Rintamamiestalon julkisivuun eristerappaus

Julkisivuremontin lähtökohtana ja tärkeimpänä syynä oli, että vanha Minerit-levyllä päällystetty talo kaipasi uutta ilmettä. Kaavamääräykset sallivat alueelle vaakalaudoituksen tai rapatun julkisivun. Talon alkuperäinen julkisivu oli ollut rapattu, mikä huomattiin purkutöiden yhteydessä. Rappauksen päälle oli tehty lujat koolaukset Minerit-levyä varten ja niiden purkaminenkin oli varsin työläs, sillä nauloja oli paikoin 5 cm:n välein.

Joskus 1960-luvulla tehty julkisivu purettiin ja niinikään sen alta löytynyt vanha rappaus. Purkutöiden jälkeen vastassa oli varsin hyväkuntoinen, ja mikä parasta, hyvin suora ja tasainen alusta. Muutama alarivin lauta uusittiin ja eristerappausalusta oli valmis.

Omistaja rakennusinsinöörinä tunsi järjestelmän entuudestaan ja piti sitä hyvänä ratkaisuna, sillä samalla lämmöneristävyyttä pystyttiin parantamaan. Talo on aiemmin kokonaan sisältä remontoitu ja lisäeristetty. Tulevasta rakenteesta laskettiin kosteus- ja lämpöfysikaaliset laskelmat, joiden mukaan vanha purueristeinen seinä molemmin puolin eristettynä on toimiva ratkaisu, kunhan rakenteeseen ei jää höyrynsulkua vastaavia kerroksia. Sisäpintaan oli remontoinnin yhteydessä asennettu ilmansulku.

Eri vaiheet näkyvissä.Eri vaiheet näkyvissä.
Uusi julkisivu muodostuu 50 mm paksusta PAROC FAS 4 –eristelevystä, joka kiinnitetään aluslaudoitukseen. Sen päälle asennetaan rappausverkko ja kaksi kerrosta kuitusementtilaastia. Pintaan ruiskutettiin ohutrappauslaasti max. 0,6 kivellä. Kun rappaus oli valmis, päälle ruiskutettiin Tikkurilan Kivisil-pohjustetta ja maalattiin kahteen kertaan Kivisil-maalilla, joka estää sadeveden pääsyn pintaa syvemmälle, mutta on kuitenkin vesihöyryä läpäisevä.

Työt toteutettiin omatoimisesti lukuunottamatta rappausvaiheita, johon palkattiin ammattimies. Työt kestivät ansiotyön ohessa vapaa-aikoina tehtynä n. kaksi kuukautta. Talon isäntä arvioi, että työn voi tehdä huolellinen omatoimiremontoija, kunhan esim. vastaava mestari valvoo työn oikeaa toteutusta ja varmistaa pohjan olevan riittävän hyväkuntoinen ja suora. Isäntä kertoo myös ohikulkijoiden keskuudessa heränneen kiinnostuksen menetelmää kohtaan, jota on pidetty hyvänä ja lopputulosta näyttävänä.
 
Julkaistu
2.9.2009