Kohde 21: Paroc Lupaus

Yksi asuntomessujen passiivitalokohteista, Paroc Lupaus on kerännyt runsaasti mielenkiintoa. Moni-ilmeinen Paroc Lupaus on passiivitalo, jonka arkkitehtoniset ratkaisut ovat yksilöllisiä ja erinomainen osoitus passiivirakentamisen rajattomista mahdollisuuksista. Kohdetta voidaan pitää passiivitalorakentamisen taidonnäytteenä.

Paroc Lupauksen kattojen harjat ovat kaarevia.Paroc Lupauksen kattojen harjat ovat kaarevia.
Mäkisen perheelle valmistuneessa passiivitalo Paroc Lupauksessa tiiveys on ollut ydinsana niin rakennusteknisesti kuin lopputuloksenkin kannalta. Taloprojekti edellyttää aina sujuvaa ja hyvin koordinoitua yhteistyötä eri osapuolten kesken, jotta yksi elämän mittavimmista projekteista saa onnellisen lopun. Kokonaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää on myös hallittu, kokonaisvaltainen suunnitteluprosessi, jolla varmistetaan että kohde valmistuu oikein toteutettuna ja ajallaan.

Passiivitalo Paroc Lupauksen koordinoinnista Paroc Oy Ab:n puolesta vastanneen Tuula Nordbergin mukaan kohteessa on ollut mukana lukuisa määrä yhteistyökumppaneita, joiden on tullut ymmärtää passiivirakentamisen periaatteet. - Yhteistyön sujuvuus suunnittelun, työnjohdon ja toteutuksen välillä on ollut avainasemassa, sillä passiivitalossa ilmatiiveys, hyvä lämmöneristävyys ja sisäilmanlaatu ovat peruskriteerit, joiden toteuttaminen vaatii hieman tavanomaista tiiviimpää yhteistyötä eri osapuolten kesken, Nordberg toteaa.

– Passiivitalon suunnittelun peruslähtökohtana ovat asukkaiden tarpeet sekä arkkitehdin, LVI-, ja rakennesuunnittelijan välillä tapahtuva yhteistyö. Suunnittelijoilla on vapaus valita keinot, joilla saavutetaan passiivitalon energiatehokkuustaso. Hyvä suunnittelu ei kuitenkaan yksin takaa onnistunutta lopputulosta, vaan lisäksi vaaditaan asioiden oikeaa toteutusta työmaalla. Paroc Lupauksen rakentajiksi valikoitui onneksi osaavia ammattimiehiä, jotka ymmärsivät passiivitalon huolellisen toteutuksen merkityksen. Onhan passiivitalo Paroc Lupaus moni-ilmeinen talo, jossa on ilmatiiviyden kannalta haastavia kohtia, kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastannut Kimmo Lylykangas täydentää.

Arkkitehti SAFA Kimmo Lylykankaan ja VTT:n asiakaspäällikkö Jyri Niemisen yhteistyön tuloksena on luotu Valkeakosken asuntomessuilla julkistettava passiivitalon suunnitteluohjeisto arkkitehtikoulutusta varten. Suunnitteluohjeiden laatimiseen on myönnetty Suomen Asuntomessujen Casa Humana -apuraha ja Paroc Lupaus on ollut yksi kohteista, jonka rakentamisesta saatuja kokemuksia on hyödynnetty ohjeiden laadinnassa.

VTT on ollut mukana Paroc Lupauksen rakennusprojektissa suunnitteluvaiheesta lähtien ja seuraa kohteen lämmitysenergian kulutusta usean vuoden ajan. Osana tätä seurantaa tehtiin mittaus, jossa talon tiiveys mitattiin ilmanvuotoluvulla. - Paroc Lupauksen ilmatiiveysluku oli 0.28 l/h, joka on huomattavasti passiivitalojen tavoitetasoa parempi. Se on osoitus Paroc Lupauksen rakentamisen hyvästä laadusta ja suunnitteluohjeiden oikeasta toteutuksesta, Jyri Nieminen toteaa.

Paroc Lupaus inspiroi sisustussuunnittelijaa

Paroc Lupaus on inspiroinut myös talon sisustussuunnittelusta vastaavaa Johanna Sippalaa: - Ihastuin Paroc Lupauksen tilankäyttöön ja erityisen vaikutuksen teki vanha tiiliseinä, joka kertoo mielestäni asukkaiden rohkeudesta. Kohde kiinnosti myös passiivirakentamisen näkökulmasta, sillä sehän on päivän sana ja energiatehokkuus Valkeakosken asuntomessujen teema.

Johannan mielestä Paroc Lupaus on hieno yhdistelmä modernia arkkitehtuuria ja vanhan kivitalon henkeä. - Talo on jykevän oloinen, jopa linnamainen, jossa paksujen ulkoseinien muodostamat leveät ikkunalaudat ja keskelle taloa vanhoista tiilistä muurattu tiiliseinä luovat ainutlaatuisen tunnelman. Paksut seinät mahdollistavat ihanat ikkunapenkit, joita voi käyttää sisustuksellisina elementteinä.

Johanna kertoo että talon harmaa värimaailma oli talon emännän toive. - Se sopii hienosti sekä vanhaan että moderniin sisustukseen. Oikea harmaansävy on haettu tiilistä muuratun väliseinän laastista. Tiiliseinä antaa talolle entisestään jykevyyttä ja luonnetta.

Sisustussuunnittelija Johanna Sippala.Sisustussuunnittelija Johanna Sippala.
Paroc Lupauksen sisustus on suunniteltu talon hengen mukaiseksi, mutta toimivaksi ja kodikkaaksi. Sisustuksessa yhdistyvät rakkaus vanhoihin, kauniisiin huonekaluihin ja pintoihin, ja moderni rento ote. Pehmeät, luonnonläheiset sävyt tekevät kokonaisuudesta harmonisen ja yhtenäisen.

Onnistunut perustusratkaisu

Passiivitalo Paroc Lupauksessa käytettiin 1200-1600 mm korkeita, valmiiksi raudoitettuja ja lämpöeristettyjä Soklex-valmismuotteja, ulkoseinissä sokkelihalkaistuja ja kylmissä tiloissa sekä väliseinissä halkaisemattomia muottimalleja. Muottien avulla voitiin valaa samanaikaisesti talon teräsbetoniperustukset, antura ja sokkeli. Valun jälkeen jätettiin normaalista työtavasta poiketen myös muotin ulkokuoren eristelevy paikoilleen ja sokkelin EPS -ulkopinta pinnoitettiin rappaamalla. Vastaavaa ei aiemmin ole kokeiltu, mutta Soklex-valumuotit soveltuivat hyvin tähän ratkaisuun.

Kohteen rakenteisiin ja Soklex-perustuksiin voi tutustua Lupauksen autotallissa.Kohteen rakenteisiin ja Soklex-perustuksiin voi tutustua Lupauksen autotallissa.
 
Julkaistu
15.7.2009