Tuulensuojalevyn toiminta ja asennus

Tuulensuojalevyjä käytetään rakennusten ulkoseinissä tuulensuojaukseen. Samanaikaisesti tuulensuojalevyt suojaavat rakennusaikana eristeitä sekä runkorakenteita myös kosteudelta. Ulkoseinärakenteen tulee olla tuulitiivis. Seinärakenteen ollessa riittävän tiivis, tuulenpaine ei pääse heikentämään seinärakenteen sisällä seinän lämmöneristyskykyä. Samalla lämpöhäviöt pysyvät pieninä.

Gyproc GTS 9 ja Glasroc GTX 9 ovat erittäin tuulitiiviitä tuulensuojalevyjä, jotka kuitenkin myös läpäisevät talon rakenteisiin kertyvän kosteuden ulos.Gyproc GTS 9 ja Glasroc GTX 9 ovat erittäin tuulitiiviitä tuulensuojalevyjä, jotka kuitenkin myös läpäisevät talon rakenteisiin kertyvän kosteuden ulos.

Nykyisin ulkoseiniltä vaadittava korkea eristysaste aiheuttaa sen, että tuulensuojalevyt altistuvat kosteuden ja lämpötilan puolesta lähes ulkoilmaa vastaaville olosuhteille. Eli siis sen lisäksi, että ulkoseinärakenteelta edellytetään riittävää ilmantiiveyttä, pitää sen olla samanaikaisesti myös hyvin vesihöyryä läpäisevä. Hyvä rakenteen vesihöyrynläpäisykyky onkin oikeaoppisen kosteusteknisen toiminnan perusedellytys.

Ilmastonmuutosten myötä kasvava kosteusrasitus sekä rakennus- ja kiinteistöalaa vaivaavat kosteusongelmat ovat aikaansaaneet sen, että tuulensuojajärjestelmille esitetään yhä tiukempia vaatimuksia. Alan toimijat ovatkin lanseeranneet markkinoille perinteisten kartonkipintaisten tuulensuojalevyjen rinnalle kosteusvarmempia, lasikuituhuopapintaisia tuulensuojalevyvaihtoehtoja.

Glasroc GTX 9 ei pelkää tuulta eikä sadetta.Glasroc GTX 9 ei pelkää tuulta eikä sadetta.

Kaksi hyvää levyvaihtoehtoa rakentajalle ja remontoijalle

Gyproc GTS 9 Tuulensuojalevy

Gyproc GTS 9 Tuulensuojalevy on levy, joka on tuulitiivis ja päästää myös talon rakenteisiin kertyvän kosteuden ulos. Levyn pääasiallisena tarkoituksena on suojata villoitusta tuulelta, mutta lisäksi Gyproc GTS 9 levyt on tyyppihyväksytty käytettäväksi rakennusten jäykistämiseen. 

GTS 9 -levyn kipsiydin on käsitelty veden imeytymisen minimoimiseksi ja kartonkipinta käsitelty säänkestäväksi. Tuulensuojalevytys voidaankin näin ollen jättää säälle alttiiksi kolmen kuukauden ajaksi ennen varsinaisen ulkoverhouksen asentamista.

Reunamuodoiltaan levy on suora. Leveyttä levyllä on 1200 mm ja paksuutta 9,5 mm.

Glasroc® GTX 9 Tuulensuojalevy

Glasroc® GTX 9 on Suomessa kehitetty ja valmistettu täydellinen tuulensuojajärjestelmä, joka täyttää kosteudenhallinnan kasvaneet vaatimukset sekä energiatehokkuuden asettamat edellytykset. 

Glasroc-levyjen pintarakenne muodostuu lasikuitumatoista, joka on upotettu lujitettuun kipsikerrokseen. Lasikuidulla vahvistettu kipsiydin on käsitelty kosteuden imeytymistä vastaan. Näin valmistettuna Glasroc-levyihin on saatu yhdistettyä kipsilevyjen hyvät tekniset ominaisuudet, käsiteltävyyden helppous sekä kiviainespohjaisten levyjen hyvä vastustuskyky kosteuden vaikutuksia vastaan.

Glasroc GTX 9 Tuulensuojalevyssä ei ole perinteistä kartonkipintaa. Orgaaniton rakenne tekee levystä varman vaihtoehdon kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin.Glasroc GTX 9 Tuulensuojalevyssä ei ole perinteistä kartonkipintaa. Orgaaniton rakenne tekee levystä varman vaihtoehdon kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin.

Glasroc GTX 9 Tuulensuojalevy on säänkestävyytensä ansiosta turvallinen ratkaisu niin rakennusajaksi kuin koko rakennuksen elinkaaren ajaksi. Testattuun Glasroc® GTX Tuulensuojajärjestelmään kuuluu GTX 9 -levyjen lisäksi korroosiosuojatut Glasroc-ruuvit, saumojen päälle asennettava Glasroc X Tiivistysteippi sekä tukemattomien saumojen taakse tuleva Gyproc T-tukilista. Gyproc takaa Glasroc GTX Tuulensuojajärjestelmälle jopa 6 kuukauden säänkeston, minkä ansiosta rakennuksen julkisivu voidaan jättää verhoamatta vaikkapa talven ajaksi. Sääsuoja tuokin joustavuutta rakennusprosessiin ja sen aikatauluttamiseen. 

Glasroc GTX 9 Tuulensuojalevy on suorareunainen, 9,5 mm paksu ja leveydeltään 1200 mm. Sen pinta on vaalea ja tuotteen nimi on painettu siihen isolla. Myös Glasroc-levyt on tyyppihyväksytty käytettäväksi rakennuksen jäykistämiseen.

Ethän unohda saumojen tiivistämistä!

Tuulensuojalevyjen saumat tulee tiivistää, jotta rakenteesta saadaan tuuli- ja vesitiivis, energiataloudellinen ja kestävä. Kaikkien saumamateriaalien ja teippien tulee olla testattuja, pitkäaikaiskestäviä sekä riittävän joustavia, jotta ne kestävät saumaan kohdistuvat muodonmuutokset.

Saumauksessa ja teippauksessa tulee noudattaa tuulensuojan valmistajan esittämiä tuotteita (RIL 107-2012, 2.5.2). Gyprocin valikoimista löytyy molemmille tuulensuojalevyille omat tiivistysteipit.

Pysty- ja vaakasaumoihin asennettava Glasroc X Tiivistysteippi viimeistelee Glasroc GTX Tuulensuojajärjestelmän.Pysty- ja vaakasaumoihin asennettava Glasroc X Tiivistysteippi viimeistelee Glasroc GTX Tuulensuojajärjestelmän.

Glasroc X Tiivistysteippi soveltuu Glasroc GTX 9 Tuulensuojalevyjen saumojen tiivistämiseen. Kyseinen teippi täyttää RIL 107-2012 -ohjeen vaatimuksen tuulensuojamateriaalien tiivistämiselle. Asennusvaiheessa 60 mm leveää teippiä käytetään pystysaumojen tiivistykseen ja 100 mm leveää teippiä vaakasaumojen sekä kulmien/nurkkien tiivistämiseen. Glasroc X Tiivistysteippi on testattu sään- ja pakkasenkestävyydeltään ja sillä on 12 kuukauden UV-suoja.

Gyproc GTS Tiivistysteippi, on tarkoitettu Gyproc GTS 9 Tuulensuojalevyn saumojen ja liittyvien rakenteiden tiivistämiseen. Saumojen ollessa kunnolla tiivistetty, pysyvät myös lämpöhäviöt pienempinä ja rakennuksen eristeet sekä runkorakenne kuivana. Gyproc GTS Tiivistysteippi vastaa Suomen Rakentamismääräyskokoelman asettamiin ulkoseinärakenteen tiiveysvaatimuksiin ja RIL 107-2012:n ohjeisiin.

Tuulensuojalevyjen kiinnikkeet

Tuulensuojalevyjen liittimien tulee olla terästä ja korroosiosuojauksen vähintään luokkaa C3. Gyproc Tuulensuojalevyjen kiinnittämiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja: 

  • Ruuveista Glasroc GTX 9 Tuulensuojalevyn ulkoseinään kiinnittämiseen soveltuu Glasroc QSTW Quick, joka on ruostesuojattu Geomet-pintakäsittelyllä QU 32 -ruuvi. 

  • Gyproc GTS 9 -tuulensuojalevyn kanssa soveltuu vastaavasti QU 32 –ruuvi. 

  • Jos tuulensuojalevyä käytetään jäykistykseen, kiinnike valitaan rakennesuunnittelijan ohjeen perusteella Gyproc Jäykistyssertifikaatista

Tuulensuojalevyjen asennus ja kiinnitys

Kartonkipintaiset Gyproc GTS 9 Tuulensuojalevyt asennetaan niin päin, että levyn kartonkipinnan saumat jäävät seinän sisäpuolelle. Glasroc GTX 9 Tuulensuojalevyt asennetaan niin, että levyn pintaan painettu suuri tuotenimiteksti jää ulospäin.

456 347 GTX asennuskuva

Tuulensuojalevyn asennusohjeet:

Levy on asennettava tiiviisti runkoon kiinni. Tämä varmistaa levytyksen tuulitiiveyden. Levyn alapinnan ja sokkelin väliin tulee jättää vähintään 15 mm leveä rako veden imeytymisen estämiseksi. Ruuvi on asennettava sellaiseen syvyysasemaan, että se painaa levyä pintakartongin välityksellä tiiviisti runkoa vastaan kuitenkaan kartonkia lävistämättä.

Glasroc GTX 9 -levyjen detaljikuvat voit ladata täältä

1. Pystyrunko = k 600: Asenna levyt runkoon niin, että levysaumat asettuvat tiiviisti runkotolpalle. Tiivistä mahdolliset, ilman alustukea jäävät, vaakajatkokset Gyproc T-listalla ja tiivistysteipillä.1. Pystyrunko = k 600: Asenna levyt runkoon niin, että levysaumat asettuvat tiiviisti runkotolpalle. Tiivistä mahdolliset, ilman alustukea jäävät, vaakajatkokset Gyproc T-listalla ja tiivistysteipillä.

2.Kiinnitysvälit pystyasennuksessa: Naulojen, hakasten ja ruuvien kiinnityksen jakomitat. Ruuvivälit suluissa. Kiinnikkeiden vähimmäisetäisyys kartonkireunasta 10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm. Levyt kiinnitetään kaikilta reunoiltaan sekä keskeltä kuvan mukaisin jakomitoin.
2.Kiinnitysvälit pystyasennuksessa: Naulojen, hakasten ja ruuvien kiinnityksen jakomitat. Ruuvivälit suluissa. Kiinnikkeiden vähimmäisetäisyys kartonkireunasta 10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm. Levyt kiinnitetään kaikilta reunoiltaan sekä keskeltä kuvan mukaisin jakomitoin.
3. Ulkopuolinen vaakarunko = k 600: Asenna levyt vaakarungon suuntaisesti. Tiivistä tukemattomat saumat Gyproc T-listalla ja tiivistysteipillä.
3. Ulkopuolinen vaakarunko = k 600: Asenna levyt vaakarungon suuntaisesti. Tiivistä tukemattomat saumat Gyproc T-listalla ja tiivistysteipillä.
4. Kiinnitysvälit vaaka-asennuksessa: naulojen,
hakasten ja ruuvien välit. Suluissa ruuvit.
4. Kiinnitysvälit vaaka-asennuksessa: naulojen, hakasten ja ruuvien välit. Suluissa ruuvit.


5.Ruuvien, hakasten ja naulojen etäisyydet levyn reunasta: vähimmäisetäisyys kartonkireunasta 10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm.5.Ruuvien, hakasten ja naulojen etäisyydet levyn reunasta: vähimmäisetäisyys kartonkireunasta 10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm.

Rakennuksen jäykistys

Jos levyjä käytetään rakennuksen rungon jäykistykseen, löytyvät hyväksynnät ja siihen liittyvät suunnittelu- ja asennusohjeet osoitteesta:
https://www.gyproc.fi/materiaalipankki/tuotedokumentit/sertifikaatit


Kysy lisää Gyprocin neuvonnasta. Katso yhteystiedot www.gyproc.fi

Levyjen varastointi

Kipsilevyt on varastoinnin, käsittelyn ja rakentamisen aikana suojattava haitalliselta kastumiselta ja taipumien välttämiseksi tärkeää on myös hyvä tukeminen.

Varastoi levyt aina suorina aluspuiden päälle. Peitä ne ulkona, älä paketoi. Järjestä kunnollinen tuuletus peitteen alle. Vältä pitkäaikaista varastointia työmaaoloissa. Se saattaa altistaa levyt haitalliselle kastumiselle.

Levyt varastoidaan työmaalla aluspuiden päällä ja peitettyinä.Levyt varastoidaan työmaalla aluspuiden päällä ja peitettyinä.
 
Päivitetty
14.6.2022