistu
16.9.2009