Betonitiilikaton asennusohje:
Ruoteiden mitoitus ja asentaminen

Ruoteiden etäisyydet

Ylimmän ruoteen yläreunan etäisyys harjalaudasta on 25-40 mm katon kaltevuudesta riippuen ja se saa olla enintään kattotiilien yläreunan korokkeen vaatiman tilan suuruinen. Etäisyyden alaräystään ulkoreunasta toisen ruoteen yläreunaan tulee olla 350 mm (Huom! räystäslaudan vaatima tila kuvassa). Jäljelle jäävä lape jaetaan tasaisille ruode-etäsyyksille siten, että ruoteiden k-jako on kaltevuudesta riippuen 320-370 mm (kuva 5). Ruoteet katkaistaan molemmista päistä vasta ensimmäisen asennetun tiilirivin jälkeen.

Kuva 5.Kuva 5.

Tiilimenekin laskeminen

Esimerkki:
Katon kaltevuus on 1:3, tiilien limitys 50 mm ja hyötypituus 370 mm. Lappeen pituus on 6 330 mm (harjalta räystäälle). Jaettava lappeen pituus on 6 330 mm - 350 mm = 5 980 mm. Saatu pituus 5 980 mm jaetaan hyötypituudella 370 mm, jolloin saadaan 16,16 eli 17 riviä. Kun 5 980 mm jaetaan 17:lla, saadaan ruoteiden väliksi 352 mm (mitattuna ruoteiden yläreunasta yläreunaan). Huom! Alin tiilirivi pitää lisätä tiiliä tilattaessa, siis 17 + 1 = 18 vaakariviä. Kattotiilien asentamisen helpottamiseksi tulisi katon leveydessä pyrkiä 298 mm kerrannaisiin (kuva 6, ks. myös päätyräystäs). Esim. kun katon leveys on 15 000 mm, pystysuuntaisten tiilirivien määrä saadaan jakamalla 15 000 mm 298:lla eli 50 pystyriviä.

Limitykset, hyötypituudet ja -leveydet sekä keskimääräiset tiilimenekit eri kattokaltevuuksille harjakatoissa
         
Min.kaltevuus Limitys Hyötypituus Hyötyleveys Kpl/m2
*)1:5 100 320 mm 298 mm 10,9
1:4 75 345 mm 298 mm 10,2
1:3 tai jyrkempi 50 370 mm 298 mm 9,5
harjatiilimenekki 3,0 kpl/jm
*) 1:4 kaltevuutta loivemmissa katoissa suositellaan aluskatteeksi umpilaudoitusta ja aluskatehuopaa
Kuva 6.Kuva 6.

Kattotuolien väli
enintään k/k
1200 mm 900 mm 600 mm
Tiiliruoteen suositeltava
koko
50x75 mm 50x50 mm 22x100 mm

Avaimet käteen tiilikattoremontti

Jätä yhteydenottopyyntö, niin Ormaxin valtuuttama asentaja ottaa yhteyttä sopiakseen ilmaisen arviokäynnin.

 

  • Jätä yhteydenottopyyntö, niin Ormaxin valtuuttama asentaja ottaa yhteyttä sopiakseen ilmaisen arviokäynnin.
  • Ilmaisella arviokäynnillä saat tarjouksen kattoremontista, joka ei sido sinua mihinkään. 
Päivitetty
23.6.2009