Koti-Optimi - Pientalorakentamisen hallintajärjestelmä


Osta Pientalorakentamisen hallintajärjestelmä -CD Rakentaja.fi -jäsentukusta

Perheen olosuhteiden muuttuessa tulee usein eteen uuden asunnon hankinta. Suomalaiseen asuntotoiveeseen liittyy useimmiten omakotitalo. Yleisin syy jättää omakotitalo toteuttamatta on, että ei osata aloittaa projektia. Toisin sanoen ei ole prosessin avaimia.

Hallintajärjestelmä tehty yhteistyössä TEKESin kanssa

Prosessin avaimien löytämiseksi on Suorakanava Oy yhteistyössä TEKESin kanssa julkaissut omakotitalorakentajia täysimittaisesti palvelevan Koti-Optimi - Pientalorakentamisen hallintajärjestelmän. Hallintajärjestelmä lähtee liikkeelle jo siinä vaiheessa, kun ajatus uuden omakotitalon rakentamisesta ensimmäisen kerran iskee mieleen. Hätäisesti tehdyt virheratkaisut poistetaan kulkemalla koko prosessi läpi aina tarpeiden selvittämisestä alkaen. Kun itse hankepäätös on ensin kyseenalaistettu ja lopullinen varmuus tulevasta päätöksestä saatu aikaan, on aika turvata koko reitti rakentamisen loppuun asti.

Opastus turvaa koko reitin ensisuunnittelusta talon huoltoon

Opastus kulkee suunnittelun lähtökohtatietojen, suunnittelijoiden valitsemisen, urakkatarjouspyyntöjen, urakkasopimusten, työmaavalvonnan, työmaakokousten ja muiden vastaavien tapahtumien kautta kohti rakennuksen valmistumista. Kaikki rakentamisessa tarvittavat asiakirjat urakkatarjouspyyntöineen ja -sopimuksineen ovat hallintajärjestelmä-cd:llä mallitäytettyinä. Tyhjiä kaavakkeita kansion hankkineet saavat vapaasti tulostaa käyttöönsä internetin kautta. Samaa reittiä ilmaiseksi tulevat jälkikäteen myös kaikki tapahtuvat päivitykset.
Valmistumisen jälkeen opastus jatkuu rakennuksen vastaanotossa sekä sen käyttöönotossa. Käyttöönoton jälkeen alkaakin sitten kokonaan uusi aikakautensa, jonka turvaa huoltokirja.


Osta Pientalorakentamisen hallintajärjestelmä -CD Rakentaja.fi -jäsentukusta

Sisällysluettelo

1. Omakotitalon rakentamisen ja peruskorjaamisen hallintajärjestelmä ja asiakirjahallinta

1.1 Omakotitalohankinnan työkalut

2. Hankesuunnittelu

2.1 Tarpeen selvittäminen
2.1.1 Nykytilanteen läpikäynti
2.1.2 Tulevaisuuden hahmottaminen
2.1.3 Rakentamisen vaihtoehdot ja tavoitteet
2.1.4 Asunnon hankinta
2.1.5 Aikataulusuunnittelu ja rahoitus

2.2 Hankkeen selvittäminen
2.2.1 Mitoitusperusteet ja laatutaso
2.2.2 Huoneet, tilat ja tasovaatimukset
2.2.3 Ylläpitokustannukset ja vaatimukset
2.2.4 Rakennuspaikka ja tontti
2.2.5 Aikataulun tarkentaminen
2.2.6 Rakentaminen ja toteutustapa
2.2.7 Kustannustavoite
2.2.8 Rahoitus
2.2.9 Hankkeen aloittaminen

2.3 Hankesuunnitelma
2.3.1 Erillinen asiakirja koottuna

Rakentaminen on joukkuelaji, jossa sinun tehtäväsi on toimia managerina.Rakentaminen on joukkuelaji, jossa sinun tehtäväsi on toimia managerina.

3. Rakennussuunnittelu

3.1 Suunnitteluvaihe
3.1.1 Suunnittelun organisointi
3.1.2 Pääsuunnittelu
3.1.3 Lämmitys- ja ilmanvaihtosuunnittelu
3.1.4 Vesi- ja sähkösuunnittelu
3.1.5 Viranomaisluvat
3.1.6 Perustus-suunnittelu
3.1.7 Rakennesuunnittelu

3.2 Rakennusvaihe
3.2.1 Tarjouspyyntövalmistelu
3.2.2 Urakoitsijan valintamenettely
3.2.3 Rakentamispäätös
3.2.4 Urakkasopimus
3.2.5 Rakentamisen johtaminen
3.2.6 Työmaan valvonta
3.2.7 Maksuliikenteen hallinta
3.2.8 Lisä- ja muutostyöt
3.2.9 Rakennuttajan hankinnat

3.3 Varsinainen rakentaminen
3.3.1 Rakennustöiden aloittaminen
3.3.2 Perustustyöt*
3.3.3 Runkotyöt*
3.3.4 Vesikatto
3.3.5 Eristystyöt
3.3.6 Julkisivut, ulko-ovet, ikkunat
3.3.7 Vesi- ja viemäröintityöt
3.3.8 Lämmitys ja ilmanvaihtotyöt

3.4 Sisätyöt
3.4.1 Ala- ja välipohjat, lämmitysputkisto
3.4.2 Tulisijat, hormistot
3.4.3 Väliseinät, väliovet, portaat
3.4.4 Kylpyhuone- ja saunatilat

3.5 Käyttövaihe
3.5.1 Talotekniikkalaitteiden tarkastus
3.5.2 Rakenteiden ennakkotarkastus
3.5.3 Rakennuksen vastaanotto
3.5.4 Käyttöönotto
3.5.5 Takuuajan toimenpiteet
3.5.6 Takuuajan jälkeiset toimenpiteet, peli jalat pöydällä

4. Huoltokirja

4.1 Mikä on huoltokirja?
4.1.1 Huoltokirjan tarkoitus
4.1.2 Huoltokirjan käyttö
4.1.3 Kuka huoltokirjan laatii?
4.1.4 Miten huoltokirja toteutetaan

4.2 Kiinteistön perustiedot
4.2.1 Kiinteistön perustiedot
4.2.2 Tekniset laitteet ja järjestelmät
4.2.3 Suunnittelijat ja rakentajat

4.3 Rakennus- ja pintamateriaalit
4.3.1 Rakennusosat
4.3.2 Pintamateriaalit
4.3.3 Talovarusteet
4.3.4 Kustannusseuranta

4.4 Tarkastukset ja huoltotoimenpiteet
4.4.1 Päivittäiset ja viikoittaiset tehtävät
4.4.2 Kuukausittaiset tehtävät
4.4.3 Vuosittaiset tehtävät
4.4.4 Tarvittaessa tehtävät

4.5 Vuosikulutuksen seuranta ja ohjearvot
4.5.1 Sähkön kulutus
4.5.2 Öljyn kulutus
4.5.3 Veden kulutus
4.5.4 Kulutuksen ohjearvoja

4.6 Kunnossapito- ja korjauspäiväkirja
4.6.1 Kunnossapito- ja korjauspäiväkirjan sisältö

4.7 Kiinteistön käyttöohjeita
4.7.1 Märkätilat
4.7.2 Paloturvallisuus
4.7.3 Lämmitysjärjestelmä
4.7.4 Ilmanvaihto ja tuuletus
4.7.5 Ulkoalueet
4.7.6 Toiminta poikkeus- ja häiriötilanteissa

4.8 Muuta huomioitavaa

4.9 Liitteet

4.10 Lopuksi

4.11 Huoltokirjan termejä
 
Päivitetty
8.6.2009