Perustukset kevytsoraharkoista

Talon tärkein osa on sen perustus. Siinä tehtyjä rakennusvirheitä on vaikea korjata jälkikäteen. Ammattitaitoinen suunnittelu ja luotettavat materiaalit ovat onnistumisen kannalta välttämättömiä. Kevytsoraharkot ovat suosituin perustusmateriaali; niiden toimivuudesta on hyvät kokemukset yli 40 vuoden ajalta. Perustusten tekeminen Lakka-kevytsoraharkoilla soveltuu myös omatoimirakentajalle. Harkot ovat mittatarkkoja ja niitä on helppo käsitellä. Harkoista on helppo tehdä myös monimuotoisia rakenteita ja tarvittaessa niitä voidaan helposti työstää sopiviin mittoihin ja muotoihin.

Perustukset alkavat anturoista

Ennen perustusharkkojen muurausta on tehtävä antura, mikä sujuu joutuisasti käyttämällä valmiita Lakan Betonin anturaharkkoja (ANT-600). Perusmaan päälle tiivistetään 100-200 mm:n täytesorakerros, jonka päälle anturaharkot asennetaan käyttäen ohutta tasaushiekkakerrosta. Sijainti tarkistetaan linjalangalla. Harkot hierretään tai koputetaan kumivasaralla tiiviisti alustaa vasten. Tämän jälkeen anturaharkkojen kouruun asennetaan suunnitelmien mukaiset harjateräkset. Lopuksi anturaharkon kouru täytetään betonimassalla ja näin antura on valmis.

Anturan tekeminen sujuu joutuisasti käyttämällä valmiita anturaharkkoja (ANT-600).Anturan tekeminen sujuu joutuisasti käyttämällä valmiita anturaharkkoja (ANT-600).

Sokkelin muuraus

Ennen harkkojen muurauksen aloittamista on perustusten ristimitta tarkistettava ja kulmatuet sekä linjalangat asennettava paikoilleen. Muuraustyö aloitetaan alimmasta nurkasta, jos anturassa on porrastuksia. Tämän jälkeen pyritään muuraamaan aina kokonainen harkkokierros. Työtä nopeuttaa huolellinen esivalmistelu; jokaisen harkkokierroksen korot on merkitty etukäteen nurkkatukiin ja harkot on asetettu lähelle perustuksia.
Laastin teolle valitaan keskeinen paikka, etteivät siirtomatkat ole pitkiä. Aikaa ja laastia säästyy muurauskelkkaa käyttämällä. Kun harkkokerros on muurattu, laitetaan uriin suunnitelmien mukaiset harjateräkset; ulkoseinissä minimiraudoitus on 2 kpl ø 8 mm joka kolmanteen saumaan.

      Perustusten tekeminen Lakka-kevytsoraharkoilla      Perustusten tekeminen Lakka-kevytsoraharkoilla
soveltuu myös omatoimirakentajalle.soveltuu myös omatoimirakentajalle.

Harkkojen muuraus

Lakka-harkot muurataan 10 mm:n saumalla. Harkko työnnetään kiinni edellisen harkon päätypintaan ja lasketaan sen jälkeen alas valmiin laastikerroksen päälle. Harkko voidaan koputtaa kumivasaralla lopullisesti paikoilleen. Saumat on hyvä viimeistellä välittömästi muurauksen jälkeen. Tämä on edellytys puhdasmuuraukselle ja helpottaa myös sokkelin jälkikäsittelyä.

Kaarevan perustuksen muuraaminen onnistuu Lakka-perustusharkoilla.Kaarevan perustuksen muuraaminen onnistuu Lakka-perustusharkoilla.

Pilariperustus

Anturan koko valitaan kuorman mukaan; pieniin käy muotiksi anturaharkko, isoille kuormille valetaan betonilaatta. Anturavaluun asennetaan yksi tai useampi harjateräs tartunnaksipilarille liittämään anturin ja pilarin yhteen. Pilariharkot muurataan Lakka-harkkolaastilla M 100/500. Muurauksen jälkeen pilariharkon reikä valetaan täyteen betonimassaa (S100 kuivabetoni). Mahdollisten puurakenteiden kiinnitystä varten voidaan jättää yksi harjateräs 200-300 mm valupinnan yläpuolelle. Pilariharkon ja puun väliin laitetaan kosteuskatkoksi esim. kattohuopakaista.

 
Päivitetty
12.6.2009