Tuulensuojalevyn toiminta ja asennus

Tuulensuojalevyjä käytetään rakennusten ulkoseinissä tuulensuojaukseen. Samanaikaisesti tuulensuojalevyt suojaavat rakennusaikana eristeitä sekä runkorakenteita myös kosteudelta. Ulkoseinärakenteen tulee olla tuulitiivis. Seinärakenteen ollessa riittävän tiivis, tuulenpaine ei pääse heikentämään seinärakenteen sisällä seinän lämmöneristyskykyä. Samalla lämpöhäviöt pysyvät pieninä.

Nykyisin ulkoseiniltä vaadittava korkea eristysaste aiheuttaa sen, että tuulensuojalevyt altistuvat kosteuden ja lämpötilan puolesta lähes ulkoilmaa vastaaville olosuhteille. Huolimatta siitä että ulkoseinärakenteelta edellytetään riittävää ilmantiiveyttä, pitää sen olla samanaikaisesti hyvin vesihöyryä läpäisevä. Hyvä rakenteen vesihöyrynläpäisykyky onkin oikeaoppisen kosteusteknisen toiminnan perusedellytys.
 

Gyproc GTS 9 on erittäin tuulitiivis tuulensuojalevy, joka myös läpäisee talon rakenteisiin kertyvän kosteuden ulos.Gyproc GTS 9 on erittäin tuulitiivis tuulensuojalevy, joka myös läpäisee talon rakenteisiin kertyvän kosteuden ulos.

Tuulensuojalevyjen asentamisen jälkeen olisi suotavaa, että rakennuksen ulkoverhous asennettaisiin mahdollisimman pian, sillä ulkoverhouksen taakse jäävän tuulensuojalevyn kuivumismahdollisuudet ovat rajalliset. Huomioi asennusvaiheessa, että ulkoverhouksen asennus tulee suorittaa siten, ettei tuulensuojalevy pääse käytönaikana kosketuksiin suoraan veden kanssa. Erityisesti on huolehdittava, etteivät valumavedet pääse ulkoseinärakenteeseen ulkokulmien, ikkuna- ja ovipielien, nurkkien, läpivientien tai vaakasaumojen kautta. Myös esimerkiksi sokkelin päälle kinostuneen lumen aiheuttamat kosteusvaikutukset on ehkäistävä poistamalla lumi.

Kaksi erilaista vaihtoehtoa rakentajalle ja remontoijalle

Gyproc GTS 9 Tuulensuojalevy

Erittäin varma ratkaisu myös kosteusteknisesti on tuulitiivis tuulensuojalevy, joka päästää talon rakenteisiin kertyvän kosteuden ulos. Tällainen levy on Gyproc GTS 9 Tuulensuojalevy. Levy itsessään on kartonkipintainen, mutta se on käsitelty säänkestäväksi ja voidaan jättää näin ollen säälle alttiiksi jopa kolmen kuukauden ajaksi ennen varsinaisen ulkoverhouksen asentamista.

Levyn ydin on käsitelty veden imeytymisen minimoimiseksi. Levyn pääasiallisena tarkoituksena on suojata villoitusta tuulelta, Gyproc GTS 9 levyt on tyyppihyväksytty käytettäväksi myös rakennusten jäykistämiseen. Reunamuodoiltaan levy on suora ja paksuudeltaan 9,5 mm. Leveyttä kyseisellä levyllä on 1200 mm.


Glasroc® H GHS 9 Storm™ Tuulensuojalevy

Glasroc® H Storm™ on nykyaikaisiin ulkoseiniin tarkoitettu täydellinen tuulensuojajärjestelmä, joka täyttää kosteudenhallinnan kasvaneet vaatimukset sekä energiatehokkuuden asettamat edellytykset. Glasroc H GHS 9 tuulensuojalevyn lisäksi Glasroc® H Storm™ Tuulensuojajärjestelmään kuuluvat Glasroc T-tukilista, Glasroc H Tiivistysteippi sekä korroosiosuojatut Glasroc Quick -ruuvit.

Glasroc® H GHS 9 Storm™ Tuulensuojalevy sopii vaativaan käyttöön, ja sen säänkestävyys on jopa 12 kuukautta ilman ulkoverhousta. Glasroc H GHS 9 on säänkestävyytensä ansiosta turvallinen ratkaisu niin rakennusajaksi kuin koko rakennuksen elinkaaren ajaksi. Työstö sekä asennus ovat yhtä helppoja kuin tavallisen kipsilevyn käsittely. Myös Glasroc levyt on tyyppihyväksytty käytettäväksi rakennuksen jäykistämiseen.

Glasroc levyjen pintarakenne muodostuu lasikuitumatosta, joka on upotettu lujitettuun kipsikerrokseen. Kipsiydin on vahvistettu lasikuidulla ja se on käsitelty kosteuden imeytymistä vastaan. Näin valmistettuna ollaan saatu Glasroc komposiittikipsilevyihin yhdistettyä kipsilevyjen hyvät tekniset ominaisuudet, käsiteltävyyden helppous sekä kiviainespohjaisten levyjen hyvä vastustuskyky kosteuden vaikutuksia vastaan.

Glasroc® H GHS 9 Storm™ Tuulensuojalevy on 9,5 mm paksu ja vettähylkivä sekä UV-suojauksen antava. Siinä on kellertävä pinnoitus.
 

1

Tuulensuojalevyjen kiinnikkeet

Liittimien tulee olla terästä, ja niidenkorroosiosuojauksena kuumasinkitys tai muu vastaava suojaustapa.

Gyproc tuulensuojalevyjen kiinnittämiseen voidaan käyttää:
  • Nauloista huopanaulat, jotka ovat kooltaan vähintään 3,0 x 32 mm.
  • Ruuveista Glasroc H GHS 9 Storm levyn ulkoseinään kiinnittämiseen soveltuu Glasroc QSTW Quick, joka on ruostesuojattu Geomet-pintakäsittelyllä. GTS 9 -tuulensuojalevyn kanssa soveltuu vastaavasti QU 32 -ruuvi, jota voidaan käyttää myös maatilarakentamisessa sekä vastaavissa syövyttävissä olosuhteissa.
  • Hakasilta vaaditaan lankapaksuudeksi vähintään 1,6 mm x 1,3 mm (lev.x kork.). Pituutta hakasella tulisi olla vähintään 30 mm ja hakasen selän pituus vähintään 26 mm. Hakaskiinnitystä käytettäessä tulee huomioida, että hakanen ei kykene ”vetämään” levyä tiiviisti rankaa vasten, vaan kipsilevy tulee painaa rankaan kiinni.
  • Muovinen Gyproc H-profiili -kiinnityslista soveltuu Glasroc H GHS 9 Storm – sekä Gyproc GTS 9 Tuulensuojalevyjen liittämiseen, tukemiseen sekä tiivistämiseen muuhun rakenteeseen.

Ethän unohda tiivistysteippejä!

Tuulensuojalevyjen saumat tulee tiivistää, ja siihen Gyproc on kehittänyt molemmille tuulensuojalevyille oman tiivistysteippinsä. Kaikkien saumamateriaalien ja teippien tulee olla testattuja, pitkäaikaiskestäviä sekä riittävän joustavia, että ne kestävät saumaan kohdistuvat muodonmuutokset. Saumauksessa ja teippauksessa tulee noudattaa tuulensuojan valmistajan esittämiä tuotteita (RIL 107-2012, 2.5.2).

Glasroc H Tiivistysteippi soveltuu Glasroc H GHS 9 Storm -levyjen saumojen tiivistämiseen. Kyseinen teippi täyttää RIL 107-2012 -ohjeen vaatimuksen tuulensuojamateriaalien tiivistämiselle. Asennusvaiheessa teippiä tarvitaan kahta eri leveyttä 60 mm ja 100 mm. 60 mm leveää teippiä käytetään pystysaumojen tiivistykseen ja 100 mm leveää teippiä vastaavasti vaakasaumojen sekä kulmien/nurkkien tiivistämiseen. Glasroc H Tiivistysteippi on testattu sään- ja pakkasenkestävyydeltään. UV-suoja on sama 12 kk kuin itse Storm-levyllä.

Gyprocin uutuusteippi, Gyproc Tiivistysteippi, on tarkoitettu Gyproc GTS 9 Tuulensuojalevyn saumojen ja liittyvien rakenteiden tiivistämiseen. Saumojen ollessa kunnolla tiivistetty, pysyvät myös lämpöhäviöt pienempinä ja rakennuksen eristeet sekä runkorakenne kuivana. Gyproc Tiivistysteippi vastaa Suomen Rakentamismääräyskokoelman asettamiin ulkoseinärakenteen tiiveysvaatimuksiin ja RIL 107-2012:n ohjeisiin.


Levyjen asennus ja kiinnitys

Levy on asennettava tiiviisti runkoon kiinni. Tämä varmistaa levytyksen tuulitiiveyden. Levyn alapinnan ja sokkelin väliin tulee jättää vähintään 15 mm leveä rako veden imeytymisen estämiseksi. Liitin on asennettava sellaiseen syvyysasemaan, että se painaa levyä pintakartongin välityksellä tiiviisti runkoa vastaan kuitenkaan kartonkia lävistämättä.
 

1. Pystyrunko ≤ k 600: Asenna levyt runkoon
niin, että levysaumat asettuvat tiiviisti runkotolpalle.
Tiivistä mahdolliset, ilman alustukea
jäävät, vaakajatkokset H-listalla, levysauman
alle sijoitetulla puurimalla tai peltikaistalla.
1. Pystyrunko ≤ k 600: Asenna levyt runkoon niin, että levysaumat asettuvat tiiviisti runkotolpalle. Tiivistä mahdolliset, ilman alustukea jäävät, vaakajatkokset H-listalla, levysauman alle sijoitetulla puurimalla tai peltikaistalla.

2. Kiinnitysvälit pystyasennuksessa: Naulojen, hakasten
ja ruuvien kiinnityksen jakomitat. Ruuvivälit suluissa.
Kiinnikkeiden vähimmäisetäisyys kartonkireunasta
10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm. Levyt
kiinnitetään kaikilta reunoiltaan sekä keskeltä kuvan
mukaisin jakomitoin.
2. Kiinnitysvälit pystyasennuksessa: Naulojen, hakasten ja ruuvien kiinnityksen jakomitat. Ruuvivälit suluissa. Kiinnikkeiden vähimmäisetäisyys kartonkireunasta 10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm. Levyt kiinnitetään kaikilta reunoiltaan sekä keskeltä kuvan mukaisin jakomitoin.
3. Ulkopuolinen vaakarunko = k 600: Asenna levyt
vaakarungon suuntaisesti. Tiivistä pystysaumat
levysauman alle sijoitetulla Gyproc H-listalla,
puurimalla tai peltikaistalla.
3. Ulkopuolinen vaakarunko = k 600: Asenna levyt vaakarungon suuntaisesti. Tiivistä pystysaumat levysauman alle sijoitetulla Gyproc H-listalla, puurimalla tai peltikaistalla.
4. Kiinnitysvälit vaaka-asennuksessa: naulojen,
hakasten ja ruuvien välit. Suluissa ruuvit.
4. Kiinnitysvälit vaaka-asennuksessa: naulojen, hakasten ja ruuvien välit. Suluissa ruuvit.


5. Ruuvien, hakasten ja naulojen etäisyydet levyn
reunasta: vähimmäisetäisyys kartonkireunasta
10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm.
5. Ruuvien, hakasten ja naulojen etäisyydet levyn reunasta: vähimmäisetäisyys kartonkireunasta 10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm.

Rakennuksen jäykistys

Jos levyjä käytetään rakennuksen rungon jäykistykseen, löytyvät hyväksynnät, siihen liittyvät suunnittelu- ja asennusohjeet osoitteesta:
http://www.gyproc.fi/tilaa-ja-lataa/hyvaksynnat/rakennusten-jaykistys.
Tämä sertifikaatti koskee rakennuslevyjen käyttöä rakennuksen rungon jäykistämiseen. Sertifikaatti perustuu VTT SERT R067/16 mukaisesti tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyvän laadunvarmistusjärjestelmän tarkastamiseen.

Kysy lisää Gyprocin neuvonnasta. Katso yhteystiedot www.gyproc.fi
 

Levyjen varastointi

Varastoi levyt suorina aluspuiden päälle. Peitä ne ulkona, älä paketoi. Järjestä kunnollinen tuuletus peitteen alle. Vältä pitkäaikaista varastointia työmaaoloissa. Se saattaa altistaa levyt haitalliselle kastumiselle.
 

2
 
Päivitetty
16.9.2019