Huolellinen toteutus ja säätö viimeistelevät aurinkolämmityksen

Peräti 80 prosenttia Suomessa käyttöön otetuista aurinkolämpöjärjestelmistä on asennettu öljylämmityspientaloihin. Aurinkolämmityksen on öljylämmityksen rinnalle valinnut jo noin viisituhatta rakentajaa ja saneeraajaa, AurinkoÖljy-yhdistelmä onkin erittäin toimiva ja ympäristöystävällinen energiaratkaisu.

Aurinkolämmitys ei kuitenkaan tuo automaattisesti hyötyjä, vaan se pitää myös toteuttaa hallitusti. Kyseessä on useita vuosikymmeniä hyötyjä tuova investointi, joten työ kannattaa tehdä loppuun asti hyvin.

Tämä vaatii suunnitelman, suunnitelman mukaan tehdyn toteutuksen ja järjestelmän käyttöönoton ja säätämisen. Muuten voidaan joutua tilanteeseen, jossa järjestelmä ei toimi niin hyvin kuin se parhaimmillaan voisi toimia.

Aurinkolämmitys ja öljylämmitys ovat energiatehokas ja ympäristöystävällinen yhdistelmä. Aurinkolämmitysjärjestelmän suunnittelu, asennus, käyttöönotto ja säätö ovat kokonaisuus, jonka jokaisen osan huolellinen toteuttaminen auttaa saamaan auringon energiasta irti kaikki mahdollinen.Aurinkolämmitys ja öljylämmitys ovat energiatehokas ja ympäristöystävällinen yhdistelmä. Aurinkolämmitysjärjestelmän suunnittelu, asennus, käyttöönotto ja säätö ovat kokonaisuus, jonka jokaisen osan huolellinen toteuttaminen auttaa saamaan auringon energiasta irti kaikki mahdollinen.

Suuri energian kulutus – suurin hyöty

Aurinkolämmityksen tuomat hyödyt kasvavat energiankulutuksen kasvaessa. Erityisesti kohteisiin, joissa kulutetaan paljon lämmintä käyttövettä ja kivi- ja kaakelilattioiden osuus lattiapinta-alasta on suuri, aurinkolämmitys tuo merkittäviä hyötyjä. Suuremmalle perheelle hyödyt ovat isommat kuin yhden tai kahden hengen taloudelle.

Aurinkolämmitys hyvin suunniteltuna ja toteutettuna on merkittävä ilmaisenergian lähde. Käytettäessä AurinkoÖljy-lämmitysjärjestelmää lämpimän käyttöveden tuottamiseen, säästyy vuodessa noin 250-300 litraa öljyä verrattuna perinteiseen öljylämmitykseen. Käytettäessä aurinkoenergiaa käyttöveden lämmityksen lisäksi talon lämmityksessä säästyy öljyä 700–800 litraan vuodessa.

Matalaenergiarakentaminen korostaa hyötyjä

Pientalorakentamisen vahva suunta on kohti entistä vähemmän kuluttavia matalaenergiataloja. Matalaenergiarakentamisen yleistyminen korostaa entisestään aurinkolämmityksen merkitystä, pystytäänhän aurinkolämmityksellä korvaamaan entistä suurempi osa talon energiankulutuksesta.

Myös matalaenergiataloissa asumismukavuus on tärkeää. Siksi niissä on oleellista, että riittävä lämmin käyttövesi ja kesäaikainen mukavuuslattialämmitys voidaan toteuttaa energiatehokkaasti – juuri tähän aurinkolämmitys on omiaan.

Keräimet suunnataan etelään

Aurinkolämpökeräinten pinta-alan tulee olla oikea suhteessa aurinkolämpöakkuun eli lämminvesivaraajaan. Keräimet on suunnattava etelään. Jos suuntausta ei voida tehdä optimaalisesti, voidaan asiaa kompensoida kasvattamalla keräinpinta-alaa.

Aurinkolämpöakku on järjestelmän ”lämpösydän”. Veden lämpötila saadaan tehokkaimmin kerrostumaan ja hyötysuhde korkeimmaksi hoikissa ja korkeissa aurinkolämpöakkumalleissa. Tällöin kuumin kohta syntyy varaajan yläosaan ja viilein alaosaan.

Lämpimän ja kylmän veden sekoittumattomuus varmistettava

Lämpösydämen oikea toiminta vaatii huolelliset putkikytkennät. Ne on tehtävä niin, että aurinkolämpöakun ylä- ja alaosan vedet eivät pääse sekoittumaan.

Lämpimän käyttöveden tuotantoa varten aurinkolämpöakun alaosassa on kierukkasiirrin.

Noin +5°C:n vesi lämpiää siirtimessä ja toimii näin lämpimän käyttöveden esilämmityksenä. Toinen siirrin asennetaan akun yläosaan, jossa lämmin käyttövesi jälkilämmitetään +55°C:een.

Aurinkolämpöakun riittävä mitoitus tärkeää

Aurinkolämpöakun tilavuus tulee mitoittaa siten, että lämmintä vettä riittää tarvittaessa 1-2 päiväksi. Järjestelmä toimii pilviselläkin säällä, eikä ulkolämpötilalla ole merkitystä järjestelmän toiminnalle. Pilvien läpi tuleva auringon säteily riittää hyvin lämpimän käyttöveden esilämmitykseen.

Käytettäessä järjestelmää lämmitykseen saa siitä parhaan hyödyn, jos talon lämmönjakojärjestelmäksi on valittu vesikiertoinen lattialämmitys.

Urakan viimeiset neljä tuntia tärkeitä

Laadukas suunnittelu ja toteutus ovat aurinkolämmityksen toiminnalle elintärkeitä. Hyvin ja huonosti toteutetun aurinkolämmityksen hyötysuhteen ero voi olla kymmeniä prosenttiyksiköitä. Järjestelmän säätö, viritykset ja koekäyttö vievät asentajalta aikaa vain noin neljä tuntia, joten niihin kannattaa panostaa jokaisessa kohteessa.
 
Päivitetty
15.5.2009