Työmaakokouksen muistilista

Tässä luettelossa on ensimmäisessä työmaakokouksessa läpikäytäviä asioita. Seuraavissa kokouksissa jää osa näistä pois. Vain ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat on merkitty (1): llä. Jos eri urakoitsijat valitaan eri aikaan, jokaiselle urakoitsijalle tulee pitää ensimmäinen kokous. Voi olla juhlallinen sanonta, työmaakokous, mutta olipa palaveri minkä muotoinen tahansa, asiat kannattaa kirjata ylös. Asiaan saadaan jälleen kirjallisen sopimuksen luonne. Suunnittelijoiden läsnäolo ainakin ensimmäisessä kokouksessa voi olla hyvä ajatus. Pitää muistaa, että rakennustarkastaja pitää isoissa korjauksissa aina aloituskokouksen tai ainakin pitäisi pitää.

1. Kokouksen avaus
Todetaan, miten kokouksesta on sovittu. Näin on urakkasopimuksessa sovittu. Korjaustyön osapuolet ja heidän edustajansa, eli tehdään vielä lista henkilöiden osoitteista ja puhelinnumeroista, jotta kiinnisaatavuus on taattu.

2. Puheenjohtaja ja sihteeri (1)
Talonkorjaaja itse voi olla puheenjohtajana ja sihteerinä, tai hänen valitsemansa valvoja tekee sihteerin tehtävät.

3. Pöytäkirjan hyväksymismenettely ja jakelu (1) muissa kokouksissa. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Pöytäkirja jaetaan osallistujille esim. kolmen päivän kuluttua ja hyväksytään allekirjoituksella viikon sisällä.
4. Urakkasopimukset (1)
Todetaan vielä, mitkä sopimuksen on tehty tähän mennessä.

5. Työkohteen rakennuslupa (1)
Todetaan, että rakennuslupa on myönnetty ja mitä ehtoja lupa pitää sisällään, sekä mitä asioita on tullut rakennustarkastajan aloituskokouksessa esiin.

6. Töiden aloitus (1)
Milloin työt on aloitettu tai aloitetaan?

7. Vastaava työnjohtaja ja muut vastuulliset työnjohtajat (1)
Vastaavan työnjohtajan asettaa urakoitsija, mikäli työ on kokonaisurakalla tai rakennuttaja, jos rakennustyö on pilkottu useisiin pieniin urakoihin.

8. Työmaan organisaatio (1)
Onko työmaan organisoinnissa mitään muuta huomioitavaa?

9. Urakoitsijoiden laadunvalvonta, laatujärjestelmä
Onko urakoitsijalla laatujärjestelmää ja miten se tämän rakennuksen osalta toimii? Tämä kohta voidaan myös jättää pois.

10. Työmaahäiriöt (1)
Onko työn aikana odotettavissa häiriöitä esim. lakkoja ja vaikuttavatko ne korjaustyöhön?
11. Työmaan vartiointi (1)
Miten on sovittu ja miten vakuutukset korvaavat varkaudet?

12. Työaikainen sähkö, vesi, lämpö, sosiaali- ja varastotilat (1)
Miten on sovittu ja ovatko järjestyksessä?

13. Palovakuutus (1)
Onko palovakuutus hoidettu sopimuksen mukaisesti?

14. Työsuojeluorganisaatio (1)
Onko työsuojeluun liittyvät tehtävät siirretty urakoitsijan vastuulle?

15. Alihankkijat ja aliurakoitsijat
Mitkä toimittajat toimittavat tarvikkeet ja onko aliurakoitsijoita? Huoltokirjaa varten pitää kaikki mahdollinen tieto kerätä kasaan.

16. Viranomaistarkastukset
Kuka pyytää viranomaistarkastukset ( yleensä vastaava mestari) ja ketkä ovat läsnä tarkastuksissa sekä mitä viranomaistarkastuksia on lupaviranomainen edellyttänyt?

17. Työaikataulu (1)
Mikä on kokonaisaikataulu?

18. Arvio urakkahintojen laskuttamisesta (1)
Miten urakoitsija(t) ajattelevat aikatauluun verrattuna laskuttavansa maksuposteja? Tämä helpottaa lainarahojen noston ajoittumisessa.
19. Piirustusaikataulu (1)
Jos työmaalta puuttuu vielä piirustuksia tai urakoitsija(t) toimittavat niitä, missä aikataulussa piirustukset tulevat?

20. Varauspiirustukset (1)
Onko kaikki tekniikan edellyttämät läpiviennit tiedossa ja miten ne toteutetaan?

21. Rakennuttajan asiat urakoitsijoille
Onko rakennuttajalla joitain asioita, jotka on merkittävä pöytäkirjaan?

22. Suunnittelijan asiat
Mikäli suunnittelijat ovat läsnä ja mitä asioita heillä on.

23. Urakoitsijoiden asiat

24. Urakoitsijoiden keskinäiset asiat
Miten urakoitsijat sovittavat eri työvaiheet yhteen ja pidetäänkö erillisiä työmaapalavereita, palavereissa sovitut asiat.
25. Työvaihe ja aikataulutilanne
Mitkä ovat saavutetut työvaiheet ja ovatko työt aikataulussa sekä onko odotettavissa häiriöitä? Käydään asia läpi jokaisen urakoitsijan osalta.
Pääurakoitsija
LV-urakoitsija
IV-urakoitsija
S ja automatiikka-urakoitsija
Rakennuttajan hankinnat
Valvojan lausunto

26. Piirustustilanne
Ovatko työsuoritusten edellyttämät piirustukset saapuneet?

27. Muut asiat
Onko muita kirjattavia asioita? Kaikkien osapuolten kannanotot on kirjattava näkyviin ja niiden perusteella tehdyt ratkaisut.

28. Seuraava työmaakokous

29. Työmaakierroksen havainnot
Onko työmaa siisti ja asiallisesti hoidettu sekä työn jälki hyväksyttävää?

Joku voi väittää, että tämä luettelo on liian tarkka ja myös nippeleihin keskittyvä. Tarvitseeko korjaustoiminta tätä? Tämän voi muokata mieleisekseen, karsia, mutta urakoitsijan mahdollisen vähättelyn ei kannata antaa vaikuttaa asiaan.


Muut työmaakokouksiin liittyvät artikkelit...
 
Päivitetty
8.6.2009