SPU Vintti-Iita remontti- tai uudiskohteeseen

Kylmän ullakon lämmöneristäminen on monessa rakennuksessa järkevä keino hankkia käyttökelpoista lisätilaa. Myös käytössä olevan ullakon lisäeristäminen SPU Vintti-Iita -menetelmällä voi tuoda huomattavat säästöt energiankulutukseen. Huonosti eristettyjen ullakkotilojen kautta syntyvät lämpöhäviöt ovat monessa talossa huomattavat.

Vintti-Iita soveltuu käytettäväksi yläpohja- ja ulkoseinärakenteisiin uudis- ja korjausrakentamisessa.

Lisätietoa Vintti-Iita -eristelevyistä..

Vintti-Iita soveltuu käytettäväksi yläpohja- ja ulkoseinärakenteisiin uudis- ja korjausrakentamisessa.Vintti-Iita soveltuu käytettäväksi yläpohja- ja ulkoseinärakenteisiin uudis- ja korjausrakentamisessa.

Enemmän tilaa

SPU Vintti-Iitalla saadaan erittäin tehokas lopputulos merkittävästi pienemmällä eristevahvuudella kuin pehmeällä villalla eristettäessä. Ullakolle jää tällöin huomattavasti enemmän korkeutta ja hyödynnettävää tilaa.

Kylmä ullakko hyötykäyttöön

Suositeltavat rakennekerrokset:
Vanhojen rakennusten ullakot: yläpohjat SPU Vintti-Iita 120 mm, 90 mm tai 70 mm sekä seinärakenteet SPU Vintti-Iita 90 mm tai 70 mm.
Sisäpuolinen eristekerros: SPU Anselmi / SPU Wilhelmi tai SPU Sauna-Satu / SPU AL.

Katso alla olevasta linkistä selkeät, kuvalliset ohjeet vaihe vaiheelta:

Katso Rakentaja.fi TV-esitys: Vintti-Iitan asennus remontointikohteeseen

Hyödynnä käyttöullakko

Monissa tapauksissa pientalopaketit toimitetaan asiakkaalle ns. käyttöullakkovarauksella. Rakennushetkellä ullakolla ei ole käyttöön tulevia tiloja, eikä ullakkotilaa tällöin ole lämmöneristetty.
Usein tilaratkaisut on kuitenkin suunniteltu siten, että tilan hyötykäyttö on myöhäisemmässä vaiheessa mahdollista. Tällaisessa tapauksessa SPU Vintti-Iita -eristelevyt soveltuvat erittäin hyvin tilan lämmöneristysratkaisuksi.

SPU Vintti-Iita -eristyksen rungon muodostaa kannatinrakenteiden väliin asennettava SPU Vintti-Iita -eristelevy. Eristelevyn yläpuolelle tulee jäädä vähintään 50 mm tuuletusrako eristeen yläpinnan ja mahdollisen aluskatteen väliin.

Tämän jälkeen rakenteen sisäpintaan asennetaan vielä joko kipsilevypintainen SPU Anselmi -eristelevy, jossa on valmis kipsilevypinta pintakäsiteltäväksi, tai vaihtoehtoisesti lastulevypintainen SPU Wilhelmi -eristelevy. Jos rakenteen sisäpinnaksi valitaan paneeli, sisäpuoliseksi eristekerrokseksi suositellaan SPU Sauna-Satu tai SPU AL -eristyslevyä.

Suositeltavat rakennekerrokset:
Uusien rakennusten ullakot: yläpohjat SPU Vintti-Iita 160 mm+SPU AL100 ja seinärakenteet SPU Vintti-Iita 70 mm+SPU AL 50.
Sisäpuolinen eristekerros: SPU Anselmi / SPU Wilhelmi tai SPU Sauna-Satu / SPU AL.

Katso video: Vintti-Iitan asennus uudiskohteeseen

Kylmän ullakon lämmöneristäminen on monessa rakennuksessa järkevä keino hankkia käyttökelpoista lisätilaa.Kylmän ullakon lämmöneristäminen on monessa rakennuksessa järkevä keino hankkia käyttökelpoista lisätilaa.

SPU Vintti-Iita on paloturvallinen ratkaisu

VTT on tehnyt vertailututkimuksen villa- ja SPU-eristeisen ullakkohuoneen paloturvallisuudesta tutkimusraportissaan RTE1929/00b 29.12.2000(1). Raportin mukaan vertailtujen tilojen paloturvallisuus on aivan samaa tasoa. Villaeristeisen huoneen rakenteiden palokuorma on puutavaramäärästä johtuen hieman suurempi, mutta erot ovat käytännössä pienet. Palossa syntyvät savukaasut eivät aiheuta vaaraa ympäristölle kummassakaan tapauksessa.

Tekniset tiedot

Levykoot: 1200 x 2600 mm
(70 mm saatavana myös levykoossa 600 x 2600 mm)

Paksuus: 70 / 90 / 120 / 160 mm

Lämmönjoht: λD 0,023 W/mK, diffuusiotiivis pinnoite

Pontti: Täyspontti pitkillä sivuilla, päädyt suoria

Pinnoite: Alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin
 
Julkaistu
25.3.2011