Suunnittelussa huomioitavaa

Kunta antaa luvan


Kaikille pienille jäteveden käsittelyä varten tehtäville järjestelmille on rakentamis- ja ympäristömääräysten mukaan anottava lupa ennen rakentamista. Jos siis suunnittelet uudisrakentamista, johon liittyy viemäröinti, tai aikaisemman viemäröinnin uudistamista, ota yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan tai ympäristötoimistoon. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös nykyisen viemäröinnin muuttamista tai sen kuormituksen lisäämisttä.

Ympäristöstä vastaamme itse


Jäteveden maaperäkäsittelyä koskevat viranomaisten määräykset pyrkivät varmistamaan, että puhdistuminen tapahtuu asianmukaisesti ja riittävän tehokkaasti. Niitä noudattamalla ja käyttämällä tyyppihyväksyttyjä järjestelmiä voidaan ympäristö- ja siisteyshaitat ehkäistä.

Huomaamaton ja huoleton jätevesien puhdistus


Erillinen jäteveden käsittelyjärjestelmä sijoitetaan omalle tontille. Jos se ei toimi kunnolla, kärsijänä olet ensin itse. Siksi on viisainta valvoa, että järjestelmä rakennetaan oikein, sen kaikki komponentit toimivat niinkuin pitää ja käytettävät materiaalit ovat ensiluokkaisia. Toimiva jäteveden puhdistus ei merkitse pelkästään parempaa ympäristöä ja viihtyvyyttä. Voit ennakoida myös kustannussäästöjä, jotka aiheutuvat vähäisestä huollon tarpeesta ja pitkästä käyttöiästä. Sitäpaitsi kiinteistösi arvo säilyy parhaiten, jos siinä on siisti ja hyvin toimiva viemäröinti. Maapuhdistamo, joka ei likaa ympäristöä ja jonka olemassaoloa ei edes huomaa, lisää viihtyvyyttä. Se ei levitä hajuja muistuttamaan lähellä liikkuvia huonosta jätevesien puhdistamisesta eikä vuotava viemärivesi rumenna ympäristön kasvustoa ja pintavesiä. Myös pohjavesi ja uimarantojen vedet ovat arkoja likaantumiselle. Ne on suojattava puhdistamattomilta jätevesiltä.

Valitse paikka oikein


Erillisen maapuhdistamon suunnittelussa ja saneerauksessa pitää ottaa huomioon jäteveden määrän ohella myös paikallisiin olosuhteisiin liittyviä tekijöitä:
- jäteveden määrä ja laatu
- maaperä ja sen kyky imeyttää jätevettä
- pohjavesi ja sen korkeusvaihtelut
- vedenottokaivojen sijainti
- kallioperän läheisyys ja pinnan muoto
- etäisyys vesistöön, ojaan, tiehen, tontin rajaan
- ilmasto ja routivuus
- paikkakuntakohtaiset määräykset

Kunnan ympäristö- ja rakennusviranomaiset auttavat myös valinnassa imeytys ja suodatusvaihtoehtojen välillä, mitoituksessa ja niin edelleen.

Lisätietoa viemäröinnistä ja jätevesijärjestelmistä...

Jätä yhteydenottopyyntö jätevesijärjestelmästä


Uponor Infra Oy
PL 21
15561 Nastola
Puh. 020 129 211
Telefax 020 129 210
www.uponor.fi
 
Julkaistu
22.10.2014