Tarkasta katto talven jäljiltä

Katon moitteettoman toiminnan varmistamiseksi katto, läpiviennit ja varusteet on syytä tarkistaa vuosittain kahdesti: keväällä, jolloin talven aikana mahdollisesti syntyneet vauriot havaitaan välittömästi, sekä syksyllä juuri ennen lumen tuloa. Katon huolellinen hoito varmistaa katon asianmukaisen toimivuuden sekä pidentää katteen ja rakenteiden kestoikää.

Katon yleiskunnon tarkistaminen

Joskus ankarat olosuhteet tai asennusongelmat saattavat aiheuttaa katteen rikkoutumista. Tarkista, että kaikki kattotiilet ovat säilyneet ehjinä. Kiinnitä erityisesti huomiota sisäjiireihin sekä kattosiltojen, mahdollisten tikasaskelmien ja lumiesteiden alapuolisiin tiiliin. Tarkista myös, että harjatiilet, räystäslinjojen reunimmaiset tiilet ja mahdolliset harjatiivisteet ovat kunnolla paikoillaan. Tarvittaessa rikkoutunut tiili on helppo vaihtaa uuteen.

Tiilikatossa etuna on, että aluskatteen kunto pystytään tarkastamaan ylhäältä käsin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, aluskate on myös helppo tarkastaa tiilikaton alta. Aluskatteen tulee olla ehjä ja kunnolla kiinnitetty eikä sen päälle saa olla muodostunut vesipusseja.

Nova_Telgepanna_750x432

Läpivientien ja kattotarvikkeiden kunnon tarkastus

Myös katon läpivientien ja varusteiden kunto on aiheellista tarkastaa vuosittain, sillä vaikeat lumi- ja jääolosuhteet saattavat vaurioittaa kattorakenteita. Läpivientien osalta tarkistettavia kohtia ovat: läpivientien muoviosat, aluskatteen ja läpivientien liitoskohdat, aluskatteiden ylösnostot sekä kattoikkunat ja savunpoistoluukut (niiden kiinnikkeet ja tiivisteet). Kannattaa tutkia myös, että pellitykset ovat ehjät ja paikoillaan sekä onko niiden saumat ja tiivistykset kunnolliset.

Sadevesijärjestelmä on oleellinen katon kuntoon vaikuttava tekijä. Säännöllisen tarkistuksen yhteydessä onkin hyvä katsoa myös ovatko vesikourut ja syöksytorvet ehjät, puhtaat ja toimivat. Myös liitoskohtien tiiviys ja kaatojen riittävyys on syytä tarkistaa.

Kattoturvatuotteiden kunto on tärkeää jo yleisen turvallisuuden kannalta. Seinätikkaiden, tikasaskelmien, kattosiltojen ja lumiesteiden kunto tulee myös tarkistaa. Katso, ettei kattoturvatuotteissa ole esim. ruostevaurioita tai vääntymiä ja että ne ovat kunnolla kiinni.

Onko katollasi kaikki tarvittavat ja lakisääteiset kattotarvikkeet?

Katso mitä täydelliseen kattoon vaaditaan!

kattotarvikkeet_750x432

Katon puhdistus

Tarkista aina onko katolla ylimääräisiä esineitä, roskia tai kasvillisuutta. Katon moitteettoman toiminnan varmistamiseksi katto on aiheellista tarvittaessa puhdistaa puun lehdistä ja neulasista pehmeällä katuharjalla. Jos katolle on vuosien varrella kertynyt häiritsevä määrä kasvustoa tai roskia, se voidaan puhdistaa kovaa harjaa tai painepesuria käyttäen. Muista puhdistaa myös sadevesikourut ja syöksytorvet. Mekaanisten vaurioiden syntyminen ehkäistään ennalta poistamalla katolle ylemmiltä tasoita tai puista mahdollisesti putoavat jääpuikot tai puun oksat.

Pesuaineita kannattaa käyttää vain tarvittaessa. Levä, sammalet, jäkälät yms. koetaan joskus ikääntyvien katemateriaalien ongelmaksi, vaikkakin ne ovat ekosysteemin kannalta hyödyllisiä, ihmisille ja katemateriaaleille vaarattomia. Jäkälä ja sammalkasvu ovat merkkejä kateaineen vaarattomuudesta. Levät, sammalet ja jäkälät viihtyvät suhteellisen varjoisissa ja kosteissa paikoissa, eivätkä ne kestä voimakasta auringonpaistetta, mistä johtuen kasvillisuutta esiintyy yleensä vähemmän etelän tai lounaan puoleisilla kattopinnoilla. Kattopinta voidaan tarvittaessa käsitellä valmiilla pesuliuoksella.
katon pesu 1920x1080

Milloin lumenpoisto on aiheellista?

Normaaliolosuhteissa lumen luonti tiilikatolta on tarpeetonta, ellei lumen putoamisen pelätä aiheuttavan vaaratilanteita. Vaikka kattorakenteet mitoitetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan kestämään Suomen talviolosuhteet, hyvin runsaslumisina ja kosteina talvina tulee kuitenkin säännöllisesti seurata katon lumiolosuhteita.

Erityisen huolellisesti tulee seurata lumen kinostumiselle alttiita katon osia, jotta vältyttäisiin katteen, sen varusteiden ja kattorakenteiden vaurioitumiselta. Tarvittava lumen poisto suoritetaan kerroksittain vuorotellen katon eri lappeita siten, että katolle jää 15-20 cm suojalumikerros. Älä koskaan pudota lunta ylemmältä tasolta alemmalle. Lumen poistossa on noudatettava varovaisuutta, jottei aiheuteta vahinkoa katteelle.

Huomioi henkilöturvallisuus

Vesikaton tarkastuksen ja huollon yhteydessä tulee huomioida seuraavat henkilöturvallisuuteen vaikuttavat asiat:
  • Vältä tarpeetonta liikkumista katolla ja noudata aina siellä ollessasi suurta varovaisuutta
  • Valitse jalkineet, joissa on pitävät, pehmeät ja puhtaat pohjat, jotka eivät vahingoita katepintaa
  • Nouse katolle sisäkautta aina, kun se on mahdollista. Vaihtoehtoisesti käytä kiinteitä talotikkaita ja mikäli niissä on turvakisko, käytä noustessasi valjaita ja turvatarrainta
  • Käytä jyrkillä katoilla ja loivien kattojen räystäsosuudella liikkuessasi turvavaljaita ja -köyttä
  • Älä kuljeta työvälineitä mukanasi käyttäessäsi ulkopuolisia nousuteitä, vaan nosta välineet erikseen esim. köydellä
  • Huomio myös ulkopuolisten turvallisuus (tarvittaessa esim. rajaamalla piha- tai katualueita)
  • Mikäli katon huoltoon liittyy työvaiheita, jotka vaativat ammattiosaamista, tilaa alan ammattilainen suorittamaan nämä työvaiheet teknisesti ja turvallisesti oikein.

Jos havaitset katolla ikääntymisen merkkejä...

Katon tarkastuksen yhteydessä havaittuihin vaurioihin ja kulumiin on syytä reagoida, sillä katto suojaa koko rakennusta ja piilevät vuodot aiheuttavat vähitellen vahinkoa. Yläpohjarakenteisiin asti edennyt kosteusvaurio vaatii varsin laajan korjausoperaation, joten vesikaton on syytä olla aina täysin kunnossa.

Avaimet käteen tiilikattoremontti

Jätä yhteydenottopyyntö, niin Ormaxin valtuuttama asentaja ottaa yhteyttä sopiakseen ilmaisen arviokäynnin.

 

  • Jätä yhteydenottopyyntö, niin Ormaxin valtuuttama asentaja ottaa yhteyttä sopiakseen ilmaisen arviokäynnin.
  • Ilmaisella arviokäynnillä saat tarjouksen kattoremontista, joka ei sido sinua mihinkään. 
Julkaistu
2.4.2018