Suomen ensimmäinen passiivitalo on muuttovalmis

Passiivirakentaminen odotettua edullisempaa

Suomen ensimmäinen VTT:n määritelmän mukainen passiivitalo on nyt muuttoa vaille valmis. Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan Paroc Passiivitalon rakentamisesta saadut kokemukset osoittavat, että energiapihi passiivitalo on myös rakennuskustannuksiltaan edullinen vaihtoehto.

Paroc Passiivitalon rakennuskustannuksia seurattiin tiiviisti koko rakentamisen ajan. Kohteesta tehtyjen laskelmien mukaan rakentamisen kokonaiskustannukset jäivät alle budjetoidun ollen vain noin kolme prosenttia määräysten mukaista taloa korkeammat.
– Lisäkustannukset olivat marginaalisia: ovet, ikkunat ja normaalia suuremmat eristemäärät vaikuttivat jonkin verran kokonaiskustannuksiin, mutta toisaalta lämmitysjärjestelmän poisjäänti laski kokonaiskuluja huomattavasti. Suunnittelukustannukset olivat hieman tavallista korkeammat, koska kyseessä oli ensimmäinen Suomessa toteutettu passiivitalo. Suunnittelumallinnus on nyt kuitenkin tehty ja hyödynnettävissä tulevissa passiivitalokohteissa, toteaa kehityspäällikkö Pekka Haikonen Paroc Oy Ab:sta.
–Rakentaminen osoitti myös, että passiivitalon voi rakentaa ilman erikoistuotteita. Paksummat seinät eivät vieneet rakennusoikeutta, mutta mahdollistivat kunnon ikkunalaudat, joista myös naisväki pitää, kertoo talon tuleva asukas Jorma Vuoritsalo.

Pekka Rönkkö (vas.), Jorma Vuoritsalo, Ilpo Kouhia ja Pekka Haikonen ovat erittäin tyytyväisiä passiivitalon lopputuloksiin.Pekka Rönkkö (vas.), Jorma Vuoritsalo, Ilpo Kouhia ja Pekka Haikonen ovat erittäin tyytyväisiä passiivitalon lopputuloksiin.
Vuoritsalon mukaan passiivitalon rakennusvaiheen työmäärä ei ollut merkittävästi suurempi perinteiseen taloon verrattuna.
– Suurin ero liittyi lähinnä rakenteiden liitoskohtien tiivistämiseen, joka oli tehtävä erityisen huolellisesti jotta talosta tuli tiivis ja energiatehokkuuden kannalta passiivitalokriteerit täyttävä talo. Tiiveys olikin VTT:n mittauksessa huippuluokkaa – 0,34. Tavoitetaso oli 0,6 (energiatodistuksen laskennassa tulee ohjeiden mukaan käyttää tiiveyslukua 4, mikäli muuta ei ole osoitettu).

VTT, joka vastaa passiivitalokonseptin määrittelystä Suomessa, on ollut mukana Paroc Passiivitalon suunnittelussa ja toteutuksessa alusta lähtien. VTT vastaa myös kohteen seurannasta ja tulee mittamaan talon energiankulutusta kahden vuoden ajan.
– Paroc Passiivitalon kulutustietoja kerätään mm. lämmityksen, lämpimän käyttöveden lämmityksen ja valaistuksen osalta. Samoin huonelämpötilat ja kosteus ovat jatkuvassa seurannassa. Mittaustulosten perusteella voidaan todentaa rakennuksen todellinen energian kulutus. Arviomme on, että vuositasolla Paroc Passiivitalon lämmitysenergian kulutus tulee olemaan noin 7000 kWh, kun vastaavan ns. normitalon kulutus olisi noin 35000 - 37000 kWh/v, kertoo VTT:n erikoistutkija Ilpo Kouhia.
– Suunnittelulähtökohtien mukaisesti sisäilman laadun uskotaan olevan hyvä, asuintilat vedottomia ja lämpöolot tasaisia, Kouhia jatkaa.

Tutustu kohteen seurantaan...

Lisätietoa eristämisestä...
 
Päivitetty
26.5.2009