Pientalon hallintajärjestelmä

Perheen olosuhteiden muuttuessa tulee usein eteen uuden asunnon hankinta. Suomalaiseen asuntotoiveeseen liittyy useimmiten omakotitalo. Yleisin syy jättää omakotitalo toteuttamatta on, että ei osata aloittaa projektia, eikä oikeastaan osata hahmottaa koko hanketta. Toisin sanoen ei ole prosessin avaimia.

Omakotitalon hankinnassa, varsinkin kun rakennuttaminen hoidetaan omatoimisesti, kannattaa kaiken aikaa pitää selvänä mielessä tietyt asiat. Tietyt asiat kulkevat koko projektin ajan mukana riippumatta siitä, missä ollaan menossa. Siis ensimmäisestä ajatuksesta siihen asti, kun viimeinenkin huonekalu on paikallaan ja vähän pidemmälle.

Rakentaminen on joukkuelaji, jossa sinun tehtäväsi on toimia managerina.Rakentaminen on joukkuelaji, jossa sinun tehtäväsi on toimia managerina.

Hallintajärjestelmä tehty yhteistyössä TEKESin kanssa

Prosessin avaimien löytämiseksi on Rakentaja.fi yhteistyössä TEKESin kanssa julkaissut omakotitalorakentajia täysimittaisesti palvelevan KotiOptimi -Pientalorakentamisen hallintajärjestelmän. Hallintajärjestelmä lähtee liikkeelle jo siinä vaiheessa, kun ajatus uuden omakotitalon rakentamisesta ensimmäisen kerran iskee mieleen. Hätäisesti tehdyt virheratkaisut poistetaan kulkemalla koko prosessi läpi aina tarpeiden selvittämisestä alkaen. Kun itse hankepäätös on ensin kyseenalaistettu ja lopullinen varmuus tulevasta päätöksestä saatu aikaan, on aika turvata koko reitti rakentamisen loppuun asti.

Opastus turvaa koko reitin ensisuunnittelusta talon huoltoon

Opastus kulkee suunnittelun lähtökohtatietojen, suunnittelijoiden valitsemisen, urakkatarjouspyyntöjen, urakkasopimusten, työmaavalvonnan, työmaakokousten ja muiden vastaavien tapahtumien kautta kohti rakennuksen valmistumista. Kaikki rakentamisessa tarvittavat asiakirjat urakkatarjouspyyntöineen ja -sopimuksineen ovat hallintajärjestelmä-cd:llä mallitäytettyinä. Tyhjiä kaavakkeita kansion hankkineet saavat vapaasti tulostaa käyttöönsä internetin kautta. Samaa reittiä ilmaiseksi tulevat jälkikäteen myös kaikki tapahtuvat päivitykset. Valmistumisen jälkeen opastus jatkuu rakennuksen vastaanotossa sekä sen käyttöönotossa. Hallintajärjestelmäohjelma ei sisällä huoltokirjaa joka on erillinen ohjelmansa.
 
Päivitetty
10.4.2013