1960- ja 1970-lukujen pientalot

1960- ja 1970-luvuilla rakennetut pientalot ovat saavuttamassa iän, jossa rakenteellisia vikoja, puutteita ja ongelmia löytyy usein. Niistä monet johtuvat hallitsemattomasta ilmanvuodosta rakenteiden läpi ja ilmenevät kylmyytenä, vetoisuutena ja lämmityslaskun suuruutena. Myös eräät aikanaan yleisesti käytetyt rakenneratkaisut ovat osoittautuneet ajan myötä riskialttiiksi ja niiden korjaus alkaa olla erittäin ajankohtaista.

Kolme eri-ikäistä ja -tyyppistä taloa valittiin koekohteiksi

SPU Oy on kehittänyt yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa pientalojen yksinkertaista ja tehokasta korjausmenetelmää, joka toimii rakennusfysikaalisesti oikein ja jonka kustannukset ovat järkevässä suhteessa saavutettuihin parannuksiin. Aikaisemmin tutkittiin jo 1950-luvun tyyppitalojen korjaushankkeita, minkä perusteella ilmestyi korjausopas ”Rintamamiestalo”. Oppaan saaman hyvän vastaanoton perusteella todettiin, että tarvetta on myös hieman nuorempien, 1960- ja 1970-luvuilla rakennettujen talojen korjausohjeille.
Energiaa säästävän korjauksen perusmenetelmänä oli ulkovaipan (ulkoseinät sekä ylä- ja alapohja)
SPU-levyillä tehtävä sisäpuolinen ilmanpitävä lisäeristys. Hankkeessa kartoitettiin aikakauden talojen tyypillisiä rakenteita ja niiden tämänhetkisiä ongelmia ja heikkouksia.

Kolme eri-ikäistä ja -tyyppistä taloa valittiin koekohteiksi, joiden alkutilanteen Tampereen teknillisen yliopiston rakennetekniikan laitos tutki ja seurasi korjausten etenemistä mm. ilmanpitävyys- ja lämpökameramittauksin. Korjausten laajuus vaihteli osittaisesta seinien tai vaakarakenteiden korjaamisesta koko ulkovaipan sisäpuolisen eristyksen uusimiseen. Myös ilmanvaihtojärjestelmiä parannettiin. Koekohteista saadut tulokset olivat yhtä rohkaisevia kuin rintamamiestaloissakin: valittu korjausmenetelmä täytti sille asetetut tavoitteet. Asumisviihtyvyys koheni ja lämmityslaskut ovat pienentyneet.

Lataa korjausopas tai tilaa

Pientalon korjaushanketta on käsitelty useissa eri oppaissa vaihtelevassa laajuudessa, hyvinkin eri asioita painottaen. Tässä oppaassa on keskitytty ulkovaippaan ja sen ilmanpitävyyteen liittyviin asioihin.

I osassa käsitellään yleisellä tasolla pientalon rakennusfysikaalista toimintaa, lämpöenergian kulutusta ja energiatehokkuutta. II osa käy lyhyesti läpi pientalon korjaushankkeen kulun kussakin suunnittelu- ja työvaiheessa huomioitavine asioineen. III osa tutustuttaa lukijan 1960- ja 1970-lukujen pientalojen arkkitehtuuriin ja tyypillisiin rakenteisiin. Lisäksi esitellään joitakin korjaamisen kannalta kriittisiä rakenneosia. IV osa on varsinainen SPU-menetelmää käyttävä korjausopas yleisine periaatteineen ja rakennedetaljeineen.

SPU Oy tarjoaa oppaassa kiinnostavaa yleistietoa ja hyödyllisiä korjausideoita kaikille 1960- tai 1970-luvun pientalon omistajille, ostoa harkitseville tai muutenkin pientalon energiankulutuksesta ja ajankohdan rakentamisesta kiinnostuneille. Leppoisia lukuhetkiä ja antoisaa korjaussuunnittelua!

Lataa korjausopas täältä

Tilaa korjausopas Jäsentukusta 5 € (sisältää postikulut)