Uudisrakentaja saa öljylämmityksessä mukavuutta ja taloudellisuutta

Lämmitysmuodon valinta on tärkeä asumiskustannuksiin ja –mukavuuteen vaikuttava ratkaisu. Öljylämmitys on vuosikymmeniä pitänyt pintansa kokonaiskustannuksiltaan edullisena lämmitysmuotona. Sen valitsemalla rakentaja turvaa riittävän lämmön ja lämpimän käyttöveden tuotannon vaativissakin olosuhteissa. Vähän huolenpitoa vaativana lämmitysjärjestelmänä öljylämmitys sopii hyvin nykyihmisen liikkuvaan elämänmuotoon.

Lämmittäjien keskuudessa tehdyissä tutkimuksissa juuri öljylämmittäjät ovat olleet kaikkein tyytyväisimpiä omaan lämmitysmuotoonsa. Öljylämmityksen onkin valinnut lämmitysmuodokseen noin neljäsosa Suomen pientalorakentajista. Öljylämmityksessä kilpailukykyiset kustannukset yhdistyvät korkeaan tekniseen laatuun, varmatoimisuuteen ja asumismukavuuteen.

Öljylämmitteisessä talossa on mukava asua.Öljylämmitteisessä talossa on mukava asua.

Kilpailukykyiset kustannukset

Öljyllä lämmittäminen on ollut edullista keskeisiin vaihtoehtoihin verrattuna myös öljyn ollessa nykyistä huomattavasti kalliimpaa. Öljylämmittäjät ovat päässeet nauttimaan hintaedun tuomasta säästöstä jo vuosikymmeniä. Energian hinnan nousu vaikuttaa tulevaisuudessa kaikkiin energiamuotoihin. Tämän vuoksi esimerkiksi aurinkolämmön yhdistäminen öljylämmitykseen on järkevää.

Öljylämmityksen ympäristöystävällisyydestä on paljon vanhentuneita käsityksiä. Hiilidioksidipäästöiltään öljylämmitys on yhtä hyvä tai huono kuin muut yleisesti käytössä olevat lämmitysmuodot. Erityisesti typen oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen suhteen öljylämmityksen päästömäärät ovat moneen muuhun lämmitysenergiamuotoon verrattuna vähäisemmät. Öljylämmittäjien vuoksi ei kovillakaan pakkasilla tarvitse käynnistää ympäristölle kaikkein haitallisimmaksi osoittautuneita hiililauhdevoimaloita.

Öljylämmitys sopii tulevaisuuden taloon

Uusissa pientaloissa lämmönjako tapahtuu lähes aina vesikiertoisella keskuslämmityksellä. Öljylämmittäjä ei jääkään vain yhden energiamuodon vangiksi. Talo sopeutuu tarvittaessa käyttämään kulloinkin saatavilla olevaa tai edullisinta energiamuotoa. Mahdollisuus usean vaihtoehtoisen energialähteen käyttöön ja valinnan vapaus on yhä tärkeämpää energiariippumattomuuden ja jopa talon arvon kannalta.

Öljyn ja aurinkolämmön rinnakkaiskäyttötekniikan kehittyminen on selvä osoitus siitä, että öljylämmitys sopii hyvin myös tulevaisuuden lämmitysratkaisuihin. Vuoden 2009 alusta alkaen lämmitysöljyn seassa on ollut biopolttoöljyä, jonka osuutta nostetaan vuosittain. Aurinkoenergian ja biolämmitysöljyn lisäksi öljyn rinnalle sopivat esimerkiksi puuperusteiset polttoaineet tai lämpöpumput.

Öljylämmitys sopii tulevaisuuden taloon.Öljylämmitys sopii tulevaisuuden taloon.

Erityisen tehokasta kattilatekniikkaa

Öljylämmitys on pitkälle kehitetty lämmitysmuoto, joka ei kärsi lastentaudeista. Varmatoiminen ja helppohoitoinen tekniikka ja kehittynyt automatiikka, sopivat erityisen hyvin pohjoiseen ilmanalaan ja nykyaikaiseen elämänmuotoon, jossa ihmiset matkustavat ja liikkuvat runsaasti. Yhä harvemmalla löytyy enää aikaa jatkuvalle lämmityksestä huolehtimiselle.

Öljylämmityksestä huolehtiminen edellyttää vain lämmitysöljyn tilaamista kerran tai pari vuodessa ja kerran vuodessa tapahtuvaa kattilahuoltoa, jonka voi jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Tehokasta energiatekniikkaa

Nykyaikainen öljylämmityskattila käyttää öljyyn sitoutuneen energian hyväksi noin 95 prosenttisesti. Öljylämmittäjä voi kuitenkin halutessaan valita tätäkin pidemmälle kehitetyn lämmityskattilan.

Niin sanotun kondenssikattilan valitsemalla öljylämmittäjä pääsee vieläkin korkeampaan energiatehokkuuteen. Yli 100 prosentin hyötysuhteeseen päästään kattilalla, jossa otetaan talteen öljyn palamisessa ja palamisilman kosteudesta syntyvä vesihöyryn energia ja käytetään sitä hyödyksi osana lämmitystä.

Öljylämmityksen tehokkuus näkyy myös siinä, että öljylämmitystalouksissa ei tarvitse huolehtia lämpimän käyttöveden riittävyydestä, vaikka saunomassa olisi isompikin porukka.

Öljy ja aurinko ovat kumppaneina luonnon oma ratkaisu.Öljy ja aurinko ovat kumppaneina luonnon oma ratkaisu.

Laitevalmistajien valikoima kasvanut

Käytännössä kaikilla öljylämmityslaitteiden valmistajilla on tarjolla aurinko-öljyjärjestelmiä, jotka mahdollistavat öljy- ja aurinkoenergian rinnakkaiskäytön.

Auringon lämpö on Suomessa hyödynnettävissä kahdeksana kuukautena vuodessa. Talon energiankulutuksen arvioidaan auringon lämmön hyödyntämisen avulla pienentyvän jopa 10-30 prosentilla ja nykyaikaisissa 4-5 henkisen perheen matalaenergiataloissa jopa puolella.

Hyvä suunnittelu aina lähtökohta

Olipa lämmitysmuoto mikä tahansa, kannattaa aina vaatia omakotitaloon riittävän kokoinen tekninen tila. Se on ratkaisu myös öljylämmityskattilan, öljysäiliön, mahdollisen aurinkovaraajan, ilmanvaihdon laitteiden, keskuspölynimurin ja monen muun kodin teknisen ratkaisun sijoituspaikaksi.

Öljylämmityksen toteutus alkaa hyvästä suunnittelusta. Hyvä lähtökohta on antaa suunnittelu samalle ammattitaitoiselle tekee talon muutkin LVI-suunnitelmat. Kattilaa valitessa tulee huomioida käytettävissä olevat energiamuodot, vesitilavuus, putkiliitännät, savuhormiliitäntä ja varalämpövastus.

Öljylämmityslaitteistoja asentavat Turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymät asennusliikkeet. Yleensä LVI-työt kannattaa teettää kokonaisurakkana. Paloviranomaiset katsastavat öljylämmityslaitteiston asennusliikkeen ilmoituksen pohjalta.

Öljyalan Palvelukeskus
Pl 1405
00101 Helsinki
www.oil.fi
 
Julkaistu
19.5.2009