Uponor-lattialämmitys myös viilentää

Lattialämmitys on jo pitkään ollut pientalojen vallitseva lämmönjakojärjestelmä. Lattialämmitysratkaisujen kehitystyö on tapahtunut viime vuosina lähinnä säätöautomatiikan alueella. Asuntomessujen yhteisosastolla Uponor esittelee uusia uria avaavan kehitysaskeleen. Se tuo markkinoille lattialämmityksen, joka lämmittämisen lisäksi myös viilentää.

Uponorin energiatehokas järjestelmä hyödyntää maalämmön ilmaisenergioita.Uponorin energiatehokas järjestelmä hyödyntää maalämmön ilmaisenergioita.
Viilennysominaisuus on tärkeä asia matala- ja passiivienergiarakentamisessa, jossa tiiviin, energiahukkaa välttävän rakentamisen takia lämpökuormien hallinta on entistä keskeisempi asia.

Asuntomessujen rakentajahallissa sijaitsevaan LVI- malliasennukseen on asennettu Uponor lattialämmitys- /viilennysjärjestelmä. Vesikiertoinen lattialämmitys sopii matalaenergiarakentamiseen, koska se on niin sanottu matalalämpöjärjestelmä.

Koska lattialämpöratkaisuissa lämpöä luovuttava pinta on laaja, voidaan PEX-lattialämmitysputkistossa kiertävän veden lämpötila pitää varsin alhaisena +27-+45 °C:ssa. Lämpötila riippuu lattian tyypistä ja välipohjan rakenteesta. Matalalämpöisyytensä ansiosta lattialämmitys on käytännössä ainut käypä ratkaisu haluttaessa hyödyntää ilmaisenergioita, kuten maalämpöä ja aurinkoenergiaa. Myös ilmanvaihto voidaan kytkeä lattialämmitykseen, jolloin ilmanvaihdon tuloilman lämmityksessä voidaan hyödyntää esimerkiksi maalämmöllä tuotettua edullista lämpöä.

Lattiaviilennys sopii erityisen hyvin maalämpötaloon

Lattiaviilennys on tärkeä ominaisuus nykyaikaisessa rakentamisessa. Siirtyminen matalaenergiarakentamiseen tekee taloista entistä tiiviimpiä, ja usein tämä merkitsee sitä, että kesäaikana sisätilojen lämpötila saattaa nousta varsin korkeaksi.

Lattiaviilennys on mahdollista tehdä energiataloudellisesti, jos sen käyttöönotto ei lisää ostoenergian tarvetta. Taloissa joissa on maalämmitys, voidaan lattialämmityksessä talviaikana hyödyntää maan lämpöä ja kesäaikana vastaavasti maan viileyttä. Tällaisesta ratkaisusta on asuntomessujen malliasennuksessa kysymys, sillä siellä oleva Uponorlattialämmitys/viilennys on kytketty maalämpöjärjestelmään.

Lattiaviilennys ei aiheuta vedon tunnetta

Uponor-lattialämmitys-/viilennysjärjestelmä sopii käytettäväksi sekä omakotitaloissa että suuremmissa kiinteistöissä. Parhaiten se sopii puu-, parketti- ja laminaattipintaisiin lattioihin. Koska jäähdyttävä lattiapinta-ala on varsin suuri, viilentää lattiaviilennys tehokkaasti jo pienilläkin lattiapinnan ja huonelämpötilan eroilla. Tästä syystä lattiaviilennys ei aiheuta vedontunnetta.

Uponor-automatiikka varmistaa, että lattiaviilennyksessä ei pääse kosteutta tiivistymään viilennettävien tilojen pinnalle, rakenteisiin tai järjestelmän osiin. Myös vanha Uponor-lattialämmitys voidaan maalämpötaloissa yleensä muuttaa lattialämmitys-/viilennysjärjestelmäksi. Tilanne on kuitenkin aina arvioitava kohdekohtaisesti. Muutostyössä lattialämmitysjärjestelmän automatiikka uusitaan viilennykseen sopivaksi.
Lattialämmityksen tueksi suositellaan passiivi- ja matalaenergiarakentamisessa myös muita ilmaisia liikalämmön torjuntakeinoja, kuten sälekaihtimia ja markiiseja. Lattiaviilennyksen lisäksi on viilennyksessä hyvä käyttää myös ilmanvaihdon tuloilman esiviilennystä. Kondensoitumisen aiheuttaman kosteuden torjumiseksi ilmanvaihtokanavistona suositellaan käytettäväksi Uponor esieristettyä ilmanvaihtokanavaa.

Paitsi Rakentaja-hallin malliasennuksena lattialämmitys-/viilennysjärjestelmä löytyy messuilta myös Herrala-talojen Valomessutalosta (kohde 34).


Lisätietoa lattialämmityksestä...
 
Julkaistu
8.7.2009