Näkymä: Info

Tämä näkymä kertoo käyttäjälle ohjelmiston versionumeron sekä kunta- että rakennusaikakerrointaulukoiden viimeisimmät päivityspäivämäärät.

Voit käyttää jokaisella sivulla olevaa kysymysmerkkikuvaketta kyseisen näkymän info-sivulle siirtymiseen.


Muut näkymät...
 
Päivitetty
21.7.2009