Öljylämmitystalon uusi elämä syntyy lämmityslaitteen saneerauksesta

Öljylämmittäjälle pienitöisin ja selvästi edullisin tapa saneerata lämmitysjärjestelmänsä on vaihtaa vanha öljykattila uuteen, entistä vähemmän energiaa kuluttavaan ja myös vähäpäästöisempään kattilaan. Lisäetua saa, kun varustaa talon samassa yhteydessä aurinkolämmityksellä.

Öljykattilat ovat perinteisesti varmatoimista tekniikkaa ja hyvinkin vanhat kattilat saattavat toimia teknisesti moitteettomasti. Sen sijaan vanhat kattilat eivät yllä lähelle nykyaikaisten öljykattiloiden noin 95 prosentin hyötysuhdetasoa.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että öljykattiloiden hyötysuhde on kehittynyt noin 10 prosenttia vuosikymmenessä, joten kattilan uusimisella saatava säästö on tyypillisesti 10:stä jopa 30 prosenttiin. Öljykattilan uusimista on syytä ryhtyä harkitsemaan, kun kattila saavuttaa 20-25 vuoden iän. Öljypolttimien tyypillinen käyttöikä on noin puolet tästä, eli 10-15 vuotta.

Suuntaus kohti useamman lämmönlähteen järjestelmiä

Säästöjen lisäksi uudet laitteet lisäävät asumismukavuutta: ei ole pelkoa lämmityksen reistailusta kesken lämmityskauden, ja lämmintä käyttövettä riittää tarpeen mukaan.

Ikääntymisen lisäksi öljylämmitysjärjestelmän uusimisen tarpeesta voivat viestittää muutkin merkit, kuten verkostopaineen laskeminen, toistuva veden lisäystarve, riittämätön käyttöveden saatavuus, teknisen tilan korkea lämpötila, vuotojäljet liitoksista tai varolaitteiden vikaantumiset. Kattilan vaihtamisen tarpeesta kertoo myös liian suurelta tuntuva öljyn kulutus. Hallittu saneeraus tulee aina edullisemmaksi kuin pakon edessä kiireessä tehty.

Tulevaisuuden lämmitysjärjestelmille tyypillistä on usean energialähteen rinnakkaiskäyttö. 70-80 prosenttia Suomeen hankituista aurinkolämpöjärjestelmistä on asennettu juuri öljylämmitteisiin pientaloihin. Aurinkolämmön ohella puupohjaiset polttoaineet (esimerkiksi varaavassa tulisijassa tai kaksoispesäkattilassa) sekä lämpöpumput soveltuvat öljylämmityksen kumppaneiksi.

Monen tason saneerauksia

Öljylämmityssaneeraus on yksikertaisimmillaan kattilan ja polttimen vaihto. Asiansa osaava LVI-liike tekee operaation päivässä. Samassa yhteydessä uusitaan öljylämmityksen säätöautomatiikka.

Jos lämmitysjärjestelmää ei ole matkan varrella uusittu 20-30 vuoteen, tulee tavallisesti kyseeseen laajempi järjestelmän kunnostus. Yleensä edullisin vaihtoehto tällaiseen saneeraukseen on uusia teknisen tilan varustusta, mm. lämmönsäätölaitteet, paisunta-astiat ja pumput. Usein myös teknisen tilan putkistot ovat remontin tarpeessa.

Jos kyseessä on laajempi teknisen tilan remontti tai jos öljylämmityksen rinnalle kytketään aurinkolämmitys, on syytä ottaa ensin yhteyttä LVI-suunnittelijaan. Laajempikin remontti sujuu LVI-ammattilaisilta varsin nopeasti, tyypillisesti 2-3 työpäivässä. Uusien öljykattiloiden hyötysuhde on vanhoja selvästi korkeampi ja savukaasujen lämpötila sen myötä alhainen. Tästä syystä kattilan vaihdon yhteydessä on syytä asennuttaa savuhormiin tehdasvalmisteinen, haponkestävä sisäpiippu, ellei sellaista ole jo aiemmin asennettu. Sisäpiipulla varmistetaan hallittu kondenssiveden poisto, niin että vesi ei pääse rapauttamaan hormia.

Keräimet on helpointa asentaa harjakatolle. Paras ilmansuunta on etelän ja lounaan välillä.Keräimet on helpointa asentaa harjakatolle. Paras ilmansuunta on etelän ja lounaan välillä.

Auringosta säästöä

Aurinkolämmitystä voi Suomessa hyödyntää noin kahdeksan kuukautta vuodessa. Aurinkoenergialla voidaan korvata noin 10-30 prosenttia pientalon vuotuisesta energiankulutuksesta. Aivan uudessa, hyvin eristäväksi rakennetussa 4-5 hengen matalaenergiatalossa aurinkolämmityksen tuoma hyöty voi nousta jopa puoleen energiankäytöstä.

Aurinkolämmityksellä hoidetaan joko lämpimän käyttöveden tuotantoa tai sekä lämpimän käyttöveden tuotantoa että lämmitystä. Saneerauksen yhteydessä öljylämmitysjärjestelmään hankitaan öljykattilan lisäksi aurinkokeräimet ja aurinkolämpövaraaja. Jos öljykattila on suhteellisen uusi ja hyvässä kunnossa, ei sitä tarvitse vaihtaa. Keräimet on helppo asentaa harjakatolle. Tasakattoratkaisuissa on käytettävä erillisiä telineitä. Keräimiä asennetaan kohteen ominaisuuksista riippuen 5-15 neliömetriä.

Auringon tarjoaman ilmaisenergian hyödyntäminen on aina ympäristön kannalta järkevää toimintaa. Nyrkkisääntönä on, että aurinkolämmityksen hankkiminen öljylämmityksen rinnalle lisää uuden järjestelmän kustannuksia tyypillisesti noin 5000 eurolla.

Älä unohda öljysäiliötä

Öljysäiliöiden säännöllinen tarkastaminen on pakollista tärkeillä pohjavesialueilla. Myös muualla on talon omistajan vastuulla huolehtia säiliön kunnosta. Sopiva tarkastus- ja huoltoväli säiliöille on esimerkiksi kymmenen vuotta. Tarkastus käy ammattilaiselta muutamassa tunnissa. Säiliössä oleva käyttökelpoinen öljy imetään väliaikaisesti pois tarkastuksen ajaksi.

Yli 30 vuotta vanhat säiliöt on järkevämpää vaihtaa kokonaan uusiin kuin korjata.

Kehittyneillä aurinkolämpökeräimillä saadaan talteen 40–50 % auringon säteilymäärästä.
Uusimpiin AurinkoÖljy-lämmitysratkaisuihin pääsi tutustumaan mm. Hämeenlinnan asuntomessuilla
kohteessa Hämeenherra.Kehittyneillä aurinkolämpökeräimillä saadaan talteen 40–50 % auringon säteilymäärästä. Uusimpiin AurinkoÖljy-lämmitysratkaisuihin pääsi tutustumaan mm. Hämeenlinnan asuntomessuilla kohteessa Hämeenherra.

Öljylämmityksen 10 etua:

  • edulliset käyttökustannukset
  • lämmönjako valittavissa
  • miellyttävä lämpö
  • luotettava järjestelmä
  • nykyaikainen
  • siisti ja hiljainen
  • mukautuva, voit vapaasti valita lisäenergialähteet
  • lämmintä käyttövettä riittää
  • hyvä hyötysuhde on tehokkuutta ja ympäristömyötäisyyttä
  • tuttu ja turvallinen

Öljyalan Palvelukeskus
Pl 1405
00101 Helsinki
www.oil.fi
 
Julkaistu
19.5.2009