Ennen vesijohto- ja viemäriremonttia


Vesi- ja viemäröintityöt ovat jokseenkin poikkeuksetta alan ammattilaiselle kuuluvia niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin. Erityisesti vanhojen talojen korjaustöiden yhteydessä voi olla jopa vaarallista yrittää itse hoitaa putkimiehen hommia. Vanhat vesijohtoputket saattavat olla niin huonossa kunnossa, vaikka ne eivät vuoda, niihin "koskeminen" saattaa aiheuttaa vuodon. Vesi- ja viemäriremontit kannatta toteuttaa ammattilaisen avulla ja toteuttaa ne muun remontoinnin tarjoamien mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman perusteellisesti. Tälläiset remontit ovat usein myös taloudellisesti kannattavia, erityisesti niiden asuntojen kohdalla, jotka tiedetään myytävän lähitulevaisuudessa. Vanhojen kiinteistöjen arvoa markkinoilla nostaa usein ammattimaisesti toteutettu perusteellinen vesi- ja viemäriremontti.

Seuraavassa muutamia asioita, jotka tulisi huomioida enne "putkiremontin" suunnittelua ja toteuttamista.

Putkityypit ja niiden mahdolliset vauriot


Olemassa olevasta rakennuskannasta löytyy hyvin monentyyppisiä pukia ja niiden erilaisia yhdistelmiä, riippuen rakennusajankohdasta ja mahdollisesti toteutetuista remonteista.

Kupariputket


Kupariputki on perinteisesti hyvin yleinen vesijohtoputkityyppi, jota tietyin edellytyksin voidaan pitää lähes ikuisena. Kupariputken hyvinvoinnin edellytyksenä ovat:

- Suunnittelun yhteydessä huomioonotettu kuparin lämpölaajeneminen. Mikäli tätä ei ole huomioitu, lämpötilan vaihteluista aiheutuva jännitys on saattanut aiheuttaa putken rikkovaa korroosiota. Jännityksen aiheuttamaa korroosiota voi esiintyä kun metalli on syövyttävissä olosuhteissa vetojännityksen alaisena.

- Kuparimateriaalissa joskus esiintyvät aineelliset epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa pistemäisiä syöpymiä putkeen. Tämän tyyppisiä ongelmia esiintyi vielä 1970-luvulla asennetuissa kupariputkissa.

- Liian suureksi mitoitettu saattaa myös aiheuttaa kupariputkien haarakohtiin ja mutkiin syöpymiä. Tämän tyyppinen vuotokohta ilmaantuu useimmiten vasta vuosien kenties jopa kymmenien vuosien saatossa.

- Vanhemmissa kupariputkistoissa on esiintynyt myös juotosongelmia, jotka ovat aiheuttaneet vesivuotoja.

Teräsputket


Teräsputkien käyttö vesijohtoina, lähinnä nousulinjoina, jatkui pitkälle 1950-luvulle. Runkolinjoja on rakennettu teräksestä myöhemminkin, aina 1970-luvuulle asti. Teräksisen vesijohtoputken ongelmana on puhkisyöpyminen kierreliitoksen kohdalta. Teräsputket myös tukkeutuvat aikojen saatossa raudan oksidien ja veden suolojen muodostaman kattilakiven takia.

Muoviputket


Muoviputket ovat yleistyneet selvästi vesijohtoputkina. Nykyisin lähes kaikki pientalojen vesijohdot toteutetaan muoviputkella, joka lisäksi on asennettu suojaputkeen. Muoviputket alkoivat yleistyä joskus 1970-luvulla, aluksi kylmävesiputkina. Nykyisin muoviputkia käytetään myös lämmitysjärjestelmissä. Aivan alkuaikojen muoviputkissa on esiintynyt ongelmia liitoksissa, mutta nykyisen vesijohtojärjestelmän voidaan olettaa jo olevan jokseenkin "ikuinen".

Viemäriputket


Viemäriputket ovat vesijohtoputkia pidempään olleet muovisia. Valurautaputkilla on kuitenkin selkeä etu muovisiin verrattuna; äänen vaimennus.

Muoviset viemäriputket


Muoviset viemäriputket ovat olleet käytössä jo 1960-luvulta lähtien. Vanhoissa PVC-viemäriputkissa ongelmana on niiden kovettuminen, joka tekee putkista erittäin "iskuarkoja". Käytännössä tällainen putki voi hajota jopa puhdistettaessa. Hieman myöhemmin markkinoille tuli väriltään musta PEH-viemäriputki, jonka ongelmana on lähinnä haurastuneet hitsausliitokset.

Valurautaiset viemäriputket


Valurautaiset viemäriputket ovat ajan kuluessa vaihdelleet lähinnä painonsa mukaan. Raskas, keskiraskas ja kevyt muhvillinen valurautaviemäri. Nämä alkavat olla jo historiaa, mutta niitäkin voi tulla vielä vastaan. Valurautaisia viemäreitä käytetään kuitenkin vieläkin joissain kohteissa, niiden hyvän äänen vaimennuksen johdosta. Näkyviin jäävissä paikoissa esimerkiksi kerrostalojen kellareissa ne puolustavat paikkaansa myös mekaanisten kolhujen sietokyvyn ansiosta.
Valurautaisen viemäriputken ongelmia ovat putken seinille kerääntyvän runsaan karstan aiheuttama halkeaminen lämpölaajentumisen yhteydessä. Valurautaisia viemäreitä tulisikin puhdistaa 10 vuoden välein.

Vesikalusteet


Vesikalusteiden kohdalla kannattaa kiinnittää huomiota niiden toimivuuteen ja veden kuluttavuuteen. Perinteinen kaksiotehana kuluttaa runsaasti vettä säädettäessä sopivaa lämpötilaa.Tosin kaksiotehanalla on omat hyvätkin puolensa. Ihannehanaksi voisi kutsua uutta Oras Ventura keittiöhanaa, jossa on sekä kaksiotehana että elektronisesti käynnistyvä hana josta saadaan aina sopivanlämpöistä vettä.

Venturassa yhdistyvät yksi- ja kaksiotehanan hyvät ominaisuudet.Venturassa yhdistyvät yksi- ja kaksiotehanan hyvät ominaisuudet.
Vanhat WC-istuimet kuluttavat nykyisiä enemmän vettä joka huuhtelukerralla. Nykyaikaisen vesihanan saa alle tuhannella markalla, eikä WC-istumetkaan maksa omaisuuksia, niiden käyttöikään ja veden säästävyyteen nähden. Uusiin vesikalusteisiin sijoitettu summa saattaa palautua hyvinkin lyhyessä ajassa, veden käyttötottumuksista riippuen.

Lisätietoa vesijärjestelmien suunnittelusta ja luvista...
 
Päivitetty
15.2.2013