Yleistä lämmöneristämisestä

Lämmöneristämisellä pyritään estämään lämpimän ilman siirtyminen rakenteen läpi. Tavallisimmin eristämisen tarkoituksena on pitää tuotettu lämpöenergia halutussa tilassa, mutta eristämisen tarkoitus voi myös olla tietyn pinnan lämpötilan pitäminen sopivan alhaisena, kuten tulisijan ja savuhormien eristämisessä.

Lämmöneristeen toiminta perustuu eristeessä paikallaan pysyvään kaasuun (ilmaan). Koska kaikki kuitumaiset eristeet ovat villapaidan tavoin ilmaa läpäiseviä, pitää ilmavirtojen pääsy eristeeseen estää erillisillä rakennekerroksilla. Tämä toteutetaan siten, että eristeen lämmin puoli rakennetaan tiiviiksi joko erillistä ilman- tai höyrynsulkua käyttämällä tai muurauksella, betonivalulla tms. ja tuulen aiheuttama ilmavirtaus estetään rakenteen kylmälle puolelle asennettavalla tuulensuojalla.

Paroc Vuorivillassa ovat hyvät lämmöneristys-, paloturvallisuus- ja ääneneristysominaisuudet ainutlaatuisesti yhdistyneinä. Ominaisuudet perustuvat vuosikymmenten kokemukseen ja tutkimustyöhön.

Lisätietoa eristeistä...
 
Päivitetty
24.6.2009