SPU Passiivikatto
-pientalorakentamisen uusi aika

SPU ja Finnforest ovat aloittaneet yhteistyön passiivitalojen kattoratkaisujen kehittämisessä. Yhteistyössä kehitettävät SPU Passiivikatto -elementit soveltuvat jatkossa yhä moninaisempiin pientaloihin. Yleistyessään SPU Passiivikatto nopeuttaa pientalojen katonrakennusta viikoilla.

Lisätietoa Passiivikatosta...

Energiatehokkaaseen rakentamiseen erikoistunut SPU Systems Oy ja Metsäliiton Puutuoteteollisuus (Finnforest) ovat yhdessä kehittäneet puurunkoisen kattoelementin pientaloihin. Kehitystyön kohteena on ollut SPU:n runsas vuosi sitten lanseeraama SPU Passiivikatto -elementti.

Jatkokehitys mahdollistaa Passiivikaton käytön yhä moninaisemmissa kohteissa

"Aloitimme yhteistyön, koska Finnforestilla on osaamista, joka auttaa elementin teknisten ominaisuuksien jatkokehittämisessä. Jatkokehittämisen tavoitteena on mahdollistaa SPU Passiivikaton käyttö yhä moninaisemmissa kohteissa, esimerkiksi suurissa omakotitaloissa ja rivitaloissa", kertoo SPU Systems Oy:n varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen.
Yhteistyössä kehitetty Finnforest Kertopuu -runkoinen kattoelementti koostuu kantavasta Kertopuu-rakenteesta, SPU:n kehittämästä polyuretaanieristeestä ja koolauksesta. Elementtiä toimitetaan määrämittoihin valmistettuna ja sen maksimikoko on tällä hetkellä 2,4 x 9 metriä. Maksimikokoa aiotaan kasvattaa.

SPU Passiivikatto nopeuttaa pientalojen katonrakennusta viikoilla

SPU Passiivikaton U-arvo on 0,07 W/ m²K ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi matalaenergiataloissa ja passiivitaloissa. Erinomaisen lämmöneristävyyden ohella elementin etuina ovat nopea asennus, muita passiiviratkaisuja ohuempi rakenne ja helppo työstettävyys työmaalla.

"Perinteisellä tavalla talon yläpohjan tekoon saattaa kulua 3-4 viikkoa, elementtimme supistaa katon rakennuksen parhaassa tapauksessa yhteen päivään", Jormalainen kertoo.

 
Julkaistu
8.9.2009