Eristä oikein -kellari

Kellarin onnistunut korjaaminen on usein pientalon korjaushankkeen haastavin osa-alue. Kellariin tehdä ylellisiäkin sauna-, kodinhoito- ja harrastustiloja, mutta toisaalta korjaustyöt ovat rakenteellisesti ja rakennusfysikaalisesti erittäin haastavia. Kellaritilojen korjaamisessa tapahtuu rakennusvirheitä helposti. Kellarin toimintaa – kosteuden, lämmön ja ilman liikkumista sisäilmassa ja rakenteiden läpi – ei usein tunneta riittävästi ja rakenteita ei siksi osata suunnitella oikein toimiviksi.

Opas toimii suunnitteluapuna

Tämä opas toimii suunnitteluapuna pientalon korjaushankkeessa. Oppaan on toteuttanut lämmöneristämisen asiantuntija SPU Systems Oy yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Oppaan pohjana on toiminut käytännön tutkimus, jossa pyrittiin löytämään yksinkertainen ja tehokas, SPU Systems Oy:n tuotteita hyödyntävä korjausmenetelmä. Menetelmän tuli toimia rakennusfysikaalisesti oikein ja kustannusten olla järkevässä suhteessa saavutettuihin parannuksiin.

Tutkimuksessa kehitettiin uudenlainen tuuletuskanavistojärjestelmä, joka kuivattaa tehokkaasti kellarin rakenteita ja antaa totuttua enemmän vapauksia tilojen ja pintarakenteiden suunnitteluun. Ohjeen mukaan toteutetun korjauskokonaisuuden tuloksena ovat oikein toimivat ja terveet rakenteet sekä oleskeluviihtyvyydeltään hyvät kellaritilat.

Oppaassa on keskitytty kellaritiloihin ja maanvastaisten rakenteiden toimintaan.

Vaikka pientalon korjaushanketta on käsitelty useissa eri oppaissa vaihtelevassa laajuudessa ja hyvinkin eri asioita painottaen, kellarien korjaukseen ohjeita ei ole paljon. Tässä oppaassa on keskitytty yksinomaan kellaritiloihin ja maanvastaisten rakenteiden toimintaan.

Oppaan ensimmäisessä osassa käsitellään yleisellä tasolla kellarin rakennusfysikaaliseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja vauriomekanismeja. Toinen osa käy lyhyesti läpi pientalon korjaushankkeen kulun kussakin suunnittelu- ja työvaiheessa huomioitavine asioineen. Kolmas osa tutustuttaa lukijan maanvastaisten rakenteiden historiaan ja eri aikojen tyypillisiin rakennustapoihin. Lisäksi käsitellään joitakin ongelmallisia rakenteita ja vaurioihin johtavia syitä. Neljäs osa on varsinainen SPU-menetelmää hyödyntävä korjausopas yleisine periaatteineen ja rakennedetaljeineen.

Toivomme tämän oppaan tarjoavan kiinnostavaa yleistietoa ja hyödyllisiä korjausideoita kaikille kellarillisen pientalon omistajille, ostoa harkitseville tai muutenkin maanvastaisten rakenteiden toiminnasta kiinnostuneille. Leppoisia lukuhetkiä ja antoisaa korjaussuunnittelua!

Tilaa korjausopas tästä

Lataa korjausopas täältä 
Julkaistu
24.6.2009