Vinkit puhtaaseen sisäilmaan

Hyvä sisäilma on pölytön, hajuton, vedoton ja meluton. Jokainen voi toiminnallaan vaikuttaa sisäilman laatuun. Tärkeimmät tekijät rakennuksen sisäilman laatuvaihteluihin ovat kuitenkin kunnossa olevat rakenteet sekä toimivat ilmanvaihto- ja lämmityslaitteet.

Yleisimmät sisäilmahaitat

Rakennuksissa, joissa koneellinen ilmanvaihto puuttuu kokonaan tai se on puutteellinen, voidaan havaita hyvinkin lyhyessä ajassa monia eri haittoja. Yleisimmät haitat ovat tunkkainen, kuiva, epäpuhdas ilma, lämpötila on liian korkea tai liian alhainen, ilma ei ole raikasta vaan sisätiloissa havaitaan epämiellyttäviä hajuja.

Koneellisen ilmanvaihdon lisäksi sisäilman puhtauteen voidaan vaikuttaa muun muassa rakennus- ja sisustusmateriaaleilla, omilla toiminnoillaan sekä puhtaudesta huolehtimalla.

Ilmanvaihdon parantaminen

Ilmanvaihtojärjestelmä poistaa tehokkaasti epäpuhtauksia ja kosteutta sekä tuo raitista ulkoilmaa korvausilmaksi. Järjestelmän etuja ovat lisäksi lämmöntalteenotto sekä tuloilman lämmitys ja suodatus.

Ilmanvaihdon toiminnan edellytyksenä on aina se, että ilmavirrat on säädetty suunnitelmien mukaisiksi. Tyypillinen virhe onkin, että korvausilmaventtiili puuttuu tai korvausilman tulo estetään vedon tunteen takia. On syytä muistaa myös se, että koneellinen ilmanvaihto on pidettävä toiminnassa keskeytyksettä.

Lisää terveellisestä sisäilmasta
 
Julkaistu
4.11.2009