Näkymä: Perustus

Perustustavassa "Antura+sokkelipalkki" anturoiden päällä oleva palkki voidaan tehdä joko valamalla tai kevytsoraharkoista.
Rakenneleikkauskuva näyttää ohjelman arviossaan käyttämän rakenneratkaisun. Kuvaan vaikuttavat perustuksien, alapohjan, rungon ja julkisivukenttien täyttö.

Useampi perustustapa
Ohjelmaan voidaan syöttää kahta erilaista perustustapaa. Tämä käytäntö tulee eteen esimerkiksi rinnetaloissa, joissa kokonaan maan päällä olevien seinien osalla on matalaperustus ja maan alaisilla osilla kellariperustus. Samoin esimerkiksi katokselliset osat tehdään usein pilariperusteiseksi.

Työvaiheen teettämistapa
Kokonaisurakassa rakentaja valitsee vain urakoitsijan ja sopii urakkahinnan. Kaikki tavaranhankinta ja rakennusvaiheeseen liittyvät aputyöt kuuluvat urakoitsijalle. Työurakassa rakentaja hankkii rakennustarvikkeet mutta ei osallistu itse varsinaiseen työntekoon.
Palkkaan työntekijät -osiossa rakentaja voi itse määrittää oman työn osuuden sekä apu- että ammattitöissä.

Sekä työurakassa että palkkaan työntekijät -osiossa rakentajalle kertyy oman työn osuutta vaikka varsinaisiin rakennustöihin ei itse osallistuisikaan. Oman työn osuus muodostuu tällöin tavaranhankinnasta sekä rakennusvaiheen kateosuuksista. Kokonaisurakassa sekä riskit että työmaakatteet kuuluvat urakoitsijalle.


Muut näkymät...
 
Päivitetty
21.7.2009